The Language Secretariat of Greenland

Oqaasiliortut 2010 – 4 (gl)

OQAA – 090410-110510-140510(gl)

Oqaasiliortut Ataatsimiinnerat tallimanngornermi apriilip 9-anni, marlunng. maajip 11-anni aamma tall. Maajip 14-anni 2010 Ilimmarfimmi Pujup allaffiani.

Peqataasut: Abia Abelsen, Eva Møller Thomassen aamma Carl Chr. Olsen.
Peqataanngitsut: Stephen Heilmann aamma Ellen J.Karlsen
Allatsi: Katti Frederiksen

 

Oqaluuserisassatut siunnersuutit:

 1. Tikilluaqqusineq – siulittaasoq tikilluaqqusillunilu ilisimatitsivoq maajip 12-anni Inatsisartuni oqaatsit pillugit politikkissaq pingajussaaneerneqassasoq.
 2. Kingullermik imaqarniliap akuerineqarnera – akuerineqareerpoq.
 3. Ilisimatitsissutit (Allagarsiussaq) – Oqaasileriffimmi suliassat annikinngitsut, kiisalu sulianut ingerlareersut eqqarsaatigalugit tapertaalluni sulisussamik atorfinitsitsinissamik allagarsiussaqartoqarpoq, aningaasalli aporfiuleriataarsinnaaneri apeqqutaallutik tamanna aalajangiunneqassaaq.
 4. Nalunaarummi oqaatsit 2009-mi akuerisat – oqaatsit misissoqqinneqarlutik aaqqiissutissat kingulliit suliarineqarput. (Ilaliussaq 1 takuuk).
 5. Animation 15.marts 2010 – ataatsimiinnerup tullissaani sammineqassaaq.
 6. Antroposofi 26.marts 2010 – ataatsimiinnerup tullissaani sammineqassaaq.
 7. Influenza virus H1(N1) 26.marts 2010 – Siornatigut influenza nualluummik taagorneqalereersoq tunngavigalugu nappaat imatut taaguuserneqarpoq: Nualluut virus H1
 8. Værdinormer aamma holdningsændringer 26.marts 2010 – Kalaallisut imatut taaneqarsinnaapput: naleqartitat tunngavigisat aamma isummiutinik allannguinerit.
 9. Karriere aamma infrastruktur allallu 26.marts 2010 – karriere nassuiaaserneqassaaq suliffimmi qaffakkiartornermik.Infrastruktur ulluinnarni sumut atorneqarnera apeqqutaatillugu oqaasertalerniarneqartarpoq, ilaatigut attaveqaatit pineqartarlutik ilaatigulli aamma atortulersuutit pineqartarlutik, soorlu angallannermi ingerlatsineq eqqarsaatigalugu. Oqaatsilli taassuma infrastrukturip imarisaa tamakkiisoq eqqarsaatigalugu kalaallisut ima taaguuserneqarnissaa Oqaasiliortut aalajangiuppaat: attaveqaatit atortulersuutillu.Oqarasuaatit normuisa kisitsisinik taaneqarsinnaannginnerinut tunngavilersuut tassaavoq kisitsit aamma normut isumaasa assigiinnginnerat.Kisitsisit tassaapput 1-miit tulleriiaaqqissaarlugit inissitsitikkat 1-2-3-4-5-6 il.il., kisiannili normut tassaasinnaallutik kisitsit imaluunniit taakkua assigiinngitsunik tulleriinnilersorneri sumut aalajangersimasunut attuumatinneqartut.
 10. Oqaaseq ‘ataani’ 28.marts 2010 – ullumikkut oqaatsip atorneqarnera siammasimmat Oqaasiliortut isumaqarput aalajangersimasumuinnaq kisiat atugaanissaanut killilerneqarsinnaanngitsoq (soorlu nerriviup ataani), tassami suut assigiinngitsut iluini aaqqissugaaneq eqqarsaatigineqartillugu nassuiaanermi pinngitsoorneqarsinnaajunnaarnikuummat, ass. SIK-p ataani isumaqatigiissutit imalt. namminersornerullutik oqartussat kommunillu ataanni pisortat ingerlatsiviini suliffiinilu…
  Ilanngullugu erseqqissaatigineqassaaq oqaatsit atuuffii, ineriartorneq aamma ilutigalugu, allanngorsinnaasarnerat oqaatsitta pisuunnguutigiinnartaraat.
 11. -miu imalt. -mioq 28.marts 2010
