Ujarlerit

Taatsiaq

at navnet Taatsiaq, der i dag stammer fra Thuleområdet (staves Taitsiaq), betyder ham som man har ventet med at give et navn. Navnet forkortes ofte til Taatsi (Taitsi). I lighed med de fleste grønlandske navne kan der også føjes tilhæng ved navnet, såsom i: Taatsiannguaq, Taatsiannguaraatsiaq osv. (hhv. den kære T. eller den kære søde lille T.) Navnet Taitsiaq fandtes desuden blandt tilrejste østgrønlændere i Sydgrønland.