Ujarlerit

Terms of Greenlandic animals


Search on terms of Greenlandic animals

Greenlandic animals

Greenlandic

Danish

English

Species

aamanganiaq grønlandsk mariehøne Transverse Ladybeetle insect
aarluarsuk hvidnæse White-beaked Dolphin mammal (water)
aarluarsuk hvidskæving White-sided Dolphin mammal (water)
aarluk spækhugger Killer Whale mammal (water)
aasiak assagiarsungasoq krabbeedderkop Crab Spider spindle
aasiak masarsummiu hjulspinder omarmental Orbweaver spindle
aasiak sineriammiu arktisk kystjæger Greenlandic Thin-legged Wolf Spider spindle
aasiak sisamanik toornilik kvadratedderkop Four-spot Orb Weaver spindle
aasiak sissarmiu strand-dværgedderkop Coast Money-spider spindle
aataaliannguaq vingesnegl (uden hus) Naked Sea Butterfly mollusc
aataaq Grønlandsæl Harp Seal mammal (water)
aaveq hvalros Walrus mammal (water)
alanngialasoq isprikfish Glacier Lanternfish fish
alleq havlit Long-tailed Duck bird
allernaq tarraleqisaaq; kamillartartoq; eqalussuup nulia hvidrokke Sail ray fish
allernaq aappaluttoq Tærbe Thorny Skate fish
allernaq; tarraleqisaaq; kamillartartoq; eqalussuup nulia Tornhalet rokke Spinytail ray fish
allernaaraq Fyllas rokke Round ray fish
amaroq polarulv Arctic Wolf mammal (land)
amikoq (10-nik taliusalik) blæksprutte (tiarmet) Boreoatlantic Armhook Squid mollusc
amikoq (8-nik taliusalik) blæksprutte (ottearmet) Deep Sea Arctic Octopus mollusc
ammassak lodde (ammassæt) Capelin fish
ammassassuaq sild Atlantic Herring fish
anarnaq næbhval North Atlantic Beaked Whale mammal (water)
anngilik hjejle; hedehjejle European Golden Plover bird
anngilik sissarmiu strandhjejle Grey Plover bird
appa polarlomvie Thick-billed Murre bird
appa sigguttooq lomvie Common Murre bird
appaliarsuk søkonge Little Auk bird
apparluk alk Razorbill bird
aqisseq fjeldrype Rock Ptarmigan bird
arfivik Grønlandshval Bowhead Whale mammal (water)
assagiarsuk strandkrabbe Common Shore Crab crustacean
avannaarsuata aasiaa polarjæger Arctic Wolf Spider spindle
avinngaq; maajooq; narlumukaaq halsbåndslemming Arctic Lemming mammal (land)
eqalugaq polartorsk Polar Cod fish
eqalugaasaq istorsk Arctic Cod fish
eqaluk fjeldørred Arctic Char fish
eqalussuaq Grønlandshaj; Havkal Greenland Shark fish
eqalussuaq qaamasoq sildehaj Porbeagle fish
eqqoqqortooq hvid vipstjert White Wagtail bird
eqqusaq søpindsvin Sea Urchin small animals
illeraq vandloppe Cyclops (copopods) crustacean
illeraq qaamasartoq lyskrebs Arctic Krill crustacean
imaneq sandmusling Sand Gaper mollusc
imaviup kanajua grønlandsk havulk Arctic Hookear Sculpin fish
imeqqutaalaq havterne Arctiuc Tern bird
imminnguaq avannarleq; tattattooq avannarleq; tupissut avannarleq nordlig skolæst Roughhead grenadier fish
imminnguaq; tattattooq; tupissut almindelig skolæst Roundnose Grenadier fish
imminnguaaraq Murray’s skolæst Murray’s Grenadier fish
inalugalik søpølse; søagurk Sea Cucumber small animals
ippernap eqisaavaa stikmyg-larve Mosquito Larva insect
ippernap niviortartup eqisaavaa dansemyg-larve Chironomids (non biting midges) Larva insect
ippernaq stikmyg Mosquito insect
ippernaq agiortoq danseslue Non-biting Midges insect
ippernaq niviortartoq dansemyg Chironomids (non biting midges) insect
ippiarsuk, nuarluk ribbegople Sea Walnut mollusc
Issittup allernaa Arktisk rokke Arctic Skate fish