  Oqaasiliortut isumaqarput suna arlaat aalajangersimaqqissaartoq aatsaat pineqaraangat –mioq atorneqartartoq, kisiannimi aamma ilaatigut –miu aamma –mioq paarlaguussorlugit immikkoorsinnagit atorneqartarlutik, assersuutigalugu oqaatsini allani makkunani aamma atorneqartarluni erni aamma erneq, anaana anaanaq il.il.
 12. Oqaatsivut pillugit 28.marts 2010
  Saaffiginnittup isornartorsiutaa ilumoornerarneqaannassaaq, tassa ilaanni tusagassiutini oqaatsit atorneqartut paatsuungatitsisinnaasarmata. Uanili assersuutigisaani malunnarpoq isumammik allanngortitsineraaneq eqqortortaqarlunilu aamma ilaatigut oqaatsit ineriartornerisa kinguneriinnarsimasinnaalluaraat, tassami oqaaseqatigiinni paatsoortitsissut unaagunarmat isumaqarpoq, oqaaseqatigiilli ingerlaqqinnerini oqaaseq atorneqartoq imaalerluni isumaqanngilaq.Saaffiginnittup imaattussaasorigunarpaa ‘XX kisimiunngilaq taamatut isumaqartoq’, kisiannili oqaaseqatigiit atalernermikkut isummamik ersersitsinerat paatsoornartoqanngikkaluarpoq, assersuutit taamaattut allat makkuupput: kalaallit tamarmik qajartorneq ajorpoq, imatut paasisariaalluni: kalaallit ilaat qajartorneq ajorput imalt. Amerikamiut tamarmik pualasuunngillat, imatut paasineqartussaq Amerikamiut ilaat pualasuunngitsut.
 13. Qasseersiutitut taaguutillit 29.marts 2010 – akissusiuunneqareerpoq, pisariaqassappalli erseqqissaneqassaaq taaguutit qasseersiutaasut oqaaseqatigiinni atuuffimmini qanoq inissisimaneri isumaqarnerilu apeqqutaallutik oqaluutaat ataasersiutinngortinneqarlutilluunniit qasseersiutinngortinneqartaramik.
 14. Titarneq uingasoq imalt.tukingasoq? 8.april 2010 – Saaffiginnissut Oqaasiliortunit tigulluarneqarpoq, ilanngullugillu siunnersuutit killiffilersuinermut tunngasut allanngortinnagit akuerineqarlutik:
  / titarneq sikingasoq aamma \ titarneq qivingasoq.Ilanngullugu aamma qallunaatut understreg kalaallisut oqaasertalerneqarpoq ima: kittoraat alleq, tassani taaguut kittoraat sungiusimaneqarluni atorneqareersoq atuinnarlugu. Ataatigut titarnermik taaguusinnginneranut patsisaavoq allatat ataatigut titarneqarnissaannik paatsoortitsisinnaannginnissaa.
 15. Nukissiorfimmiit atorfiit taaguutaasa kalaallisuunngortinneri – ilaliussaq 2 takuuk.Atorfinnut taaguutit pineqartut katillugit 79-it kiisalu sumiissusersiornermut allagartat 36-it misissorneqarlutik, naqqissorneqarlutik ilaatigullu nutaanik taaguutinik Oqaasiliortunit siunnersuusiorfigineqarlutik suliarineqarput.Nassiussarineqartunit allannguutissatut aalajangiunneqartut ilaliussami takuneqarsinnaapput, ilaatigut oqaaseq ‘qullersaq’ pisortamik taarserneqarpoq, tamatumunngalu patsisaavoq taaguutinik atuinissamik suliaqarnermi sumi tamani atuuttussamik assigiissaariniarneq.Allannguut alla tassaavoq ‘sekretariat’, taanna allattoqarfimmik taaniarneqartartoq allatseqarfimmik taaguuteqarnissaa Oqaasiliortunit siornatigut aalajangiunneqareerpoq, tamatumunnga patsisaalluni ‘administration’ kalaallisut allattoqarfimmik taaguuserneqareersimammat.Taaguutitut nutaatut isigisariaqartoq tassaavoq assistent, siusinnerusukkut ikiortimik taagorneqartartoq. Oqaasiliortut ataatsimiinnerminni aalajangiiffigaat ima taagorneqalissasoq: sullissisoq, tassani erseqqissarniarlugu assistentit ikiortituinnaq pinnatik allanik aamma suliassarpassuaqartarmata.Nukissiorfiit qinnuigineqarpoq atorfiit taaguutaannut siunnersuutit atorfiit imarisaannut tulluunnersut qimerloorluaqqulaarlugit, taamaasilluta eqqortumik taaguusiisimaneq qulakkeerneqarsinnaanerussammat.
