Grønlands Sprogsekretariat

Om ordet pisiniarfik (butik)