Terms about caribou hunting


Search in caribou hunting terms

Terms of caribou hunting

Greenlandic

Explanation (gl)

Danish

Norraq Tuttu piaraq angutiviaappat arnaviaappalluunniit Renkalv
Norrisarpoq Piaqqani ilagaa Er sammen med sin kalv (om en renko)
Norraatsoq Tuttu arnaviaq piaraqanngitsoq (maniitsormiut aamma taasarpaat “qiusionerit”, tassa upernaakkut piaraqarsimagaluarlutik piaqqaminnik qiusoorsimasut) En renko uden kalv
Kulavak Tuttu arnaviaq (piaralik) En renko
Nukatu(g)aq Tuttut angutivissat ataatsimut taaguutaat, tuttut ukioqqortusiartorneranni sinerissami assigiinngitsunik taagortarpaat, soorlu; tuttuaraq, anguteralak (Maniitsumi), nukatugannguaq, nukatugaq, angajulliaq, nukatugarujutaq, nukatugarsuaq, inortoq (panningajak) en ung renbuk
Panneq Tuttut angutivissat annersaat (utoqqaanersaat) aamma Angisoq-mik taaneqartartoq (Nuummiuunerusut taanna atortarpaat) en fuldvoksen renbuk
Ameraatsoq Tuttup ukiakkut nassuisa ameraasai katassimasut. et rensdyr uden skind på geviret
Ukaleriaq Tuttu qaqortuinnaq (albino) apeqqutaanngilaq piaraanersoq inersimasuuppalluunniit. Uumasunuttaaq allanut tunngatillugu aamma atorneqartarpoq. albino (om et dyr)
Norrakoq Aamma taaneqartartoq tuttuaraq, siornalisaq. Kingulleq tuttuaqqamit minnerusoq.
siornalisaq Tuttu tuttuaqqamit minnerusoq.
Aavarneq Ullut arlerlugit tuttunniarneq, aamma takuuk “ikorput”. rensdyrjagt
Tuttunniarneq Tuttunik pisaqarniarneq rensdyrjagt
Tuttunniaq tuttumik piniartoq rensdyrjæger
Tuttuppoq tuttumik pisaqarpoq fanger et rensdyr
eqqissisimatitsineq uumasunik aalajangersimasunik piniaqqusinnginneq fredning
pisassiissutit piniakkat pisarineqarsinnaasut amerlassusilerneqarnerat jagtkvoter
tuttuuteqarfissanngortitat piffiit tuttunik nujuitsunik uumasuuteqarfissatut aalajangerneqarsimasut områder der er udlagt til tamrendrift
tuttuuteqarfiit tuttunik nersutaateqarfiit tamrendrift
nunat piniarfiusussat piffiit tuttunik piniarfiusussat jagtområder
piffissaq piniarfiusussaq piffissaq aalajangersimasoq tuttunniarfigissallugu alajangiunneqarsimasoq jagtperiode
piniariaatsit piniarnermi periutsit atorneqartut aalajangersimasut jagtmetoder
Piniarneq Pillugu Siunnersuisoqatigiit piniarneq pillugu naalakkersuisoqatigiinnut siunnersuisartuutitat Fangstrådet
tuttutassat tuttut pisarineqartussatut akuersissutigineqartut fastsat jagtkvote
inuussutissarsiutigalugu piniartoq piniarnermik inuussutissarsiuteqartoq erhvervsfanger
sunngiffimmi piniartoq inuussutissarsiutiginagu sunngiffimmili piniarnermik aallutaqartoq fritidsfanger
piniarnermut allagartaq piniarsinnaatitaanermut uppernarsaat jagtbevis
tuttussinnaanermut akuersissut tuttunik pisaqarsinnaatitaanermut pisinnaaffiliisoq licens
makitsineq (akuersissutinik agguaassinermi) tuttunik piniarsinnaatitaanermut qinnuteqarsimasut akornanni makitsineq lodtrækning
utaqqisut allattorsimaffiat (agguaassinermi) tuttunniarsinnaatitaanermut qinnuteqarsimasut makitaanngitsoortut tulleriiaarnerisa allattorsimaffiat venteliste
akuersissutinik agguaasseqqinneq tuttunik pisaqarsinnaanermut akuersissutinik agguaareernerup kingorna agguaasseqqinneq genfordeling af licenser
uumasut nakorsaqarfiat veterinær myndighed
tunitsivik indhandlingssted
neqileriffik slagteri
ikkutassaq ataasiaannaq atugassaq saviminiaraq tuttussinnaanermut uppernarsaatitut atorneqartartoq tuttup quttoraanut ikkutassaq ataasiaannarluni atorneqarsinnaasoq éngangsplombe
pisanik nalunaarsuiffik piniareernermi pisarisimasanik allattuiffik fangstmeldingsskema
pinngortitamik illersuineq uumasunik pinngortitamillu piujuaannartitsinissaq anguniarlugu anguniagarineqartartut ilaat naturbeskyttelse
tuttut nujuartat tuttut aqutsiveqarfinni assigiinngitsuni aallaqqaammulli nunap tuttui vilde rensdyr: rensdyr, der er oprindelige i de forskellige forvaltnings-områder
pisassiissutinik agguaassineq tuttunik pisarineqarsinnaatitaasunik akuersissutinik agguaassineq kvotefordeling
ikorput nunap timaanut sivisunerusumik aallaarsimaariarneq de går ind i landet, de slår lejr (om renjægere)
ikorsimmavik tuttunniarluni aallaarsimaffik renjægerlejr
akiliisitsilluni piniarnermik aaqqissuisoq betalingsjagtarrangør
nalunaaruteqartussaatitaaneq pisat tamarmik nalunaarsorneqartarnissaannut piumasaqaat rapporteringspligt
tuttup tunnua tuttup amiata neqaatalu akornanniittoq orsoq rentalg
tuttup quttoraa rensdyrkølle
qasaruaq tuttup aqajarua
nerukkaq tuttup aqajarua aqajaruatalu imai det halvfordøjede indhold af mavesækken af et rensdyr
orsuaasat tuttut nerisartagaat qaqortut sungarpaluttut rensdyrlav
tuttup kumaa rensdyrbremse
qulitsaq annoraaq tuttup amianik sanaaq renskindsanorak
tuttuuteqarneq renavl
angisoq renbuk
aattorpaa flår det (et rensdyr)
nuna atunngitsoq nuna tuttunit najorneqanngitsoq landdel der ikke er beboet af rensdyr
aaffaq nunap timaa tuttunniarfiusoq renjagtområde
tuttuisappoq tuttoqarpianngilaq, tuttukippoq
nammaat tuttunik nammassatilluni atorneqartartoq, qaamut tutsillugu tuttu tunumut ilillugu atugassaq pandebånd
pukusuk kam
qungaseq hals
kiasik blad
assaqqoq mellemstykke
sakiak bryst
taleq bov
najungasut ribben
qatigak ryg
akuamineq slag
tartunaq mørbrad
quttoraata neqitaa silarleq yderlår
quttoraata neqitaa ilorleq inderlår
kuutsiata manngua culotte
panningajak tuttu inersimalluanngitsoq, ukiut pingasut missaannik utoqqaassusilik

Terms