Issittup igutsassua polarhumlebi Arctic Bumblebee insect
Issittup sikannertuua arktisk øresnudebille Arctic Weevil insect
Issittup aasiassua arktisk kæmpejæger Fox Spider spindle
isunngaq almindelig kjove Arctic Skua bird
isunngarsuaq mellemkjove Pomarine Skua bird
isunngarujussuaq storkjove Great Skua bird
ivik slimål Hagfish fish
kajuaraq; kajoruseq Thorshane Red Phalarope bird
kakilisak trepigget hundestejle Three-spined Stickleback fish
kanajoq ulk shorthorn sculpin fish
kanajoq kapinartulik tornulk twohorn sculpin fish
kangoq snegås Snow Goose bird
kapisilik laks (skællaks) Atlantic Salmon fish
kigutilissuaq kaskelot Sperm Whale mammal (water)
kiinaaleeraq vandrefalk Peregrine Falcon bird
kinguk tangloppe Brackish water Amphipod Gammarus crustacean
kinguppak; raaja dybhavsreje Pink Shrimp; Northern Shrimp crustacean
kissaviarsuk jagtfalk Gyrfalcon bird
kissavaasaaraq hjertemusling Common Cockle shellfish
kissavaasaq afstumpet sandmusling Blont Gaper shellfish
koraali stjerne-koral Coral
kukilik pighaj Spiny Dogfish fish
kukilik taartoq Fabricius’ sorthaj Black Dogfish fish
kussak stenpikker Northern Wheatear bird
kussannaq engpiber Madow Pipit bird
kussattarnaq hedepiber; skærpiber Rock Pipit bird
kussattarsuaq vindrossel Redwing bird
kaattungiaq rur Barnade crustacean
minngoq stor vandkalv Great Diving Beetle insect
minnguaraq lille vandkalv Small Water Beetle insect
misaqqarnaq kuller haddock fish
miteq sioraki kongeederbird King Eider bird
miteq siorartooq ederbird Common Eider bird
mumik arktisk damrokke Tadpole Shrimp crustacean
naajaannaq hvidvinget måge Iceland Gull bird
naajannguaq rosenmåge Ross’ Gull bird
naajarluk svartbag Great Black-backed Gull bird
naajarujussuaq gråmåge Glaucous Gull bird
naajavaaq Inuitmåge; Thayers måge Thayer’s Gull bird
naajavaarsuk ismåge Ivory Gull bird
najorpaligaq; qeeraasaq; uillasuk blå havkat Northern wolf fish fish
naluumasortoq odinshane Red-necked Phalarope bird
nanoq isbjørn Polar Bear mammal (land)
nanuusaaraq bjørnedyr Tardigrada small animals
narsarmiutaq; pivii laplandsværling Lapland Bunting bird
nasalik hættemåge Black-headed Gull bird
nataarnaq helleflynder Atlantic Halibut fish
natseq ringsæl; netside Ringed Seal mammal (water)
natsersuaq klapmyds Hooded Seal mammal (water)
nattoralik havørn White-tailed Eagle bird
nerleq blisgås White-fronted Goose bird
nerleq siggukitsoq kortnæbbet gås Pink-footed Goose bird
nerlernaarsuk Canadagås Canada Goose bird
nerlernaq knortegås Brent Goose bird
nerlernarnaq bramgås Barnacle Goose bird
nerpissooq søstjerne Starfish small animals
niaqortooq Islandsk hvinand Barrow’s Goldeneye bird
niisa marsvin Harbour Porpoise mammal (water)
niisarnaq grindehval Long-fin Pilot Whale mammal (water)
nimeriaq Amerikansk ål American Eel fish
nimeriaq itisoormiu spidssnudet dybhavsål Kaup’s arrowtooth eel fish
nimeriarnaq allalik netmønstret ålebrosme Arctic Eelpout fish
nimeriarnaq naakkaaq halvnøgen ålebrosme Longear Eelpout fish
nimeriarnaq oriaaq dobbeltlinet ålebrosme Doubleline Eelpout fish
nipisa stenbider lumpfish fish
nipisarluk pigget stenbider Atlantic Spiny Lumpsucker fish
nipaalaq cikade (dværgcikade) Leafhopper insect
niutooq mejer Harvestman spindle
niviugak spyflue Blow-fly; Carrion-fly insect
