Godkendte ord

Hent godkendte ord som lister (pdf)

Søg i godkendte ord


Grønlandsk

Dansk

Engelsk

Dato

[inuk] attaveqaat

kontaktperson

17.06.16

1. kinguaassiuutit
atoqatigiinnerlu pillugit politikki
2. seksualpolitikki

seksualpolitik

14.10.16

ajornartoornermi qisuariarneq

indsats ved nødsituation

emergency response

05.04.16

ajornartoornermi
qisuariarnissamut pilersaarut

handlingsplan for
nødsituationsindsats

emergency response action plan

05.04.16

ajutoorutaasinnaasunik
nalilersuineq

risikovurdering

risk assessment

05.04.16

akiuineq

bekæmpelse

combating

03.05.16

akiuinermi angallat

bekæmpelsesfartøj

combating vessel

05.04.16

akoorutissat tipillit

aromater, lugtstoffer

aromatics

05.04.16

akoq sukkatsisaat /
ikummarissaat

accelerator

accelerant

05.04.16

akusiorneqartoq,
suussusersiorneqartoq

analyt

analyte

05.04.16

allanngoriartorneq

nedbrydning

degradation

05.04.16

allaqqissaarneq

grundskrift

14.10.16

angajoqqaatut akisussaatitaasoq

værge

25.11.16

annaasaqarneq

tab

14.10.16

anoraasuarsuaq

orkan

hurricane

17.06.16

aqqutissanik siulittuineq /
paasiniaaneq

bane modellering/analyse

trajectory modelling/analysis

17.06.16

arrortinneqarsinnaanngitsunik
akuugaq

emulsion, blanding af
tungtopløselige væsker

emulsion

05.04.16

arrortinneqarsinnaanngitsunik
akuuineq

emulgering, danne emulsion

emulsification

05.04.16

assartugaleriffik
umiarsuarnillu kiffartuussivik

forwarding & agency

24.11.16

assiaqut puttasoq

flydespærrer

boom

05.04.16

assiaqut puttasoq

flydespærrer

boom

05.04.16

atortunik isumaginnittut /
atortuutinik isumaginnittut

equipment management

24.11.16

attuumassuteqarneq /
atassuteqarneq

relation

22.08.16

atugarliorneq

mistrivsel

17.06.16

ataatsimiinnissaq sioqqullugu
piareersarluni naapinneq

formøde

17.06.16

avatangiisini
aalajangersimasuni uumassusillit, naasut aamma uumasut

biota, flora og fauna

biota

05.04.16

Avatangiisinut
Iluaqutissavinnik Misissueqqissaarneq (NEBA)

Netto Miljøfordels Analyse
(NEBA)

Net Environmental Benefit
Analysis (NEBA)

05.04.16

Beaufortip anorimut uuttuutaa

Beaufort vindskala

Beaufort wind force scale

05.04.16

ernumanassutsimut uuttuut

bekymringsbarometeret

17.06.16

ikuallalersinnaanerata killinga

flammepunkt

flash point

05.04.16

ikuallaaneq

forbrænding

incineration

05.04.16

ikuallaaneq

forbrænding

incineration

05.04.16

ikummatissat akuiagaanngitsut
tamarmik

samlede råolie kulbrinter

total petroleum hydrocarbons
(TPH)

05.04.16

ikummatissat kulbrintiusut –
(uumassuseqarnikut ikummatissanngorsimasut)

kulbrinter

hydrocarbons

05.04.16

ikummatissat tipillit, tipittut

polyaromatiske kulbrinter

polyaromatic hydrocarbons
(PAHs)