 16. Nappaat borderline 13.april 2010
  Nappaat siornatigut assigiinngitsunik taagorneqartarpoq (eqqarsartaatsimikkut borderlinemik nappaat, misigissutsikkut killissanik aqutsisinnaanani innarluuteqarneq il.il.), ilaatigulli aamma kalaallisut immikkut taaguuteqartinnianngikkaluarlugu nassuiaataasumik ilaliinnarneqartarsimalluni. Oqaasiliortut isumaqarput ularussinermik innarluuteqarneq/nappaateqarneq taassumunnga nappaammut taaguutigitissallugu tulluartuusoq.
 17. Operativ 15.april 2010
  Taaguummi politiit pineqarmata oqaaseq periartaarsinnaasut Oqaasiliortunit atoqquneqarpoq, oqaatsip taassuma iluaneereermata suligasuartussaallutillu piareersimasussat, kiisalu sillimasuullutik nikeriataarsinnaasut.
 18. Inuitter 15.april 2010
  Qallunaap Philip Lauritzenip oqaaseq inutter atoqqaarmagu, danskillu oqaaseq oqaatsiminnut ikkunnialermassuk kalaallinit ippigineqaqqaarsimavoq Dansk Sprognævnimullu saaffiginnissutaalluni, taamaakkaluartorli qallunaat oqaatsimik atueriaasiattut akuerineqartoq Dansk Sprognævnimit aalajangiunneqarpoq; oqaasersiat allat assigalugit danskit oqaasiinut tulluartunngorsaannarlugu, soorluttaaq aamma uagut kalaallisut oqaatsitsinni oqaasersianik taamatut atuisartugut, ass.: danskeq = dansker, danskere = danskit il.il. Uani qujassutigineqaannassaaq taaguut eskimo, 1977-imi ICC-p atorunnaarsitaa, danskinit atorneqarunnaarluni Inuit, -ten, -ter atorneqartalermat.
 19. Opret brugerkonto 20.april 2010
  Brugerkonto ima taaguuserneqarpoq: atuisutut konto
  Opret brugerkonto: atuisutut kontotaarit
 20. Virtuelle kalaallisut 29.april 2010
  Virtuellemut tunngatillugu kalaallisut piviusungatitaq atorneqalerpoq.
 21. KNR-imit saaffiginnissutit 4.maj 2010
  Demokrati – inuinnaat naalakkersueqataanerat
  Ytringsfrihed – isummersinnaanermik pisinnaatitaaffik
  Magtens tredeling – oqartussaaffiit pingasunut immikkoortiternerat
  Kommerciel direktør – niuernermik ingerlatsinermi pisortaq
  Meditation – toqqissilluni imminut naalaarneq
 22. Allat
  a) Oqaasiliortut qanoq piginnaaneqartitaappat aammalu saneqquppaa aamma paarlappaa, taakkualu assigiinngissutaat.Siullermik oqaatigineqassaaq Oqaasileriffiup nittartagaani Oqaasiliortut suliassaqarfii ersarissumik allaqqammata. Nittartakkatsinnullu tunngasumik siunnersuusiai (oqallittarfik aammalu apeqqutit akissutaanullu tunngasut) suleqatigiinnut ingerlateqqinneqarumaarput.Oqaatsit assigiinngitsunik isumallit paarlaguussorneqartalersimanerannut tunngasumik saaffiginnissutaa radiukkoorunneqarumaarpoq, kisiannili tamakkua kukkunerit paatsoornerilluunniit ullutsinni tusarnartaanngillat, nassuiaassutigineqartarnerisigulli aatsaat aaqqiivigineqarsinnaasut.Saneqquppaa, isumaa tassa suna arlaat uninngasoq tungaanukariarluni uniffiginngivillugu saniatigoorluni ingerlaneq.Paarlappaa, assigiinngitsunik isumaqarpoq, uanili isumaa tassa sammivinniit assigiinngitsuniit illugiit (inuusinnaapput biliusinnaallutilluunniit) imminnut ilaatigut sianiginngisaminnik naapikkiartoriarlutik qaangiinnartut.Naapippaa, isumaa tassaavoq kina arlaat inuk takusaq uniffigaa.b) Atorfiit taaguutaanni naqinnerit angisuumik mikisumilluunniit aallartittassarnersut eqqartorneqarpoq aalajangiussinertaqanngitsumik. Tamatumunnga apeqqut misissorneqaqqaariarluni kingusinnerusukkut isummerfigineqaqqikkumaarpoq.

