Grønlands Sprogsekretariat

Rensdyrjagtsbegreber


Søg i rensdyrjagtsbegreber

Aavarnermut taaguutit

Grønlandsk

Forklaring (gl)

Dansk

aaffaq tuttunniarfik, nunap timaa tuttunniarfiusoq renjagtområde
aagiaq (tuttup aagiai) tuttup nassuata nuui/isorluttai (nuungajui) takkerne på et rensdyrhorn
aattorpaa tuttu amiiarpaa aggorlugulu flår rensdyret
aattugaq tuttu amiigaq flået rensdyr
aattuut savik ipittoq tuttumik aattornermi atugassiaq en spids kniv til at flå rensdyr med
aavarfik aaffaq jagtplads for rensdyr
aavarneq ullut arlerlugit tuttunniarneq, aamma takuuk ikorput rensdyrjagt
aavarpaa tuttunniarfigaa afsøger den for rensdyr
aavarpoq tuttunniarpoq er på rensdyrjagt
aavartoq tuttunniaq rensdyrjæger
akiliisitsilluni piniarnermik aaqqissuisoq betalingsjagtarrangør
akuamineq slag, partiet mellem ribbenene og lænderne på et rensdyr
akuersissutinik agguaasseqqinneq tuttunik pisaqarsinnaanermut akuersissutinik agguaareernerup kingorna agguaasseqqinneq genfordeling af licenser
ameraatsoq tuttup ukiakkut nassuisa ameraasai katassimasut rensdyr uden skind på geviret
angisoq tuttu angiviaq inersimasoq renbuk
aqupisoq aqupeqqasoq, aqupisimasoq hvilende rensdyr
assaqqoq tuttup taliata ilaa ikusianit qummut mellemstykke
assit tuttup aqajaruata affarlia (tuttup assisaa) renens netmave
atigeq arnap annoraava tuttup amia meqqui qalliit = atasseq en kvindepels af rensdyrskind (med hårene udad)
avaleqqut tuttup nassuisa avaleqqui rensdyrtakkens ender
eqqissisimatitsineq uumasunik aalajangersimasunik piniaqqusinnginneq fredning
ersorpaa tuttup amia kiliorpaa, amerlanertigut anngamik bereder skindet af rensdyr ved at gnide det med en sten med passende ruhed, helst pimpsten
igguagassaq tuttup quttoraata ujaluata neqitaa panertoq
ikkutassaq ataasiaannaq atugassaq saviminiaraq tuttussinnaanermut uppernarsaatitut atorneqartartoq tuttup quttoraanut ikkutassaq ataasiaannarluni atorneqarsinnaasoq éngangsplombe
ikorput nunap timaanut sivisunerusumik aallaarsimaariarput; tuttunniat aavarfissaminnut tammaarput de går ind i landet og slår lejr (om renjægere)
ikortut nunap timaanut aasiartortut dem, som går ind i landet for at slå lejr; renjægere
ikorsimmavik tuttunniarluni aallaarsimaffik; tuttunniat aavarfittut tammaarfiat renjægerlejr
ikorsipput tuttunniat aavarfissatut tammaarfissaminnut anngupput
illaaq ilormioq (tuttunut aamma uumasunut imarmiunut allanut) foster (i rensdyr og sødyr)
imigoq mellemfoden på rensdyret
inuussutissarsiutigalugu piniartoq piniarnermik inuussutissarsiuteqartoq erhvervsfanger
itsa (itsat) toqqip amertaa ilorleq tuttup (imalt. puisip) amianit mersugaq inderskindet i et telt, som er sammensyet af rensdyrskind (el. af sælskind)
ittuppoq aavartoq tikilerluni aallaammik kalerriivoq tuttussimalluni affyrer skud for at meddele at han har skudt rensdyr
kanaaq tuttup niuata ataatungaa, seeqquanit ammut rensdyrets skinneben, fra dets knæ til ankel
karnalaq; karngalaq tuttu katanneq meqqortaalersoq et rensdyr, som fælder
katannerup nalaa tuttut meqquisa katannerisa nalaat fældetid for rensdyr
kiasik tuttup qatigaani saarnga rensdyrets skulderblad
kimmeqqoq tuttup nassuisa isorlutaasa tunorlersaat tak, som står bagud på et renshorn
kukiffak qass. kukiffaat, tuttup kukiffai rendyrhov
kulavak tuttu arnaviaq (piaralik) renko
kuutseq tuttup siffiaata saarnga rensdyrets hofteben/hofteskål
