Miljøteknisk terminologi

Miljøteknisk terminologiAvatangiisilerinermi taaguusersuutit

Miljøteknisk terminologi

download (pdf)

I en årrække har tekster på miljøområdet i medierne og i skrivelser fra myndighederne været af meget svingende sproglig kvalitet. Mange grønlandske termer på miljøområdet blev “ny-opfundet” fra oversættelse til oversættelse. Ofte var fagudtryk oversat med en lang, uhåndterlig beskrivelse på grønlandsk og kunne endda være oversat på flere forskellige måder indenfor samme tekst.

Samtidig var der i forbindelse med den voksende miljødebat og fokus på affaldsområdet i Grønland ikke kun behov for præcise definitioner, men også information om, hvad de enkelte ord betyder, så man hurtigt og nemt kan finde ud af, hvad er fx dioxin? Hvorfor betragtes det som miljøfarligt og i hvilken grad det er sundhedsskadeligt? Dette er vigtigt når  der skal tages stilling til beslutningerne om omkostningstunge tiltag på affalds- og spildevandsområdet.

Derfor tog KANUKOKAs projekt Miljø i kommunerne i 2005 kontakt til Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet for at indlede et samarbejde om at skabe er opslagsværk, hvor oversættere, forvaltere og politikere kan slå et fagteknisk udtryk fra miljøområdet op og finde en dækkende og præcis definition af begrebet på både dansk og grønlandsk.

For at sikre den bedst mulig kvalitet i sproglig henseende er projektet gennemført i samarbejde med Sprogsekretariatet. Resultatet foreligger nu i form af en standardiseret terminologiliste over miljøtekniske, primært affaldstekniske, begreber med 205 termer med definitioner og godkendt af Sprognævnet.

© Oqaasileriffik 2007
Redaktion:
Lisathe Møller Kruse, Oqaasileriffik
& Kitte Vinter-Jensen, KANUKOKA
Lay-out: Tegnestuen Tita
Tryk: Brix & Company
ISBN: 978 -87-990324-2-6