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Carl Chr. Olsen Katti Frederiksen
Siulittaasoq allatsi

Ilaliussaq 1

Oqaatsit 2009-mi akuerisat:

Qallunaatut Kalaallisut
advokat advokati
amanuensis ilinniagartuunngorniarfimmi ilinniartitsisoq
ammunition patruuni
ånden i glasset paakorneq
Antarktis Sikuiuitsoq Kujalleq
Antarktiske Øer Sikuiuitsoq Kujallermi Qeqertat
Arktis Issittoq
Arktisk forskning Issittumi ilisimatusarneq
Arktiske folk Issittormiut
Arktiske Øer Qeqertat Issittumiittut
lektor, associate professor lektori
bestået med egen forskning ilisimatusaatiminik naammassinnissimasoq
biathlon timersuutinik marlunnik unammineq
boligpolitik inissaqartitsineq pillugu politik
bombe qaartartoq
det gyldne snit tangertaq
determinanter ilisarnaqutit
doctor philosophiae. Ph.D. magister artium doctori
finansudvalg aningaasaqarnermut ataatsimiititaq
fogedret Akiliisitsisarnermut Eqqartuussivik
forretningsorden suleriaaseq (-sissaq)
forretningsorden suleriaaseq, suleriaasissaq
forsker ilisimatusartoq
forskning ilisimatusarneq
frankering frimærkiliineq
funktionschef atorfillit qullersaat
funktionsoverenskomst atorfilittut suliaqarnermut isumaqatigiissut
Grønlands Nationalgalleri for Kunst Nunatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia
håndholdt computer qarasaasiaq tigummiartagaq
hovedkonto konto pingaarneq
HR- konsulent sulisoqarnermut siunnersorti
HR-afdeling sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik
i forskningsøjemed ilisimatusaatigalugu
indfødte folk nunat inuii
indianer indianerit
institut ilisimatusaatinik ingerlatsivik
Ishavet Issittup Imaa
klassisk (langrend) qangatoorneq (sisoraatinik ujakkaarluni)
klyngeammunition amerlasuujusat qaartussiat
kommunikationsmedarbejder attaveqatigiinnermi suleqataasoq
kopi nuunnera
koralguide koralit pillugit paasisassarsiorfiit
Kultur, fritid og forebyggelses forvaltning Kultureqarnermut, sunngiffimmut pitsaaliuinermullu ingerlatsivik
kvartærzoolog kvartærzoologi
langrend sisoraatinik ujakkaarneq
link innersuussissut
livsstilsværksted inuunerissarfik
makroniveau tunngaviusut
cand.mag./Master of Arts, en med kandidateksamen ilinniagartooq
mesoniveau aqqutaasut
mikroniveau inummut tunngasut
mine qaartussiaq
naturvidenskabelig faggruppe pinngortitami ilisimasassat
Nordpolen Qalasersuaq
oplevelsesindustri misigisassianik nioqquteqarneq
oprindelige folk nunat inoqqaavi
Park Ranger [eriagisamik] nakkutilliisoq
Polarforskning Issittut pillugit ilisimatusarneq
Polarlandene Sikuiuitsoq Avannarleq Kujallerlu
politologi politologii
professor professori
prøveløsladelse iperagallagaaneq, misiliummik iperagaaneq
rammeprogram iliuusissatut sinaakkutissat
renæssance renæssance
repræsentantskabet sinniisuutitat
seksuel krænkelse kinguaassiuutitigut innimiilliorneq, kanngutsaatsuliorneq
seksuel misbrug kinguaassiuutitigut atornerluineq
seminarium, lærerskole ilinniartitsisunngorniarfik (Ilinniarfissuaq)
sitemap nittartakkamut ilisserut
skiskydning sisorarluni ooqattaasarneq
skøjte sukuutserneq
sociologi inooqatigiit pissusiinik ilisimatusaatit
sorte (folk) qernertormiut
subammunition patruunip qaartussiartaa
Sydpolarlandene Sikuiuitsoq Kujallermi Nunat
Sydpolen Sikuiuitsoq Kujalleq
terapeutteam suleqatigiit pillorissaasut
trivsels- og fraværssamtale iluarisimaarinninneq sulinngitsuukulanerlu pillugit oqaloqateqarneq
UNESCO Site Manager UNESCO sinnerlugu aqutsisoq
Ungdomsparlament Inuusuttut Inatsisartui
universitet ilisimatusarfik
USB-nøgle USB
vejrudsigt silap qanoq innissaanut ilimasaarut
version qanoq saqqummiunneqarnera
vidensbank ilisimasanik katersivik

