Grønlands Sprogsekretariat

Om ordet miseraq (sovs)