Grønlands Sprogsekretariat

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut 2022 – 2

OQAA – 210422

GRØNLANDS STEDNAVNENÆVNS MØDE

Torsdag den 21.04.2022, kl. 13-16 i Oqaasileriffik

 

DELTAGERE

Grønlands Stednavnenævn: Aviâja Rosing Jakobsen & Josephine Munch

Digitalt deltagere: Kelly Berthelsen & Niels Lorentzen

Oqaasileriffik: Beatrine Heilmann (sekretariatschef) & Arnaq B. Johansen (sekretær)

 

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (03.03.2022)
 3. Orientering fra formanden og Oqaasileriffik
 4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
 5. Behandling af øvrige sager
  1. Stednavneforslag: Sermeq Konrad Steffen
  2. Årsrapport for 2021
 6. Orientering om øvrige sager
  1. Rettelse i godkendelseskriterierne for autorisering af stednavne om WSG-84
  2. Følgende skal inkluderes i godkendelseskriterierne for autorisering af stednavne: Nye stednavne som bruges af lokale i forbindelse med nye forhold, på grund af tilbagetrækning af Indlandsisen, skal autoriseres
 7. Fastsættelse af næste møde
 8. Eventuelt

Bilag 1: Orientering fra Oqaasileriffik

Bilag 2: Dele af årsrapport der vedrører Stednavnenævnet

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (03.03.2022)

Referatet er godkendt.

 

 1. Orientering fra formanden og Oqaasileriffik
  a) Orientering fra formanden

Orientering er taget til efterretning.

b) Orientering fra Oqaasileriffik

Orientering er taget til efterretning.

 

 1. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer

Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.

 

 1. Behandling af øvrige sager
  a) Anmodning om undersøgelse vedr. Sermeq Konrad Steffen

Denne undersøgelsesanmodning er en kørende sag som Stednavnenævnet diskuterede for første gang i 27.05.2021.

I henvendelsen bedes Stednavnenævnet at undersøge 2 gletsjere om hvorvidt de har eksisterende men uregistrerede grønlandske stednavne. Hvis det ikke er tilfældet agtes det af ansøgerne at sende en ny stednavneforslag.

Undersøgelser viser at de 2 gletjsere har flere uregistrerede grønlandske stednavne, og ifølge Stednavnenævnets godkendelseskriterier kan gletsjerne ikke navngives med forslaget. Derfor beslutter Stednavnenævnet at gletsjerne ikke kan navngives efter den afdøde glaciolog Konrad Steffen.

De 2 gletsjere ligger i; 1) Den næste gletsjer mod syd fra Eqip Sermia som ligger på bunden af fjorden Ikerasak; 2) Gletsjeren inde i Qinngua Avannarleq, som ligger på fjorbunden af Paakitsoq Ilorleq.

b) Årsrapport for 2021

Årsrapport for 2021 er godkendt.

 

 1. Orientering om øvrige sager
  a) Rettelse i godkendelseskriterierne for autorisering af stednavne om WSG-84

Rettelsen er skrevet ind i godkendelseskriterierne med følgende tekst:

Forslag sendes med stedangivelse ved brug af WSG-84 UTM 24N, eller ved at bruge lokalitetens lokale UTM Zone. Ved stedsangivelsen bruges koordinater eller landkort. (Godkendelseskriterier, 03.03.2022)

På grund af ovenstående rettelse bortfalder det tidligere punkt i godkendelseskriterien:

Forslag sendes med stedangivelse ved brug af WSG-84. Ved stedsangivelsen bruges koordinater eller landkort. (Godkendelseskriterier, 02.12.2022)

 

b) Følgende skal inkluderes i godkendelseskriterierne for autorisering af stednavne: Nye stednavne som bruges af lokale i forbindelse med nye forhold, på grund af tilbagetrækning af Indlandsisen, skal autoriseres

Følgende er tilføjet i godkendelseskriterier og lagt på Oqaasileriffiks hjemmeside:

Nye stednavne som bruges af lokale i forbindelse med nye forhold på grund af tilbagetrækning af Indlandsisen, skal autoriseres. (Godkendelseskriterier, 03.03.2022)

 

 1. Fastsættelse af næste møde

Der er ingen kommet nye beslutningssager, derfor fastsætter Stednavnenævnet ikke det næste møde.

 

 1. Eventuelt
  a. Der er flere fåreavlere, og de bruger stednavne som endnu ikke er registreret. Til det vil én af medlemmerne i nævnet opfordre fåreavlerne om at registrere de stednavne de selv bruger. Stednavneregisteret på Oqaasileriffiks hjemmeside kan beses efter til at tjekke om stednavnene er registrerede eller ikke.

 

 

Grønlands Stednavnenævn

 

__________________________                                                                                                   _________________________

Aviâja Rosing Jakobsen                                                                                                                   Kelly Berthelsen

(formand)                                                                                                                                          (næstformand)

 

__________________________                                                                                                   __________________________

Niels Lorentzen                                                                                                                                                          Josephine Munch

(medlem)                                                                                                                                           (medlem)

 

__________________________

Emma Kristensen

(medlem)