The Language Secretariat of Greenland

Valens og Semantiske roller

Valens og Semantiske roller

Liv Molich – Oqaasilerinermi, Atuakkialerinermi Tusagassiuutilerinermilu Bachelori

Allaaserisap eqikkarnera – Liv Molich (2018) Opgaven tager udgangspunkt i teorier om, at semantik og syntaks er tæt knyttet hinanden. Denne sammenhæng kan spores ved at undersøge, hvilke semantiske roller en bestemt kasus eller et bestemt ord udfylder. En måde at visualisere en sådan undersøgelse på er at tegne et semantisk kort. Kortet udarbejdes på tværs af flere sprog for tydeligst at kunne se de forskellige syntaktiske og semantiske rollers afgrænsninger. Opgaven omhandler kasus terminalis og hvordan den bruges i grønlandsk. Der bliver gjort rede for, hvilke semantiske roller kasus terminalis dækker, og hvilke ord, kasus terminalis normalt modsvarer i dansk i fortællingen Ataqqinartuaraq (Den lille prins). Det viser sig, at kasus terminalis primært bruges til at udfylde roller på sætningsniveau, såsom modtager og oplever, spatiale og temporale roller samt formål. Når kasus terminalis bruges til at udtrykke sætningsniveauroller svarer det til den franske brug af dativ kasus og modsvarer ofte dansk ”for”. Bruges terminalis til at markere en modtager, bruges dog dansk ”til”, ligesom ved en del af de tilfælde, hvor der udtrykkes formål og retning.