Grønlands Sprogsekretariat

Seminar vedrørende grønlandsk sprogforskning

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke Peter P. Olsen har afholdt seminar vedrørende grønlandsk sprogforskning d. 12.-13. oktober 2022 i Nuuk.

Seminaret om det grønlandske sprog har titlen: Mål og pejlemærker i udviklingen og forskningen af vort sprog.

Formålet er at danne overblik over forskellige muligheder og metoder for at udnytte det forsknings- og analysearbejde, der bliver lavet om det grønlandske sprog, og at komme med anbefalinger til tiltag, der kan fremme en bedre udnyttelse af sprogforskningen. 

Ved seminaret var der også oplægsholdere fra andre lande, da det er vigtigt i forskningen af det grønlandske sprog at sammenligne sig med andre landes forskning; selv om sprogenes opbygning ikke ligner hinanden er det af stor betydning, at man sætter sprogforskningen i forhold til andre landes registrering og arbejdsmetoder i arbejdet med sprogets udvikling.

Seminaret skal følges op af en konference som planlægges til at foregå i 2023. Konferencens titel bliver: Mål og pejlemærker i brugen og undervisningen i vort sprog.

Ved seminaret var deltagerne begrænset sig til dem, der specifikt har med forskning og udvikling af sprog at gøre. Til gengæld vil den efterfølgende konference have en langt bredere målgruppe, da temaerne i højere grad vil appellere til den almene befolkning. Selvsagt bliver deltagerantallet også højere ved konferencen end ved seminaret.

På grund af de mange deltagere ved konferencen vil formen også bliver anderledes. For at opnå en stor grad af involvering vil cafédiskussioner mellem oplæggene være hensigtsmæssig. Temaerne vil blandt andet gå på brugen og undervisning i grønlandsk i folkeskolen, uddannelsesinstitutionerne og medierne.

Fremlæggelserne ved seminaret, gruppearbejdsemner, opsamlede emner fra gruppearbejdet, og de ti anbefalinger vedrørende grønlandsk sprogforskning kan læses og hentes i den efterfølgende afsnit.

BEMÆRK at pdf-érne, som kan downloades er lyseblå.

Onsdag d. 12. oktober 2022 · STATUS - RESULTATER INDTIL DATO

 • Velkomst – Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke Peter P. Olsen
 • Kort præsentation af deltagerne
Centerleder i Sprogforskningscenteret i Ilisimatusarfik – Naja B. Trondhjem Adjunkt med ph.d.-forløb, Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier i Ilisimatusarfik – Camilla Kleemann-Andersen
Formålet med seminarets første dag er analysere status i forskningen af det grønlandske sprog. Disse spørgsmål skulle blandt andet diskuteres og besvares under gruppearbejdet:
 • Er der sammenhæng mellem forskning og de politiske målsætninger?
 • Hvad er vores status i forhold til andre lande?
Gruppernes opsamlede punkter er følgende:
 • De økonomiske og menneskelige ressourcer er mangelfulde
 • En bedre organisering mellem sprogarbejdet og sprogforskningen savnes
 • Sprogteknologi skal fremmes
 • Ordbogsproduktionen skal organiseres bedre og opdatering af ordbøger skal ske løbende
 • Det skal tydeliggøres hvilke forskningsområder, der stadig mangles inden for grønlandsk sprogforskning
 • Politiske målsætninger skal tydeliggøres
 • Bedre samarbejde og organisering mellem tolke- og oversættelsesinstitutionerne – især dem, der har med oversættelse af lovgivninger at gøre
 • Der skal være tilsyn og kontrol for at implementere sprogloven
 • Der skal drøftes hvorvidt sproglovgivningen er nødvendigt
 • Det er vigtigt at fremme og udvikle grønlandsk sprogforskning
 • Sprogforskere og deres sprogforskning skal være mere synlige
 • Der skal arbejdes på at udvikle metoder og ressourcer til at undervise i engelsk med udgangspunkt i elevsproget grønlandsk, så engelskundervisningen ikke baserer sig på dansk som brobyggersprog både i undervisningsmaterialerne og i den pædagogiske tænkning
 • Der skal udvikles undervisningsmetoder- og materialer inden for grønlandsk som andetsprog og fremmedsprog
 • Det er vigtigt sproglige hjælpemidler udviklet i Oqaasileriffik og i andre lignende institutioner gøres mere brugervenlige og formidles bedre til brugerne

Torsdag d. 13. oktober 2022 · PEJLEMÆRKER I ARBEJDET FREMOVER

Videnskabelig assistent i Dansk Sprognævn, cand. mag. Winnie Collin
Seminarets dag 2 har til formål at komme med 10 anbefalinger omkring mål og pejlemærker i udviklingen af det grønlandske sprog. Dette spørgsmål blev diskuteret og besvaret af grupperne, hvorefter de forskellige gruppers anbefalinger skulle opsamles til 10 anbefalinger:
 • Hvilke pejlemærker/delmål skal vi have i udviklingen af grønlandsk?
De 10 anbefalinger er følgende:
 1. Der skal være sammenhæng mellem undervisningen i faget grønlandsk og udviklingen af grønlandskundervisningsmaterialer i hele uddannelsessystemet, og der skal være flere undervisere i faget grønlandsk
 2. Der skal udvikles digitale og ikke-digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler i faget grønlandsk
 3. Sprogarbejdet og sprogforskningen i det grønlandske sprog skal formidles til alle og skal kunne bedre udnyttes af alle
 4. Tilrettelæggelse af rammer, således det bliver nemmere at finde finansiering og bedre muligheder i forskning i det grønlandske sprog
 5. Grønlandsk sprogteknologi skal fremmes og sikres via lovgivning
 6. Revision af lovgivninger omkring det grønlandske sprog
 7. Forskningsuddannelse med fokus i det grønlandske sprog skal realiseres
 8. En lovgivningsoversættelsesinstitution skal oprettes
 9. Det er vigtigt at de sproglige indsatser omkring det grønlandske sprog fører finansiering med sig
 10. Støtte og opmærksomhed på de engagerede forkæmpere for det grønlandske sprog og til dem, der arbejder på at fremme udviklingen af det grønlandske sprog