kalak t. (kal.) 🔊
Relativ kasus: kalaap 🔊
Pluralis: kalaat 🔊
kalaaleq
Referencer: Erik F, Ordbogeraq, Oqaatsit - 1990

Søg i Ordbog

Søg i Sprog

Søg i Type

Søg i Derivationsmorfemer

, , , ,