Tidsbetegnelser på grønlandsk

Godkendt af Grønlands Sprognævn d. 26. maj 2010 Hent (pdf)

Bemærk at tidsbetegnelserne ataaseq, arfineq og aqqaneq skal stå som entalsform, mens resten af formene skal stå som flertalsform.

Dette betyder, at fx ‘-mut’ skal bruges ved afledning med terminalis af disse former, mens resten af formerne skal bruge terminalis flertalsformen ‘-nut’.

Fx nalunaaqutaq aqqanermut (på kl. 11 / kl. 23) og nalunaaqutaq pingasunut (på kl. 3 / kl. 15). Kl. 05.30/17.30 hedder arfernup qeqqa, og kl. 02.30/14.30 hedder pingasut qeqqa (ikke pingasup qeqqa*).

Grønlands Sprognævn, 26. maj 2010

Nal. 13.00/ 01.00
Nalunaaqutaq ataaseq – ataatsimut – ataatsimiit – ataatsip qeqqa
Nal. 14.00 / 02.00
Nalunaaqutaq marluk – marlunut – marluniit – marluk qeqqa
Nal. 15.00 / 03.00
Nalunaaqutaq pingasut – pingasunut – pingasuniit – pingasut qeqqa
Nal. 16.00 / 04.00
Nalunaaqutaq sisamat – sisamanut – sisamaniit – sisamat qeqqa
Nal. 17.00 / 05.00
Nalunaaqutaq tallimat – tallimanut – tallimaniit – tallimat qeqqa
Nal. 18.00 / 06.00
Nalunaaqutaq arfineq – arfinermut – arfinermiit – arfernup qeqqa
Nal. 19.00 / 07.00
Nalunaaqutaq arfineq-marluk – arfineq-marlunut – arfineq-marluniit – arfineq-marluk
qeqqa
Nal. 20.00 / 08.00
Nalunaaqutaq arfineq-pingasut – arfineq-pingasunut – arfineq-pingasuniit – arfineqpingasut
qeqqa
Nal. 21.00 / 09.00
Nalunaaqutaq qulingiluat – qulingiluanut – qulingiluaniit – qulingiluat qeqqa
Nal. 22.00 / 10.00
Nalunaaqutaq qulit – qulinut – quliniit – qulit qeqqa
Nal. 23.00 / 11.00
Nalunaaqutaq aqqaneq– aqqanermut – aqqanermiit – aqqarnup qeqqa
Nal. 12.00 Nalunaaqutaq ullup-qeqqa/ulloqeqqa – ullup-qeqqanut/ulloqeqqanut – ullupqeqqaniit/
ulloqeqqaniit – ullup-qeqqata qeqqa/ulloqeqqata qeqqa
Nal. 00.00
Nalunaaqutaq unnuap-qeqqa/unnuaqeqqa – unnuap qeqqanut/unnuaqeqqanut –
unnuap-qeqqaniit/unnuaqeqqaniit – unnuap-qeqqata qeqqa/unnuaqeqqata qeqqa