05.04.16

ilaqutaq/qanigisaq

pårørende

22.08.16

ilisimasanik avitseqateqarneq

vidensdeling

25.11.16

iltimik
sunnerneqarneq/akuleruffigineqarneq

oxidation, iltning

oxidation

05.04.16

imeq uuliaqarfimmit
avissaartitaq

adskilt vand

produced water

05.04.16

imermik pitagassaanngitsoq

vandafvisende

hydrophobic

05.04.16

imerpalasup qaavani
ataqatigiinnut avissaartuutit

overfladeaktive

surfactants

05.04.16

imerpalasup qaavata
ataqatigiissinnaasusaani nukik

overfladespænding

surface tension

05.04.16

imikoq

spildevand

effluents

05.04.16

immap itissutsini
assigiinngitsuni pissusia

vandsøjle

water column

05.04.16

immap qaavani uuliaajaatit

skimmere

skimmer

05.04.16

immap qaavani uuliaajaatit
puttasut

skimmere

skimmers

05.04.16

immikkut ilisimasaqarneq

ekspertise

17.06.16

inatsisilerineq

jura

17.06.16

ineriartortitsinermi/piianissami
puilasuliaq

udbygnings-/udnyttelsesbrønd

development well

05.04.16

inersimasoq meeqqanik
kinguaassiuutitigut kajungerisalik aamma/imaluunniit
atornerluisartoq

pædofil

22.08.16

inersimasup meeqqamik/nik
kinguaassiuutitigut kajungerisaqarnera

pædofili

22.08.16

ingerlatseqatigiiffik

selskab

16.12.16

ingerlatseqatigiiffiutigisaq

datterselskab

16.12.16

inissiineq

indsættelse

deployment

05.04.16

inissiineq

indsættelse

deployment

05.04.16

innarliisoq

krænker

17.06.16

inniminniisarfik atuisunillu
sullissivik

booking & customer service

24.11.16

inuttalersuisut

crewing

24.11.16

Issittumi ilisimatusarnerit –
kulturi, oqaatsit inuiaqatigiinnilu pissutsit

Arktiske studier – kultur,
sprog og samfundsforhold

24.11.16

Issittumi ilisimatusarnerit –
peqqissutsimut inuiaqatigiilerinermullu tunngasut

Arktiske studier – sundheds-
og samfundsforhold

24.11.16

Issittumi ilisimatusarnerit –
pædagogikkimik ilinniartitsinermillu ilisimatusarneq

Arktiske studier – pædagogik
og uddannelsesvidenskab

24.11.16

issortitsissut

geleringsmiddel

gelling agent

05.04.16

issutsissaat, issorsaat

solidifier, stivnelses,-
størknings- & fortykningsmiddel

solidifier

05.04.16

isumapiloqarneq tunngavigalugu
tatiginnilersitsiniaaneq (grooming)

grooming

17.06.16

isumaqatigiissitsiniarneq

mediation

17.06.16

isumasioqatigiilluni
ataatsimiinneq

samrådsmøde

22.08.16

katsorsaaneq

terapi

25.11.16

key account managerit

key account manager

24.11.16

killigisakkanik qaangiineq

grænseoverskridende

17.06.16

kinguaassiuutitigut
atoqatigiinnikkullu killissanik qaangiilluni pissusilersorneq

seksuel grænseoverskridende
adfærd

14.10.16

kinguaassiuutitigut
atornerluineq

seksuelt misbrug

14.10.16

kinguaassiuutitigut
kanngunarsaaneq

seksuel krænkelse

14.10.16

kinguaassiuutitigut
kannguttaatsuliorfigitinneq

seksuel overgreb

14.10.16

kinguaassiuutitigut nakuuserneq

seksuel vold

14.10.16

kinguaassiuutitigut…

seksuel (seksuelt)

14.10.16

kinissuseq

viskositet

viscosity

05.04.16

kirsebærequt

kirsebærtræ

22.08.16

kisitsisitigut paasissutissat

statistik

14.10.16

kuuttoorneq, mingutitsineq

udslip, forurening

spill

05.04.16

malussarissutsit
tunngavigalugit nunap assiliornerat

følsomhedskort

sensitivity map

05.04.16

meeqqanik
qanillisitsiniartartoq

børnelokker

17.06.16

meeqqanut suliassanik
ilisimasalik

børnesagkyndig

17.06.16

mikroplast

mikroplast

24.11.16

milluaasartut

absorberere, opslugere

sorbents

05.04.16

milluaassut

sorbent, sorptionsmiddel

sorbent

05.04.16

nakkutilliineq (silaannakkut)

overvågning (luftbåren)

surveillance (airborne)