Kommuneqarfik Sermersuup ingerlatsiviini taaguutit kalaallisuut

Oqaasiliortunit 27/10 2008-mi akuerisat.

Pisortaaneq

Administrerende direktør

Pilersaarusiornermut allattoqarfik

Strategisk Udviklingssekretariat

 

Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermullu pisortaq

Økonomi og erhvervsdirektør

 

Aningaasaqarnermut allattoqarfik

Økonomisk sekretariat

 

Inuussutissarsiutinik inerisaavik

Erhvervsudvikling

 

Sulisoqarnermut immikkoortortaq

HR afdeling

 

Attaveqaqatigiinnermut pisortaq

Kommunikationsdirektør

Qarasaasiaqarfik

IT afdeling

 

Nutserisoqarfik

Tolkekontor

 

Attaveqaqatigiinnermut immikkoortortaq

Kommunikationsafdeling

 

Innuttaasunut sullissivik

Borgerservice

Ikiorsiinermut pisortaq

Velfærdsdirektør

 

Peqqinneq pitsaaliuinerlu

Sundhed og forebyggelse

 

Soraarnerussutisiat

Pensionsforhold

 

Innarluutilinnut sullissivik

Handicapafdeling

 

Suliffeqartitsineq

Arbejdsmarkedstilbud

 

Meeqqanut ilaqutariinnullu immikkoortortaq

Børn og Familier

 

Meeqqanut ilaqutariinnullu oqqiffik

Børne- og familiecenter

 

Tupaarnaq

 

Sanaartornermut pisortaq

Servicedirektør

 

Sanaartornermut avatangiisinullu immikkoortortaq

Teknik og miljø

 

Sullissinermut sanaartugassanullu immikkoortortaq

Drift og anlæg

 

Illuliortitsinermik inerisaaneq

By- og boligudvikling

 

Pinngortitamut piujuartitsinermullu immikkoortortaq

Natur og bæredygtighed

 

Inuttut inerisaanermut pisortaq

Udviklingsdirektør

 

Atuarfeqarnermut immikkoortortaq

Skoleafdeling

 

Meeqqerivinnut immikkoortortaq

Daginstitutionsafdeling

 

Piareersarfik

 

Kulturimut sunngiffimmullu immikkoortortaq

Kultur og fritid

 

Perorsaanikkut tarnikkullu atukkatigut siunnersuisarfik

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

Kalaallisut qallunaatullu taaguutit Oqaasiliortunit
Dansk Sprognævnimiillu aalajangiunneqartut/siunnersuutigineqartut
Oqaasiliortunit 12/08 2009-mit akuerisat.

