Grønlands Sprogsekretariat

Personnavne

Vedrørende arbejdet om grønlandske personnavne

Personnavneområdet er pr. august 2016 blevet en del af Sprognævnets ansvarsområde.

Fortegnelse over personnavne kan ses i bogen Kalaallit aqqi – Grønlandske personnavne fra 2015.

Sprognævnet arbejder på baggrund af gældende regler i den danske navnelov.

Retningslinjer ved navngivning

Inatsisartutlov nr. 5 af 1. juni 2017 om Grønlands Sprognævn, §2, 4: godkende fornavne af grønlandsk oprindelse i Lov om personnavne som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Sprognævnet har godkendt disse som retningslinjer ved navngivning:

    1. Navne skal skrives efter retskrivningsprincipper. Dialekter kan anvendes. Tilhæng der traditionelt tilføjes fornavne kan anvendes, se listen af tilhæng.
    2. Navne som følger den tidligere navngivningsmåde (i kultur og historie) kan godkendes.
    3. Kælenavne og kaldenavne kan godkendes som navne.
    4. Grønlandiserede personnavne af fremmed oprindelse og fremmed personnavne med grønlandsk tilhæng kan anvendes. Se listen med eksempler af grønlandiserede navne.
    5. Personnavne af fremmed oprindelse (ikke grønlandiserede navne) skal sendes til godkendelse hos Kirkeministeriet i Danmark.
    6. Navne der ikke er med i fortegnelser over personnavne i Oqaasileriffik skal godkendes før anvendelse. Skriftlig ansøgning herom må senest 10 dage forinden fremsendes til Oqaasiliortut/Sprognævnet.
    7. Navne kan ikke forventes godkendt:
     • navne og tilhæng, der kan befrygtes at blive til ulempe for bæreren.
     • ord der forbindes med religiøs og spirituel skikke skal respekteres.
    8. Det anbefales ikke at et barn skal have mere end fem fornavne. Navne forbundet med bindestreg tælles som to.
    9. Samtidig hermed ophæves retningslinjer ved navngivning af 14. december 2016.

   

 


Om personnavne

Skal du søge om at få et personnavn godkendt?
Søger du de godkendte navne?
Bogen om de grønlandske personnavne
Skal du navngive på grønlandsk? (gl)
inuit_aqqi
Personnavneudvalgets referater (2008-2014)
Oqaasiliortut_ikon nutaaq
Sprognævnets referater