at ordet atuarneq (det at læse) har ikke eksisteret på grønlandsk, før begrebet blev introduceret for den grønlandske bevidsthed. Da grønlænderne begyndte at lære at læse, efter Hans Egedes og andre missionærers ankomst, opstod ordet atuarneq.

Nye orddannelser (neologismer) som blev til, efter missionærernes og handelsfolkenes introduktion af begreber der ikke eksisterede i Grønland før deres ankomst, er bl.a.; suaasat (ris), umiarsuaq (skib), qerititsivik (fryser), amusartoq (skuffe), ujalussiaq (tråd), qamutilik (kanon) m.fl.

Dannelse af nye ord er ikke sjældent ved indførelse af et nyt begreb. På grund af afledninger kan man nemt lave neologismer på grønlandsk.

·  Afledningerne {-usaq/-usat} beskriver den/dem der minder om stammen i ordet; suaasat (rogn lignende, ris)  qajuusat (suppe lignende, mel) kumaasat (lus lignende, kommen) inuusaq (menneske lignende, dukke) m.fl.

·  Afledningen {-suaq} beskriver noget der er større end ordets stamme; umiarsuaq (stor umiaq, skib), tuttorsuaq (stor rensdyr, kronhjort), quersuaq (stort forrådsrum, pakhus) m.fl.

·  Afledningerne {-fik/-vik} beskriver stedet eller genstanden, hvor den verbale stamme udføres gentagne gange; qerititsivik (der, hvor man lader noget fryse til, fryser) atuarfik (der, hvor ”linierne” følges, skole), siniffik (der, hvor man sover, seng), sinittarfik (der, hvor man plejer at sove, soveværelse) m.fl.

· Omdannelse til navneord vha. afledningerne {-toq/-soq} kan bruges ved nydannelse af ord; amusartoq (det, der trækkes ud, skuffe), igasoq (den, der laver mad, kok), oqaluttartoq (den, der plejer at tale, grammofon) m.fl.   

· Afledningen {-ssiaq}(ligesom afledningerne {-ssaq & -liaq}) oplyser hvad ordets stamme er beregnet til; ujalussiaq (noget beregnet til sytråd, sytråd), puussiaq (noget beregnet til at have noget i,  pose), qarmasissiaq (materiale til mur, mursten) atuagassiaq (noget beregnet til at læse i, avis) m.fl.

· Afledningen {-lik} oplyser egenskaben hos den nominale stamme (person, dyr eller ting); atorfilik (en, der har en stilling, lønmodtager), noqartilik (noget med strenge, strengeinstrument), tingerlaataannalik (noget der kun har sejl, sejlskib) m.fl.

Nyeste grønlandske neologisme er bl.a.; qarasaasiaq (computer), oqarasuaat (telefon), nittartagaq (hjemmeside), m.fl.