Grønlands Sprogsekretariat

 
Ekstra kriterier
Matchende navne

Fandt 1 matchende navne:
M
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
M
Malik   VestgrønlandskMalik
 Malik betyder "bølge". I et fangersamfund, som får deres udkomme fra havet, er det nærliggende at man har navngivet efter den omgivende natur. Der findes en kategori af grønlandske navne der betegner naturfænomener såsom: Pujoq (tåge), Sialuk (regn), Anori (blæst) osv., og Malik må høre under denne kategori.

I gamle dage har man navngivet efter det i fødselsøjeblikket fremherskende vejr, og det er muligt at der var bølgegang da fødselen skete, og man navngav derefter.

Malik er et navn der er i stigende popularitet. I 50-60'erne var der kun et par stykker med navnet Malik. I 70'erne var der knap 30 der fik navnet, hvorimod navnet i 80'erne fik en skarp stigning til 148 og igen i 90'erne hvor 230 blev opkaldt Malik. I 2005 var antallet nået op på 414.

Varianter: Malinnguaq (kære, lille M.), Maligiaq (mellemstor bølge).

Søg i navne

 
Ekstra kriterier