IT betegnelser på grønlandsk


Hent liste over IT betegnelser på grønlandsk – godkendt af Oqaasiliortut / Grønlandsk Sprognævn