niviugak issulittartoq svirreflue Hoverfly insect
niviugak miluuttoq snylteflue Tachina Fly insect
niviugak niutooq stylteflue Long-legged fly insect
niviugak qatigalik pukkelflue Humped-back Fly insect
niviugak qatsissormiu fjeldflue Highland Fly insect
niviugak timmiuaartoq danseflue Dance Fly insect
nuarluk gople (alm.vandmand) Moon Jelly mollusc
nuarlussuaq brændgople Lion’s Mane Jellyfish mollusc
oqalloriusaq stær Common Starling bird
oquutaq, qulassaq, nakunaq håising American Plaice fish
oquutarnaq skærising Witch Flounder fish
oqaatsoq skarv Great Cormorant bird
orpimmiutaq gråsisken Common Redpoll bird
orpimmiutaq qaqortaq hvidsisken Arctic Redpoll bird
orpimmiutarsuaq sjagger Fieldfares bird
pakkaluaq qillaalasortalik arktisk perlemorbird Arctic Fritillary insect
pakkaluaq sungaartoq arktisk høsommerbird Heda Sulphur insect
pakkaluaq takornartaq lille ildbird Small Copper insect
pakkaluaq tungujortoq blåbird Arctic Blue insect
palugaq fjeldspinder Arctic Woolly Bear Moth insect
palugaq sortugle Owlet Moth insect
palugaq qasertoq blågrå jordugle Great Brocade insect
papikkaaq lille kjove Long-tailed Skua bird
peqquaraq dafnie Daphnia crustacean
peqquk eremitkrebs Hermit Crab crustacean
peqquseruseq troldkrabbe Northern Stone Crab crustacean
pilaatalik avannarleq Nordlig langebarn Stout Eelblenny fish
putooruttoq havtobis Lesser san fish
putooruttoq avannarleq Nordlig tobis Northern Sand Lance fish
paaq; nujalik (toppet)skallesluger Red-breasted Merganser bird
qajorlak Islandsk ryle Red Knot bird
qaleralik hellefish Greenland Halibut fish
qaqulluk; malamuk; timmiakuluk mallemuk Northern Fulmar bird
qaqullunnaq storskråpe Great Shearwater bird
qarsaaq rødstrubet lom Red-throated Loon bird
qarsaarnaq gråstrubet lappedykker Red-necked Grebe bird
qasigiaq spættet seæl; spræglet sæl Harbour Seal mammal (water)
qeeraq; kigutilik plettet havkat Spotted wolffish fish
qeerlutooq gråand Mallard bird
qeerlutoornaq krikand Eurasian Teal bird
qeerlutoornarnaq pibeand Eurasian Wigeon bird
qeerlutoornarnarnaq spidsand Northern Pintail bird
qeeraaraq; nimeeq stribet havkat Atlantic wolffish fish
qeqqussat kingui tanglus Isopods crustacean
qiioqi sølvmåge Herring Gull bird
qilalugaq qaqortaq hvidhval; hvidfish Beluga Whale mammal (water)
qilalugaq qernertaq narhval Narwhale mammal (water)
qilanngaq lunde; søpapegøje Atlantic Puffin bird
qipoqqaq pukkelhval Humpback Whale mammal (water)
qipoqqarnaq nordkaper Northern Right Whale mammal (water)
qituperaq søanemone Sea Anemone small animals
qivaaqi paddeulk, alm. Polar Sculpin fish
quartaasaq rundorm Roundworm small animals
qullugiaq mosorm Earthworm small animals
qumaq siorarmiu sandorm Lugworm small animals
qumat kalkrørs-orm Tube Worm small animals
qupaloraarsuk; qupannaaq; amaaligaq; qupannaaq snespurv Snow Bunting bird
qussaannaq almindelig tangspræl Rock Gunnel fish
qussaannaq pilaatalik båndet tangspræl Banded gunnel fish
qutsissormiutaq bjerglærke Shore Lark bird
qaarsup kumaa fløjlsmide Velvet Mite spindle
raajarnaq fereje Fairy Shrimp crustacean
saarfaarsorlak sortgrå ryle Dunlin bird
saarfaarsuk sortgrå ryle Purple Sandpiper bird
saarfaarsunnaq bairdsryle Bairds’s Sandpiper bird
saarfaarsussuaq småspove (lille regnspove) Whimbrel bird
saarfaarsuusaq hvidrygget ryle White-rumped Sandpiper bird