05.04.16

nakorsap pinerlussimanermik
misissuinera

retsmedicinsk undersøgelse

22.08.16

naliliineq

vurdering

25.11.16

nalunaartussaatitaaneq

underretningspligt

25.11.16

nalaassimasamik
kingunerlutsitsineq

traume

25.11.16

nalaatsinerlunneq

krise

17.06.16

nappartat ullormut

tønder olie om dagen

barrels per day (BPD)

05.04.16

naqitsinikillisaalluni
puilasuliaq

trykaflastningsbrønd

relief well

05.04.16

nassiussaleriffik
allaffeqarfillu

cargo expedition &
administration

24.11.16

nassiussisarfik aallertarfillu,
nassiussisarfik aamma aallertarfik

unloading- & loading of
cargo

24.11.16

natsimaneq
anorersuannguuttartoq

stormende kuling

strong gale

26.02.16

nerisanut uutsitsissut

metabolit

metabolite

05.04.16

neriusaatut qillaallannerit

regnbue glans

rainbow sheen

05.04.16

nikanarsagaalluni
tiingaffigineqarneq nikanarsaalluni tiingaffiginninneq

seksuel chikane

14.10.16

nipangiussisussaatitaaneq

tavshedspligt

25.11.16

Nunat tamat Umiarsuarnik
uuliamik assartuutinik piginnittut Mingutsitsinermut Kattuffiat

International Tankskibs ejernes
Forurenings Føderation

International Tanker Owners
Pollution Federation (ITOPF)

05.04.16

Nunat tamat Uuliamik
akuiagaanngitsumik Nioqqutissiortut Avatangiisinik
allanngutsaaliuinermik Kattuffiat

International Råolie Industri
Miljøbevarings Sammenslutning

International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association (IPIECA)

05.04.16

Nunat tamat Uuliamik Gassimillu
Nioqqutissiortut Kattuffiat

International Sammenslutning af
Olie & Gas Producenter

International Association of
Oil & Gas Producers

05.04.16

nusussinermi nukik

pullerttræk, trækkraft

bollard pull

05.04.16

oqartussaaffiit ilisimasallu
akimorlugit tapertariilluni suleqatigiinneq

tværfagligt samarbejde

25.11.16

orsualikak saattuaraq

oliefilm

slick

05.04.16

paqumigisaq

tabuiseret/tabubelagt

25.11.16

paquminartoq

tabu

25.11.16

pasitsaassineq

mistanke

17.06.16

peqatigiilluni
ingerlatseqatigiiffik (I/S)

interessentselskab (I/S),
interessentskab (I/S)

16.12.16

piginneqatigiilluni
inissiaatillit peqatigiiffiat

andelsboligforening

16.12.16

pilerfimmik
aalajangiineq/suussusersiineq

bestemmelse af oprindelse,
oprindelsesangivelse

fingerprinting

05.04.16

pilersaarusiornermik
immikkoortortaqarfik

operations management

24.11.16

pilertortumik nalilersuinermi
pilersaarut

hurtig vurderings program

rapid assessment program (RAP)

05.04.16

pineqaatissinneqarsimannginnermik/pineqaatissinneqarsimanermik
uppernarsaat

straffeattest

14.10.16

pinngitsuusaarluni
atoqatiginninniarneq

tilsnigelse (seksuelt)

