The Language Secretariat of Greenland

Authorized by the Grl. Place Names Committee (08.04.15)

and Grl. Language Committee (12.12.2014)

(only on danish and greenlandic)

Download (pdf)

Search in place names items

Place names items

Abbreviation

Danish item

Greenlandic item

AFSAT Afsats Salliarnaq
AMMF Loddefangstplads (ammassaat) Ammassivik
ANKER Ankerplads, naturlig havn Umiatsialivilik
BANIS Isfjelde på banke Ilulissat ikkarleqqasut
BANK Banke Ikkanneq
BANSA Sandbanke, tørt ved lavvande Tinuttagaq
BASE Base Sakkutooqarfik
BASSN Bassin Imartuneq
BRAND Brandplet Ikumanikoq
BRATN Bratning Innarissoq
BREDN Bredning Nerutuneq
BRINK Brink Kuup/tatsip sinaa
BRÆ Bræ, gletcher Sermip ningimarna
BRÆDA Brædal Sermip sisuffia
BRÆDØ Dødbræ Sermeq uninngasoq
BRÆKA Brækant Sermip killinga
BRÆKU Brækuppel Sermip qaarajunnera
BRÆLE Bræleje Sermip killiffia
Isbræ Iigartartoq
BSALT Basalt, basaltsøjle Basalt
BUGEL Bugt med elv Iterlak kuulik
BUGT Bugt Iterlak
BUGTB Bund af bugt Iterlaap qinngua
BUGTH Bugt med havn Iterlak umiatsialivilik
BUGTR Bugt med ruin Iterlak illukulik
Buskareal Orpigaqarfik
BY By Illoqarfik
BYDEL Bydel Illoqarfiup ilaa
BYGD Bygd Nunaqarfik
BYGDA Bygd anden (Fåreholdersted o. l.) Nunaqarfik alla (savaateqarfik assingusorluunniit)
BÆRPL Bærplukningsted Nuniaffik
DAL Dal Qooroq
DALB Dalbund Qooqqup qinngua
DALBU Dal med bugt Qooroq iterlalik
DALEL Dal og elv Qooroq kuullu
DALMU Dalmunding Qooqqup paava
DALSK Skyggedal Qooqqup alanngua
DALST Dalstrøg Qooqqersimaneq
DALSÆ Dalsænkning Qooqqup naqqa
DAM Dam Tasiliaq/tasinngortitaq
DELTA Delta Kuup nunanngortitaa
DEPOT Depot, depotsted Peqqumaasivik
DIAB Diabas Diabas
DVULK Dyndvulkan Qappiortoq
ELV Elv Kuuk
ELVE Elve Kuuit
ELVLE Elvleje Kooqarfik
ELVMU Elvmunding Kuup akua
ELVSL Flodslette, tidvis oversvømmet Narsaamaneq kuup qarsuttagaa slette
ELVSØ Søagtig udvidelse af elv Tasinngortaq
ELVUD Elvudspring Kuup aariaa
ENG Eng Narsaviaq
FAHUS Fangsthus Illu piniariartarfik
FAHYT Fangsthytte Illuaraq piniariartarfik
FAP Fangstplads Piniariartarfik
FIRN Firn Aputip manngertinnera
FISK Fiskested Aalisartarfik
FJEA Fjeldareal Qaqqartooq
FJEFD Fjeldfod Qaqqap naqqa
FJEGP Fjeldgruppe Qaqqat
FJEGR Fjeldgryde Qalorsaq
FJEKN Fjeldknold, knovs Qaqqajunnaq
FJELD Fjeld Qaqqaq
FJEPL Fjeldplateau Qaqqap maninnersaa
FJERY Fjeldryg Quassuk
FJESI Del af fjeld Qaqqap ilaa
FJESK Fjeldskred Sisuat
FJESP Fjeldspids Inngik
FJESÅ Fjeldskråning Sivinganeq
FJETO Fjeldtop Qaqqap nuua
FJEUD Fjeldudløber Qaqqap avaleqqua
FJEVÆ Fjeldvæg Innaq
FJOAR Fjordarm Kangerluup avalequtaa
FJOB Fjordbund Kangerluup qinngua
FJOIS Isfjord Kangerluk ilulialik
FJORD Fjord Kangerluk
FLYPL Flyveplads Mittarfik
FORBJ Forbjerg, kap Kangeq
FOREG Grafitforekomst Aqerluusassaqarfik
FOREK Kulforekomst Aamarsuaqarfik
