Grønlands Sprogsekretariat

Oqaasiliortut 2019 – 5 (gl)

OQAA – 071119 (gl)

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat 07.11.2019 nal. 9.30-12.00

Peqataasut:

Oqaasiliortunit: Mariia Simonsen, Juaaka Lyberth, Knud Møller, Hans Kristian Olsen aamma Karen Ramsøe.

Oqaasileriffimmit: Lisathe Møller, Katti Frederiksen.

 

1. Oqaluuserisassat allannguuteqartinneqarlutik akuersissutigineqarput.

2.Oqaasiliortut 19/9-2019 ataatsimiinnerannit imaqarniliaq akuerineqarpoq.

3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit.

a) Oqaasileriffimmit paasissutissat:
Oqaasileriffimmit paasissutissat bilagitut ilanngunneqarput.
b) Siulittaasumit ilisimatitsissut:
Inatsisartut kultureqarnermut ataatsimiitialiannik ataatsimeeqateqarneq pillugu ilisimatitsinissaq tulliani ataatsimiinnissamut kinguartinneqarpoq.

4. Aalajangiiffissat
a) Oqaasiliortut verdensmålit 17-it kalaallisut qulequtassaat eqqartoreerlugit pisortatigoortumik aalajangiivigivaat.

Pisortatigoortumik kalaallisut qulequttat aalajangiivigineqartut:

English Dansk OQAASILIORTUT AKUERISAAT 07.11.19
no poverty afskaf fattigdom piitsuussuseq nungutillugu
zero hunger stop sult kaattoqassanngilaq
good health and well-being sundhed og trivsel peqqissuseq atugarissaarnerlu
quality education kvalitetsuddannelse ilinniartitaaneq pitsaassusilik
gender equality ligestilling mellem kønnene suiaassutsit naligiissitaanerat
clean water and sanitation rent vand og sanitet minguitsumik imeqarneq sukuluisaarnerlu
affordable and clean energy bæredygtig energi piujuartitsilluni nukissiorneq
decent work and economic growth anstændige jobs og økonomisk vækst suliffiit naapertuuttut aningaasarsiornikkullu siuariartorneq
industry, innovation and infrastructure industri, innovation og infrastruktur suliffissuit, nutaaliorneq attaveqaasersuutillu
reduced inequalities mindre ulighed naligiinnginneq minnerusoq
sustainable city and community bæredygtige byer og lokalsamfund inoqarfiit piujuartitsiffiusut
responsible consumption and production ansvarligt forbrug og produktion akisussaassuseqartumik atuineq tunisassiornerlu
climate action klimaindsats silap pissusia suliniuteqarfigalugu (Oqaasiliortunut ilaasortaq ataaseq uunga isumaqataanngilaq)
life below water livet i havet imaani uumassusillit
life on land livet på land nunami uumassusillit
peace and justice strong institutions fred, retfærdighed og stærke institutioner eqqissineq, naapertuilluarneq sullissiviillu qajannaatsut
partnerships for the goals partnerskaber for handling suleqatigiinnikkut anguniagaqarneq

5. Aternik akuersineq

a) Ataatsimiinnerup siulianit maannamut (20/9-07/11-2019) inuit aqqi e-mailikkut suliarineqartut:
           i.Arnaaratsiannguaq 9/10 niviarsiaqqat aqqattut akuersissutigineqarpoq. Oqaasiliortunut ilaasartat tamarmik tallimaallutik ateq akuersissutigivaat.
           ii. Arnaraatsiannguaq 11/10 niviarsiaqqat aqqattut akuersissutigineqarpoq. Oqaasiliortunut ilaasartat tamarmik tallimaallutik ateq akuersissutigivaat.
           iii. Ernu (Erno) nukappiaqqat aqqattut akuersissutigineqarpoq. Oqaasiliortunut ilaasartat tamarmik tallimaallutik akuersissutigivaat.
b) Dikka nukappiaqqat aqqattut qinnutigineqartoq
Dikka tunumiutut angummik isumaqartinneqartoq Oqaasiliortunut ilaasortanit tallimaasunit tunumiut sumiorpaluutaanut attuumassuteqartillugu akuersissutigineqarpoq.

6. Aalajangiivigisassat allat

a) Qallunaatut oqaaseq pissusilerissut (adjektiv) bæredygtig kingullermik ataatsimiinnermi kalaallisut taaguuserneqartoq piujuartitsineq eqqartoqqinneqarnerata kingunerisaanik pisortatigoortumik ima  allanngortillugu taaguuteqartussatut aalajangiivigineqarpoq;

7. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
Tulliani ataatsimiinneq pissaaq novembarip 28-ianni 2019-imi nal. 9.30-12.00.

8. Tamalaat
Oqaasiliortut siulittaasuannit siunnersuutigineqarpoq Oqaasiliortunut ilaasortat taaguusersuutit tunngaviinik suleriaasiinillu pikkorissartinneqarnissartik kissaatigalugu. Siunnersuuteqartup siunnersuutigivaa decembarimi 2019-imi imaluunniit januaarimi 2020-mi pikkorissartinneqarumaarnissartik.

 

Ataatsimiinnermi peqataasut:

Mariia Simonsen, siulittaasoq

Juaaka Lyberth, ilaasortaq

Hans Kristian Olsen, ilaasortaq

Karen Ramsøe, ilaasortaq

Knud Møller, ilaasortaq