saarullernaq blåhvilling Blue Whiting fish
saarullik torsk Atlantic Cod fish
saarullik atamasoq lange Ling fish
saarullik takilimaartoq byrkelange Blue Ling fish
saarulliusaaq sej pollock fish
saattuaq stor grønlandsk krabbe Snow Crab crustacean
sangujaaq børsteorm Ragworm small animals
saviup puua plettet langebarn daubed shanny fish
serfaq tejst Black Guillemot bird
sigguttooq gråsæl bird
sikannertooq løbebille Ground Beetle insect
sikannertooq sullinerniaq rovbille Rove Beetle insect
sikannertooq aattorniaq grønlandsk frøtæge Arctic-alpine Seed Bug insect
siorarsiooq sandløber Sanderling bird
siuteroq almindelig strandsnegl Common Periwinkle mollusc
siuteroq imusoq skivesnegl Ramshorn Snail mollusc
siuteroq kutsungasoq ravsnegl Amber Snail mollusc
siuteroq masarsummiu grønlandsk mosesnegl Freshwater Snail mollusc
siuteroq qalipaatsoq glassnegl Glass Snail mollusc
siuterornaq But strandsnegl Common Flat Periwinkle mollusc
siuterorsuaq konksnegl Common Whelk mollusc
siutaasalik grønlandsk ringbug Kelp Snailfish fish
sulukkaaq vårflue (arktisk) Caddisfly insect
suluppaagaq stor rødfish Atlantic Redfish fish
suluppaagaq mikisoq lille rødfish Golden Redfish fish
suluppaagarnaq kortstrålet arktisk havkvabbe Arctic Rockling fish
taateraaq ride Black-legged Kittiwake bird
taateraarnaq Sabinemåge Sabine’s Gull bird
taliffak stenvender Ruddy Turnstone bird
tarsialukaaq hvirvler Whirlgig Beetle insect
tattaasat albueskæl Common Limpet mollusc
terianniaq polarræv Arctic Fox mammal (land)
tikaagullik vågehval; sildepisker Minke Whale mammal (water)
tikaagulliusaaq finhval Fin Whale mammal (water)
tikaagulliusaarnaq sejhval Sei Whale mammal (water)
timmik sule Northern Gannet bird
tinguttooq brosme Cusk fish
toornaviarsuk strømand Harlequin Duck bird
tulugaq ravn Common Raven bird
tulugarnaq landsvale Barn Swallow bird
tulukkaasaq, aataasaq vingesnegl (med hus) Sea Butterfly mollusc
tunnulik blåhval Blue Whale mammal (water)
tuttu rensdyr reindeer mammal (land)
tuttup kumaa svælgbremse Reindeer Nose Bot Fly insect
tuttuusaq arktisk stankelben Crane Fly insect
tuujuk; tukaffaajooq stor præstekrave Great Ringed Plover bird
tuullik islom Great Northern Loon bird
uiloq blåmusling Blue Mussel mollusc
uiloq eertaasaq ærtemusling Pea Shell Cockle mollusc
uiloq peqqungasoq muslingekrebs Seed Shrimp crustacean
uiloq pulaqqasartoq hulemusling Wrinkled Rock Borer mollusc
uiluik kammusling (Grønlandsøsters) Iceland Scallop mollusc
ukaleq snehare Mountain Hare mammal (land)
ukaliatsiaq Hermelin Stoat mammal (land)
ukiup ippernaa vintermyg Winter Crane Fly insect
ukiup pakkalugaa grønlandsk vintermåler Winter Moth insect
ulloriaasaq stor slangestjerne Brittle Star small animals
umimmak moskusokse Muskox mammal (land)
unnaaleeraq mitte biting Midge insect
unnaalik kvægmyg Black Fly insect
unnaalik inersimasoq kvægmyg Black Mite insect
unnaaliup eqisaavaa kvægmyg-larve Black Mite Larva insect
upernaap niviugaa vårflue Caddisfly insect
upernaap niviugaata eqisaavaa vårflue-larve Caddisfly Larva insect
uppik sneugle Snowy Owl bird
ussuk remmesæl Bearded Seal mammal (water)
uugaq fjordtorsk Greenland Cod fish
uugooq (mose)hornugle Short-eared Owl bird
uumanikitsoq døgnflue Mayfly insect
uumanikitsup eqisaavaa døgnflue nymfe Mayfly Larva insect