kuutsip manngua culotte, kød fra halestykket
makitsineq akuersissutinik agguaassinermi tuttunik piniarsinnaatitaanermut qinnuteqarsimasut akornanni makitsineq lodtrækning
mamoqqaaq angutip qaatiguua tuttup amia en mandspels af tykhåret renskind
maneqitsivaa tuttu nuisaannarpaa/tarriffissaaruppaa
najungallak tuttu tumarnilik forkrøblet rensdyr
najungasut ribben
nalloq naloraariaq, masarsuk vadested; mose; sump
nallorsiorpoq tuttunik naluttorsiorpoq afsøger sumpen for rensdyr
nalunaaruteqartussaatitaaneq pisat tamarmik nalunaarsorneqartarnissaannut piumasaqaat rapporteringspligt
nammaataq tuttunik nammassatilluni atorneqartartoq, qaamut tutsillugu tuttu tunumut ilillugu atugassaq pandebånd; bæresele til brug for rensdyrjægere
nassuk qass. nassut, tuttup nassui rensdyrtak
neqileriffik slagteri
nerukkaq tuttup aqajarua aqajaruatalu imai det halvfordøjede indhold af mavesækken af et rensdyr
niaqortaq tuttup qaavata/nassoqarfiata saarnga den bentap hvoraf et rensdyrhorn vokser ud
ningerpoq pinnappoq får sin fangstpart
norrakoq aamma taaneqartartoq tuttuaraq, siornalisaq. Kingulleq tuttuaqqamit minnerusoq et ungt rensdyr, som har været en kalv året før
norraq tuttu piaraq angutiviaappat arnaviaappalluunniit renkalv
norrisarpoq piaqqani ilagaa være sammen med sin kalv (om en renko)
norraatsoq tuttu arnaviaq inuusuttoq piaraqanngitsoq, sulilu piaqqisimanngitsoq renko uden kalv og som endnu ikke har haft kalv
nukatuaq; nukatugaq tuttut angutivissat ataatsimut taaguutaat. Tuttut ukioqqortusiartornerat malillugu taaguutit sinerissami assigiinngissitaarput, soorlu: tuttuaraq, anguteralak (Maniitsumi), nukatugannguaq, nukatugaq, angajulliaq, nukatugarujutaq, nukatugarsuaq, inortoq (panningajak) ung renbuk
nuna atunngitsoq nuna tuttunit najorneqanngitsoq landdel der ikke er beboet af rensdyr
nuna piniarfiusussaq piffik tuttunik piniarfiusussaq jagtområde
orsuaasat tuttut nerisartagaat qaqortut sungarpaluttut rensdyrlav
panneq tuttu angutiviaq inersimasoq fuldvoksen renbuk; rensdyrbuk
panniligaq angisoq inortoq, nukatugarsuaq en ikke helt fuldvoksen renbuk
panningajak tuttu inersimalluanngitsoq, ukiut pingasut missaannik utoqqaassusilik
patigassaq tuttup quttoraata saarnga marvben på et rensdyrets lårben
pattaku patikoq et stykke af et rensdyrben som er sønderslået og taget marven ud
perusaq tuttutaq ujaqqanik eqqanaarsorlugu qimatulisaq rensdyrkød tildækket med sten
perusarsarpoq tuttutaminik aallerpoq henter sit rensdyrkød, som er tildækket med sten
piffissaq piniarfiusussaq piffissaq aalajangersimasoq tuttunniarfigissallugu alajangiunneqarsimasoq jagtperiode
piniariaaseq piniarnermi periuseq atorneqartoq aalajangersimasoq jagtmetode
Piniarneq Pillugu Siunnersuisoqatigiit piniarneq pillugu naalakkersuisoqatigiinnut siunnersuisartuutitat Fangstrådet
piniarnermut allagartaq piniarsinnaatitaanermut uppernarsaat jagtbevis
pinngortitamik illersuineq uumasunik pinngortitamillu piujuaannartitsinissaq anguniarlugu anguniagarineqartartut ilaat naturbeskyttelse
pisanik nalunaarsuiffik piniareernermi pisarisimasanik allattuiffik fangstmeldingsskema
pisassiissutinik agguaassineq tuttunik pisarineqarsinnaatitaasunik akuersissutinik agguaassineq kvotefordeling
pisassiissutit piniakkat pisarineqarsinnaasut amerlassusilerneqarnerat jagtkvote
pisugiarpoq ulluinnarlugu nunap timaanut pisulluni tuttunniarpoq tager ud på rensdyrjagt i indlandet og tager tilbage i løbet af dagen