25.11.16

pinngortitami pissuseqatigiit
ataqatigiinnerat

økosystem

ecosystem

05.04.16

puilasuliap inaarneqarnera

brønd komplettering

well completion

05.04.16

puilasuliap milittaa

brøndhovedet

well head

05.04.16

puilasuliatut qilligaq

brøndboring

well bore

05.04.16

puttasunik sapusiineq

mekanisk inddæmning

mechanical containment

05.04.16

puttasut atorlugit
katersuineq/tigooraaneq/milluaaneq

mekanisk inddrivning

mechanical recovery

05.04.16

paasiniaaqqissaarneq

udredning

25.11.16

qalipaat allanngulernermini
taartoq (imaluunniit piviusoq)

overgangsmørkt (eller ægte)
farve

transitional dark (or true)
colour

05.04.16

qalipaat taartoq (imaluunniit
qalipaativia)

mørk (eller ægte) farve

dark (or true) colour

05.04.16

qalliineq, nippunneq

betrækning, dækning

adsorption

05.04.16

qanilliartornerit, naapinnerit

konvergens

convergence

05.04.16

qillerinermi ruujorit

borerør

well casing

05.04.16

qillerivimmik
imerpalasumik/marulliamik milissineq

lukning med borevæske/syntetisk
mudder

static kill

05.04.16

qillerummik qiuutit

afskæringsstempler

shear rams

05.04.16

qillaalaneq (uuliap saattuaqqap
qillaalanera)

glans

sheen

05.04.16

qillaallanneq qaamasoq

lys glans

light sheen

05.04.16

quassunngorlugu ungaluliaq,
assiaqut

volde

berms

05.04.16

quppersagaaraq

pjece

17.06.16

radari sanimoortoq

sidelænssøgende flyradar

SLAR

03.05.16

saffiugassatut
pissusilik/isikkulik/qalipaatilik

metallisk

metallic

05.04.16

sakkortusisamik
nalunaartussaatitaaneq

skærpet underretningspligt

25.11.16

sarfaassaaneq

ført væk med strøm

entrainment

05.04.16

seksualiteti

seksualitet

14.10.16

siammarneq

spredning

dispersion

05.04.16

siaruarnaveersaartitsineq /
siaruatsaaliuineq

inddæmning

containment

05.04.16

siaruarsaatit

dispergeringsmidler

dispersants

05.04.16

Sinerissami Saliinissamik
Nalilersuinermut Suleqatigiit

Evaluerings Hold for Kystlinje
Rensning

Shoreline Clean-up Assessment
Team (SCAT)

05.04.16

sioraaqqat

silt

14.10.16

siunersiuineq

sparring

14.10.16

suiaassuseq tunngavigalugu
pissusilersorneq

kønsrolle

17.06.16

suiaassutsikkut
immikkoortitsineq

sexisme

14.10.16

suleqatigiissitat

samarbejdsgruppe

22.08.16

suliassamut immikkut
ilinniarsimasoq

fagperson

17.06.16

suliffeqarfissuaq
immikkoortortalik

koncern

16.12.16

sulisut biiliinut inissiivik

staff parking

24.11.16

sullitat biiliinut inissiivik

customer parking

24.11.16

sumiiffiit malussarissusillit

følsomme områder

sensitive areas

05.04.16

sumiiffimmi ikuallaaneq

afbrænding på stedet

in-situ burn (ISB)

05.04.16

supervision

supervision

14.10.16

supisoornaveersaat

udblæsningssikkerhedsventil

blowout preventer (BOP)

05.04.16

supisoorneq

udblæsning

blowout

05.04.16

supisoortumik
matusineq/milissineq

capping, indsætning af dæksel
(lukning)

capping

05.04.16

sølvitut/sølvisut qillaalaneq

sølv glans

silver sheen

05.04.16

saaffiginniffik ataaseq

en-dørsprincip”

17.06.16

tapersersuutaasumik
oqaloqatigiinneq

støttende samtale

14.10.16

terminalilerisut

terminal operations

24.11.16

toqunassuseq

toksicitet, giftighed

toxicity

05.04.16

toqunassutsip nalinga

giftighedsindeks

toxicity index

05.04.16

tunaartaqarluni iliuusissanik
pilersaarusiorneq

strategi

14.10.16

ulamertumik immap qaavani
uuliaajaatit

tromle skimmere

drum skimmer

05.04.16

umiarsuarnik ingerlatsisut

fleet management

24.11.16

umiarsuup orsussaa

bunker/skibs (olie)

bunker (oil)