Inatsisartut – Inatsisartut

Inatsisartut Siulittaasuat – Formand for Inatsisartut

Inatsisartunut Ilaasortaq/(-tat) – Medlemmer af Inatsisartut
Inatsisartut Ukiuat – Landstingsår

Inatsisartut Ataatsimiinnerat – Inatsisartutsamling

Inatsisartut Ataatsimiititaat – Inatsisartutudvalg

Inatsisartut Inatsisaat – Inatsisartut lov / Inatsisartut love

Inatsisartunut Qinersineq – Valg til Inatsisartut

Inatsisartut Ataatsimiittarfiat – Inatsisartutsal

Inatsisartut Ombudsmandiat – Inatsisartuts Ombudsmand

Inatsisartuni Suleqatigiissut – Inatsisartutgruppe
(oqaaseq ´suleqatigiit´ isumaqatigiillutik suleqatigiittunut tunngatinneqarluni, taavalu ´suleqatigiissut´ suleqatigiinnut isumaqatigiinngissuteqarsinnaasunut tunngatinneqarluni)

Inatsisartut Allattoqarfiat – Bureau for Inatsisartut

Inatsisartut Siulittaasoqarfiat – Inatsisartuts formandskab

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaq – Finansudvalg

Naalakkersuisut – Naalakkersuisut

Naalakkersuisut Siulittaasuat – Formand for Naalakkersuisut

Ilaliussaq 2

Nukissiorfimmi atorfiit taaguutaat

DANSKE BETEGNELSER

KALAALLISUT TAAGUTIT

Afdelingsleder

Immikkoortortami aqutsisoq

Afdelingsleder / Finans

Immikkoortortami aqutsisoq / Aningaasaqarneq

Anlægschef

Sanaartortulerivimmi pisortaq

Anlægscontroller

Sanaartortulerivimmi nakkutilliisoq

Budgetchef

Missingersuussiornermi pisortaq

Bygdeformand

Nunaqarfimmi formandi

Bygningskonsulent

Illuutinut siunnersorti

Chefcontroller / Projekter

Nakkutilliisuuneq / Suliniutit

Chefcontroller / Finans

Nakkutilliisuuneq / Aningaasaqarneq

Chefsekretær

Allattaaneq

Controller trainee

Nakkutilliinermut ilinniartoq

Databaseadministrator

Qarasaasiami katersani aqutsisoq

Debitorchef

Akiliisitsisarnermi pisortaq

Direktionsassistent

Pisortanut sullissisoq / Direktionsassistenti

Driftschef

Ingerlatsinermut pisortaq

Driftskonsulent

Ingerlatsinermut siunnersorti

Driftsleder

Ingerlatsinermut aqutsisoq

Driftsleder aspirant

Ingerlatsinermut aqutsisunngorniaq

Driftsoperatør

Ingerlatsinermut ingerlatsisoq

Elev

Ilinniartoq

Elektriker

Innaallagisserisoq / Elektrikeri / Sarfalerisoq

El-inspektør

Innaallagissiornermut nakkutilliisoq

ELmyndighedschef

Innaallagissiornermut oqartussat pisortaat

Elværksarbejder

Innaallagissiorfimmi sulisoq

ELværksformand

Innaallagissiorfimmi formandi

Elværksmester

Innaallagissiorfimmi mesteri

Elværks- og bygdemester

Innaallagissiorfimmi nunaqarfimmilu mesteri

Energidirektør

Nukissiorfinni pisortaq

Finanscontroller

Aningaasaqarnermut nakkutilliisoq

Formand

Formandi

Fuldmægtig

Fuldmægtigi

Handymand

Handymandi

HR Chef

Sulisoqarnermut pisortaq

HR Konsulent

Sulisoqarnermut siunnersorti

HR Specialkonsulent

Sulisoqarnermut immikkut siunnersorti

Informationschef

Paasissutissiisarnermut pisortaq

Informationsmedarbejder

Paasissutissiisartoq

Indkøbschef

Pisiortornermut pisortaq

Indkøbsleder

Pisiortornermik aqutsisoq

IT Chef

Qarasaasialerinermut pisortaq

IT Konsulent

Qarasaasialerinermut siunnersorti

IT Projektkoordinator

Qarasaasianut pilersaarusiornermut ataqatigiissaarisoq

