Grønlands Sprogsekretariat

Hovedprincippet for orddeling på grønlandsk er, at der kan skilles mellem to stavelser ved hjælp af bindestreg (-).

Orddelingsmulighederne ved ny linje vises med eksempler nedenunder.

 1. Orddeling ved ny linje sker ved at sætte bindestreg mellem to stavelser.. Eksemplerne kan illustreres således:


  avitsineq_1

  Første eksempel


  avitsineq_2

  Anden eksempel


  avitsineq_3

  Tredje eksempel

 2. Principperne ved deling af vokalforbindelserne:
  • Lange vokaler/dobbeltskrevne vokaler hører til én stavelse og dermed kan de ikke deles, f.eks.: anaana, ataata, aanaa, aataa.
  • Orddeling kan ske ved at adskille to forskellige vokaler ved siden af hinanden, da de er forskellige stavelser, men dette regel gælder ikke i endelserne, hvor -ai (diftongen) forekommer.. F. eks.: ta-si-or-pai, i-li-ar-suk, ma-ni-o-rar-pai.
 3. Principperne ved deling af forbindelser, der indeholder konsonanter:
  • Der kan altid deles mellem første og anden konsonant, f.eks.: ar-laq, sak-ku, paf-fik, tip-pi, at-si-or-poq, a-neer-mat, ar-pal-luni, a-neer-lu-ni. MEN..!
  • ‘ng’ betragtes som én stavelse, dermed ikke kan deles, f.eks.: a-ngi-voq, ti-ngi-voq, a-nga-la-voq.
  • /nng/ skal deles således: n-ng, f.eks.: pin-ngor-poq, qan-ngor-poq, aan-ngar-poq.

Vedr. stavekontrollen – orddelingen er integreret i LibreOffice og i OpenOffice til Windows eller Mac. Du kan installere stavekontrollen til din computer ved at gå ind på: kukkuniiaat.gl

Orddeleren til Microsoft Office i Windows skal hentes separat. Hent orddeleren ved at trykke på knap nedenunder: