Grønlands Sprogsekretariat

Om stednavnet Iliverpassuit