pukeq tuttup aqajaata amertaa/naamernga qaqortoq bugskindet af et rensdyr med hvide hår
pukusuk kam
punneq tuttup qalornga (qalunia) fedtet fra en kogt rensdyr
qasaruaq tuttup aqajarua mavesæk
qatigak tuttup tunua tungaa rensdyrets ryg
qilaanngoorpoq qilammut naleqqiuppoq, tarratut ersilluni (tuttu pillugu) ses i silhuet mod himlen (om rensdyr)
qiusiorneq tuttu arnaviaq piaraqanngitsoq, upernaakkulli piaraqarsimagaluarluni piaqqaminik qiusoorsimasoq (Maniitsumi atorneqartoq)
qulitsaq angutip annoraava tuttup amianik sanaaq meqqui ilorlinngorlugit renskindsanorak til en mand, med hårene indad
qungaseq hals
qussissoq tuttup qiteraliani ujalorsuaq rygsenen af et rensdyr
quttoraq tuttup niuata qulaatungaa rensdyrkølle
quttoqqap neqitaa ilorleq inderlår
quttoqqap neqitaa silarleq yderlår
saangiiniarpoq umiatsiamik sissaq sinerlugu avatinnguanit tuttumik naammattoorseriarpoq afsøger et strandområde for rensdyr fra båden
saggaavoq ameq saattunik naatsunik meqqoqarpoq
sakiak bryst
seqquivaa tuttu seqqorluni kalerrippaa qimaasillugulu skræmmer rensdyret ved et skud
sioraatsut seeqqerngit tuttup amianit grønlandske kvindebukser af rensdyrskind
siornalisaq tuttu tuttuaqqamit minnerusoq
sunngiffimmi piniartoq inuussutissarsiutiginagu sunngiffimmili piniarnermik aallutaqartoq fritidsfanger
taleq bov
tartunaq tuttup neqaa tartuata nalaaniittoq mørbrad
tingajuk (tuttup tingajui) tuttup umii talluani, meqqut tuttup talluata ataatungaaniittut hårene under hagen på et rensdyr
tumilippoq tumisilluni tuttu qimaavoq (inuup tumaa naallugu) rensdyret flygter ved lugten af menneskespor
tunitsivik indhandlingssted
tunnoq tuttup (nersutip) orsua talg; tælle (af et rensdyr)
tuttuaraq tuttu arlaaguttoq/siornalisaq, mikisoq ataatsimik marlunnilluunniit ukiulik et ungt rensdyr, 1-2 års kalv
tuttuavoq tuttunik amerlasuunik pisaqarpoq har fanget mange rensdyr
tuttu nujuartaq tuttu aqutsiveqarfinni assigiinngitsuni aallaqqaammulli nunap tuttua et vildt rensdyr: rensdyr, der er oprindelig i de forskellige forvaltningsområder
tuttuisappoq tuttoqarpianngilaq, tuttukippoq der er næsten ingen rensdyr
tuttunniaq tuttumik piniartoq rensdyrjæger
tuttunniarneq tuttunik pisaqarniarneq rensdyrjagt
tuttunniarnissamut akuersissut tuttunik pisaqarsinnaatitaanermut pisinnaaffiliisoq rensdyrlicens
tuttup kumaa rensdyrbremse
tuttup quttoraa rensdyrkølle
tuttup tunnua tuttup amiata neqaatalu akornanniittoq orsoq rentalg
tuttuppoq tuttumik pisaqarpoq at fange et rensdyr
tuttutaq tuttu pisaq et rensdyr man har skudt
tuttusiorpoq tuttunik pisarisassarsiorpoq går efter/gennemvandrer egnen for at træffe på rensdyr
tuttutassat tuttut pisarineqartussatut akuersissutigineqartut fastsat jagtkvote
tuttuuteqarfik tuttunik nersutaateqarfik tamrendrift
tuttuuteqarfissanngortitaq piffik tuttunik nujuitsunik uumasuuteqarfissatut aalajangerneqarsimasoq område der er udlagt til tamrendrift
tuttuuteqarneq renavl
ukaleriaq tuttu qaqortuinnaq (albino), apeqqutaanani piaraanersoq inersimasuunersorluunniit. Uumasunuttaaq allanut aamma atorneqartarpoq albino (om et dyr)
umerluk tuttup umeqarfiata nalaa rensdyrets læbeområde
utaqqisut allattorsimaffiat agguaassinermi tuttunniarsinnaatitaanermut qinnuteqarsimasut makitaanngitsoortut tulleriiaarnerisa allattorsimaffiat venteliste
uumasut nakorsaqarfiat veterinær myndighed