Grønlands Sprogsekretariat

Oqaasiliortut 2023-6 (gl)

OQAA – 100523

OQAASILIORTUT ATAATSIMIINNERAT (2023-6)

– pingasunngorneq 10/05-2023, nal. 13-16, Oqaasileriffimmi

PEQATAASUT

Oqaasiliortunit:

 • Mariia Simonsen (siulittasoq), Karen Ramsøe (siulittaasup tullia), Ono Fleischer aamma Abia Abelsen (ilaasortat)

Peqquteqarluni peqataanngilaq:

 • Dorthe Kielsen

Oqaasileriffimmit:

 • Helle Hammeken-Holm (allatsi) & Beatrine Heilmann (pisortaq)

OQALUUSERISASSAT

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (19/04-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
 5. Suliat aalajangiiffigisassat suliarineqarnerat
  1. Taaguusersuuserineq
   1. Nunatta Atuagaateqarfiani oqaatsit ujartugassat aalajangersaaffigineqarnerat
 6. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Oqaasiliortut akuerisaannik nalileeqqinneq
   1. Nerlernut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinneq
 7. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
 8. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
 9. Tamalaat

IMAQARNILIAQ

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
  • Oqaluuserisassani imm. 5 aamma 6 paarlaallugit akuerineqarput.
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (19/04-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
  • Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaq akuerineqarpoq.
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
   • Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit tusaatissatut tiguneqarput.
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
   • Soqanngilaq.
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
  • Nukappiaqqat aqqatut akuerineqartoq:
   • Martertaajaraq (28/04-2023)
 5. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Oqaasiliortut akuerisaannik nalileeqqinneq
   1. Nerlernut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinnissaq sukuumiinerusumik misissuinissat pisariaqartinneqarmata ataatsimiinnissap tullianut kinguartinneqarpoq.
 6. Suliat aalajangiiffigisassat suliarineqarnerat
  1. Taaguusersuuserineq
   1. Nunatta Atuagaateqarfiani oqaatsit ujartugassat aalajangersaaffigineqartut tulliuttumi nalunaarsorsimapput.
QALLUNAATUTKALAALLISUTULLOQ AKUERSIFFIK / OQAASEQAATIT
dokumenterallagaatit10.05.2023
dyrefortællingeruumasunik oqaluttuat10.05.2023
dyrelivuumasut assigiinngitsut10.05.2023
dysleksinaqinnernik ilisarinnikkuminaatsitsineq10.05.2023
e-lydbøgeratuakkat qarasaasiakkut tusarnaagassat10.05.2023
efterladteqimagaasut10.05.2023
ejendomsadministrationilluuteqarnermut allaffissorneq10.05.2023
ejendomshandelillunik niuerneq10.05.2023
eksistentialismeinuunermik eqqarsaatersuuteqarneq10.05.2023
eksportavammut niuerneq10.05.2023
elementbyggerikatitikkanik sanaartukkat10.05.2023
elforsyninginnaallagissamik pilersuineq10.05.2023
energiforsyningnukissamik pilersuineq10.05.2023
engelsk sprogtuluit oqaasii10.05.2023
enlige fædrer/fædreataatat kisimiittut10.05.2023
enlige mødrer/mødreanaanat kisimiittut10.05.2023
entreprenørskabnutaaliorluni aallarnisaaneq10.05.2023
erhvervsskildringeratorfeqarnilersaarutit10.05.2023
erhvervsskolerinuussutissarsiutinik ilinniarfiit10.05.2023
eskimoarkæologiInuit itsarnisarsiugaanerat10.05.2023, akuerisat atorunnaarsinneqartut: eskimuut pillugit itsarnisarsiorneq (Oqaasiliortut 10.10.2007-imi akuerisaat)
eskimoisk kunstInuit eqqumiitsuliortaasii10.05.2023
eskimoisk sprogInuit oqaasii10.05.2023, akuerisaq Oqaasersiuummi ilaasoq atorunnaarsinneqartoq: eskimuut oqaasii
eskimologiInuit ilisimatusaatiginerat10.05.2023, akuerisaq Oqaasersiuummi ilaasoq atorunnaarsinneqartoq: eskimologii
EU-forordningerEU-mit peqqussutit10.05.2023
familiefotografiilaqutariinnik assilisat10.05.2023
familienilaquttat10.05.2023
fangsthistorierpiniarnilersaarutit10.05.2023
fantasitakorluuisinnaaneq10.05.2023
fantastiske fortællingeroqaluttuat tupinnartut10.05.2023
fastelavnanaalerivik10.05.2023
faunauumasut10.05.2023
feltarbejdeornigulluni sulineq10.05.2023
filmfestivalfilmfestivaali10.05.2023
finsk litteraturFinlandimiut atuakkiaat10.05.2023
firmahistoriesuliffeqarfiit oqaluttuassartaat10.05.2023
fiskeindustriaalisakkanik suliffissuaqarneq10.05.2023, Oqaasiliortunit akuerisaq atorunnaarsinneqartoq: aalisakkanik suliffissuaq (Oqaasiliortut 10.10.2007-imi akuerisaat)
fiskerihistorieaalisarnerup oqaluttuarisaanera10.05.2023
fjeldgængerhistorierqivittulersaarutit10.05.2023
folkeskolens afgangsprøvermeeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit10.05.2023
folketingsvalgFolketingimut qinersineq10.05.2023
folkloreinuiaat ileqqulersuutaat10.05.2023, Oqaasiliortunit akuerisaq atorunnaarsinneqartoq: inuiaat ileqqumikkut immikkuullarissutaat (Oqaasiliortut 10.10.2007-imi akuerisaat)
forbrugerinformationatuisunut paasissutissiineq10.05.2023
forbrugerundersøgelseratuisunik misissuinerit10.05.2023
forfatterportrætteratuakkiortunik ilisarititsinerit10.05.2023
forfatterskaberatuakkiortup suliai10.05.2023
forkortelsesordbøgernaalisaatinik ordbogit10.05.2023
formelsamlingerformelsamlingit10.05.2023
formidlingpaasissutissanik ingerlatitseqqiineq10.05.2023
forskningsrapporterilisimatusarnernit nalunaarusiat10.05.2023
forsøgsrapportermisilittaanernit nalunaarusiat10.05.2023
fortolkningernassuiaatissarsiuinerit10.05.2023
fortælletraditionoqaluttuariaaseq10.05.2023
fortællespiloqaluttuarnermik pinnguaatit10.05.2023
forældre-barn-forholdetangajoqqaat meeqqallu akornanni pissutsit10.05.2023
forældrerollenangajoqqaajuneq10.05.2023
fotografiske motiverassilisat assitaliussat10.05.2023

 

 1. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
   • Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit tusaatissatut tiguneqarput.
 2. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
  • Ataatsimiinnerup tullia pissaaq pingasunngorneq 07/06-2023-mi, nal. 13-16, Oqaasileriffimmi.
 3. Tamalaat
  • Soqanngilaq.

Ataatsimiinnermi peqataasut:

  • Mariia Simonsen (siulittaasoq)
  • Karen Ramsøe (siulittaasup tullia)
  • Dorthe Kielsen (ilaasortaq)
  • Ono Fleischer (ilaasortaq)
  • Abia Abelsen (ilaasortaq)