Grønlands Sprogsekretariat

Om Inuitternes dialekter

Det sprog, som er fælles for alle grønlændere, er det grønlandske standardsprog.

Sproget i den form det nu har tilhører ikke nogen enkelt dialekt skønt det oprindelig er udsprunget af centralt vestgrønlandsk. Det er det sprog, som alle grønlændere uagtet egen dialekt anvender i skrift.

Derimod er det talte sprog ureguleret.

Enhver kan anvende sin egen dialekt i tale.

…men ordet. Arbejdsgruppen for sprogpolitisk redegørelse p.9