IT Supporter

Qarasaasialerinermut sullissisoq

Kabelmester

Kabelmesteri

Kantineleder

Nerisarfimmi aqutsisoq

Kantinemedarbejder

Nerisarfimmi sulisoq

Kreditchef

Akiligassaqarfinnut pisortaq

Konsulent

Siunnersorti

Kontorassistent

Allaffimmioq

Kontorleder

Allaffimmi aqutsisoq

Koordinationschef

Ataqatigiissaarivimmi pisortaq

Linieformand

Linieformandi

Liniemester

Liniemesteri

Lønkonsulent

Aningaasarsialerinermut siunnersorti

Maskinmester

Maskinmesteri

Målermontør

Målermontøri/Uuttuussutinik ikkussuisoq

Netværksadministrator

Attaveqarfinnik ataqatigiissaarisoq

Overassistent

Allaffimmiuuneq

PHD studerende

PHD-mut ilisimatusartoq

Praktikant

Suliffimmi sungiusartoq

Produktions- og distributionschef

Tunisassiornermut siammarterinermullu pisortaq

Projektleder

Suliniummik aqutsisoq

Projektlederassistent

Suliniummut sullissisoq

Projektsekretær

Suliniummut allatsi

Receptionist

Saaffiginnittarfimmi sulisoq

Regnskabschef

Naatsorsuuserinermut pisortaq

Sektionsleder

Immikkoortortami aqutsisoq

Souschef

Pisortap tullia

Sprogunderviser

Oqaatsinik ilinniartitsisoq

Teamleder

Suleqatigiinni aqutsisoq

Teknisk assistent

Teknikkikkut sullissisoq

Teknisk tegner

Teknikkikkut titartaasartoq

Uddannelseskonsulent

Ilinniartitaanermut siunnersorti

Udviklingskonsulent

Ineriartortitsinermut siunnersorti

Vagthavende

Sillimasoq

Vandværksassistent

Imeqarfimmi sullissisoq

Vandværksformand

Imeqarfimmi formandi

Varmeværksformand

Kiassaateqarfimmi formandi

Økonomidirektør

Aningaasaqarnermut pisortaq

Nukissiorfimmi sumiissusersiuutit

DANSKE BETEGNELSER

KALAALLISUT TAAGUUTIT

Kundeservice

Atuisunik sullissivik

Reception

Saaffiginnittarfik

Regnskabsafdeling

Naatsorsuuserivik

Controllerafdeling

Aningaasaqarnermut nakkutilliivik

Sekretariat

Allatseqarfik

Koordination

Ataqatigiissaarivik

Mødelokale

Ataatsimiittarfik

Direktion

Pisortaaneqarfik

Produktions- og distributionsafdeling

Tunisassiorfik Siammarterivillu

Anlægsafdeling

Sanaartugassat

Informationsafdeling

Paasissutissiivik

HR-administration

Sulisoqarnermut aqutsisoqarfik

HR-afdeling

Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik

Uddannelsesafdeling

Ilinniartitsivik

Udviklingsafdeling

Ineriartortitsivik

Alternativ energi

Nukissiuutit nutaat

Kantine

Nerisarfik

IT-afdeling

Qarasaasialerivik

Lønadministration

Aningaasarsialerivik

Indkøbsafdeling

Pisiortornermi immikkoortortaqarfik

Tegnestue

Titartaasarfik

Budgetafdeling

Missingersuussiorfik

Erhvervsafdeling

Suliffeqarfilerivik

Kraft-Varme

Nukik-Kiak

Vandafdeling

Imeqarfilerivik

Eldistribution

Innaallagissamik siammarterivik

Målerværksted

Uuttuissutilerivik

Tegnestue og arkiv

Titartaasarfik allagaataasivillu

Personaleadministration

Sulisoqarnermut aqutsisoqarfik (assinga: HR-administration)

EVVA

Akiliisitsiniartarnermi immikkoortortaqarfik

Fakturering

Akiligassiissutinik suliaqarfik

Dokumentation og Statistik

Naatsorsueqqissaartarfik

Kopirum

Nuutsivik

Måleteknik

Uuttuissutit

Projektledelse

Pilersaarusiortuuneqarfik

Rengøring

Eqqiaassutit