Ujarlerit

ORDBOGEERAQ

ordbogêraĸ

Jonathan Petersen’s ordbogêraĸ udkom første gang i 1951 og blev genoptrykt i en revideret udgave i 1967.

Trods sin lidenhed (234 sider i 67 udgaven) har ordbogêraĸ gennem årene været et vigtigt arbejdsredskab for folk der arbejder med det grønlandske sprog.

Oqaasileriffik har derfor besluttet besluttet at gøre Jonathan Petersens ordbogêraĸ tilgængelig på hjemmesiden i både gammel retskrivning, samt i Erik Fleischer’s transkription til ny retskrivning. ordbogêraĸ er også indarbejdet i Katersat – online ordbogen.

Du kan også: