Arbejdslivsbegreber – psykisk arbejdsmiljø

ArbejdslivsbegreberSom et led i kvalificeringen i dokumentationen af det sproglige arbejde, udgav Oqaasileriffik – Sprogsekretariatet i 2006 i tæt samarbejde Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet, samt med brugere en gennemarbejdet og standardiseret terminologiliste over arbejdsmiljøbegreber.

Terminologilisten er på ca. 500 termer med definitioner og er på i alt 41 sider. Listen omfatter termer på grønlandsk og dansk og vice versa. Ældre og nye termer der er bearbejdet i fællesskab af fagfolk og brugere vil være at finde på listen.

Terminologilisten vil hjælpe til at bane vejen for en mere standardiseret brug af begreber på grønlandsk indenfor arbejdsmiljøbegreber og kan bruges af psykologer, sikkerhedsrepræsentanter, brandfolk, instruktører på sikkerhedskurser, lærere i brancheskoler samt alle der har relation til psykisk arbejdsmiljø.

© Oqaasileriffik 2006
Rederigeret af: Bolatta Vahl & Lisathe Møller Kruse
Lay-out: Tegnestuen Tita
Tryk: Athene Grafisk
ISBN: 87-990324-1-4

‘Arbejdslivsbegreber – primært relateret til psykisk arbejdsmiljø’ kan downloades her (pdf)