at der i grønlandsk findes et låneord der stammer fra Sibirien, nemlig uligiilik, der stammer fra Chukchiernes ord for birketræ: velgil. På grønlandsk er ordet en betegnelse for meget løst og skørt flydetræ (en art aspetræ). I nogle egne her i landet kaldtes træet også arnat qisuat (kvindernes træ) fordi det ikke duede til andet end til brændsel samt til propper.