Grønlands Sprogsekretariat

Om stednavnet Nuna Kunngi Christian

Stednavnets Nuna Kunngi Christians geografiske grænser ligger op til disse områders grænser: Nioghalvfjersfjorden, Danmark Fjord, og Nakkehoved.

De informationer omkring de ovennævnte kan findes i Stednavneudvalgets referater fra 30’erne.