Ujarlerit

Grønlandsk engelsk ordbog

Oqaasileriffik er i samarbejde med Inerisaavik i fuld gang med at redigere en grønlandsk engelsk ordbog for børn i afgangsklasserne.

I denne forbindelse har vi fået transkriberet Schultz Lorentzen’s ‘Dictionary of the West Greenland Eskimo Language’, der udkom i 1927 som en engelsk oversættelse af ‘Den grønlandske ordbog – grønlandsk dansk’ fra 1926, til Excel i ny og gammel retskrivning.

Dette ordbogsarbejde er stadig i redigeringsfasen. Der vil blive indlemmet nye opslagsord i nærværende transkription og forældede opslagsord vil blive erstattet af nye.

Oqaasileriffik’s ledelse finder det dog vigtigt at en grønlandsk engelsk ordbog skal være tilgængelig for alle. Derfor kan den downloades på vores hjemmeside.

Venligst bemærk at denne ordbog endnu er en uredigeret version.

Download her (Excel)