05.04.16

ungasissumiit uuttortaaneq

fjern måling (telemåling)

remote sensing

05.04.16

ungasissuseq umiarsuup
quleruaaniit immap killinganut

fribord

freeboard

05.04.16

upalungaarsimanermut
pilersaarut

beredskabsplan

contingency plan

05.04.16

upalungaarsimanermut
pilersaarut

beredskabsplan

contingency plan

05.04.16

upalungaarsimanissamut
pilersaarut

beredskabsplan

17.06.16

usingiaaneq aamma usilersorneq

lægtering/lastning og løsning

lightering or lightening

05.04.16

usserummit arsaasat

tjære bolde

tar balls

05.04.16

usserummit simertiternerit

tjære måtter

tarmats

05.04.16

ussissutsip imermut
naleqqiullugu annertussusaa

vægtfylde, jo tættere
materiale jo større vægtfylde

specific gravity

05.04.16

ussissutsip imermut
naleqqiullugu annertussusaa

vægtfylde, jo tættere
materiale jo større vægtfylde

specific gravity (cf relative
density)

05.04.16

uulia akuiagaanngitsumik
saliineq

afvaskning med råolie

crude oil washing

05.04.16

uulia immap qaani puttasoq –
uuliaarluarneq

olie der flyder –
olieforurening

oil slick

05.04.16

uulia kajortoq

brun olie

brown oil

05.04.16

uulia pannakaatut ilusilik.

(olie) pandekager

pancakes

05.04.16

uulia qernertoq

sort olie

black oil

05.04.16

uulia seerisoq

olie sivning

oil seep

05.04.16

uuliakoorfik

sloptank

slop tank

05.04.16

uuliamik kuuttoorneq,
uuliakoorneq

olieudslip

oil spill

05.04.16

uuliamik kuuttoornermi akiuineq

oliespild indsats

oil spill response

05.04.16

uuliamik piiaaneq

fjernelse af olie

removal

05.04.16

uuliamut kajungersoq

oleofile (olietiltrækning)

oleophilic

05.04.16

uuliap (anorimit
sunnerneqarnerminit) titarninngorluni siaruarnera

oliesamling i linier eller
striber

windrows

05.04.16

uuliap
ingerlariarfigisinnaasaa/siaruarfigisinnaasaa

olie progression

oil trajectory

05.04.16

Uuliaarluarnermik Piiaanermi
Suleqatigiiffik

Organisation for Fjernelse af
Olieudslip

Oil Spill Removal Organization
(OSRO)

05.04.16

uuliaarnerit titarninngorlutik
katersuunnerat

oliesamling i linier eller
striber

streamers

05.04.16

uumassuseqartunit sananeqaatit
aalannguutiasut

flygtige organiske forbindelser

volatile organic compounds
(VOCs)

05.04.16

uumassuseqartunit sananeqaatit
aalannguutiasut

flygtige organiske forbindelser

volatile organic compounds
(VOCs)

05.04.16

uumassusilinnik uummarissaaneq

biostimulering

biostimulation

05.04.16

uumassusilit pioreersut
nukittorsarniarlugit amerlineqarneri/ilaneqarneri

bioaugmentation,
bioforstærkning

bioaugmentation

05.04.16

uumassusillit atorlugit
iluarsaaneq

bioudbedring

bioremediation

05.04.16

uumassusillit
katinngasut/ataatsimoortut

biologisk samfund

biological community

05.04.16

uumasuaraq tappiorannartoq

microorganisme, mikrobe

microorganism

05.04.16

uumassusillit atorlugit
allannguineq/akiuineq

bionedbrydning

biodegradation

05.04.16

videukkut killissiuineq

videoafhøring

25.11.16

aalanngorneq, aalarneq

fordampning

evaporation

05.04.16

aallarnisaasutut
ingerlatseqatigiiffik

iværksætterselskab

16.12.16