FOREV Vegstensforekomst, fedtstenforekomst Ukkusissaqarfik
Forrådsgrav, forrådshytte Qimatuliviit
Fos Qorlortoq
FUGFJ Fuglefjeld Timmissat ineqarfiat
FÆLDE Fælde Pullatit
GARNF Garnfangsted Qassuserfik
GLBO Gammel boplads, gammelt udsted Nunaqarfitoqaq
GRAV Grav Iliveq
GRUSK Gruskegler Igannaq
GRUSR Grusrovser, grusskred Ujaraaqqat sisoornerit
HAJFI Hajfiskeplads Eqalussuarniarfik
HALVØ Halvø Qeqertaasaq
HAVN Havn, Skibshavn Umiarsualivik/talittarfik
HELAN Helikopterlandingsplads Qulimiguulinnut mittarfik
HI Bjørnehi Apisseq
HUL Hul Putu
HULE Hule Qaarusuk
HULN Hulning Qarajaq
Rævehuler Sisit
HUS Hus Illu (piniarfiit + unnuisarfiit)
HVÆVL Hvælvning Qilaanngusaq
HYTTE Hytte Illuaraq
HØJ Høj Qattuneq
HØJDR Højdedrag Qattuneq
HØJLA Højland Qatsissoq
HØJSA Sandhøje Qattuneq sioraasoq
INDL Indløb Pulammagiaq
INDSK Indskæring Kangerliumaneq
ISA Isareal Sermitaq
Indlandsis Sermersuaq
Lamineret is Seersinneq
ISKAP Iskappe Sermeq
ISSLE Isslette Sermeq maninnersaq
ISSØ Issø Sermip tasertaa
ISTU Istunge Sermip iigartartup anillanganera
KANAL Kanal Ikerasaliaq
KILDE Kilde Puilasoq
KILDV Varme kilde Puilasoq kissartoq
KLINT Klint Ippissuaq
KLIPP Klippe Qaarsoq
Klippe udhæng Qangattaq
KLØFT Kløft, revne, klipperevne Qunneq, Qunneraq, Qaqqap qoorua
KNOLD Knold, Knovs Niaqornaq/tinupattak/tinumaneq
KOMM Kommune Kommune
Kommunegrænse Kommunit killeqarfiat
KORAL Koralforsteninger Ujaranngornerit
KORS Kors Sanningasoq
KRAFT Kraftværk Nukissiorfik
KYST Kyst Sineriak
KYSTR Kyst med ruiner Sineriak illukulik
KÆR Kær Taseeraq
LAKSF Laksefangsted Eqalunniarfik
Landbrugsareal Narsaatit
LANDA Landareal Nunaminertaq
Landegrænse Naalagaaffiup killeqarfia
Landevej Nunaannaap aqquserna
LANDI Landingsted, færgested Mittarfik, talittarfik
LANDS Landsdel Nunap immikkoortua
Landsdelsgrænse Nunap immikkoortuata killeqarfia
LAVN Lavning Naqerloq
Læhytte Illuaraq oqqiffik
LØB Løb Aqqut
MINE Mine Aatsitassarsiorfik
MINEB Blymine Aqerlussarsiorfik
MINEK Kulmine Aamarsuarsiorfik
MINEM Marmorbrud Marmorimik piiaaffik
MINEÅ Åben mine, brud Aatsitassarsiorfik ammasoq
MORÆN Moræne Tarsarneq
MOSE Mose, kær Masarsuk
MUND Munding Kangerluup paava/kuup akua
NEDBA Nedlagt amerikansk mine Amerikamiut saffiugassanik piiaaffikuat
NEDBO Nedlagt udsted, nedlagt bygd Nunaqarfiusimasoq
NEDBY Nedlagt by Illoqarfiusimasoq
NEDKØ Nedkørsel Aqqartarfik
NOR Nor Kangerliumaneq paakitsoq
NUNAT NUNATAK Nunataq
NÆS Næs Nuuk
NÆSBR Næs med bratning Nuuk qilluarissoq
NÆSFA Næs med fangsthytte Nuuk [piniariarfik] illuaralik
NÆSHU Næs med hule Nuuk qaarusulik
NÆSR Næs med ruin Nuuk illukulik
NÆSTP Næs med teltplads Nuuk tuperfilik
NÆSVI Næs med vig Nuuk kangerliumanilik
NÆSØ Næs og ø Nuuk qeqertalik
ODDE Odde Nuggersimaneq
OPHAL Ophaling, bedding Amutsivik
OPK Opkørsel Qaqiffik
OPSTI Opstigningssted Majoriaq
OVERB Overbæringssted Maqiffik
OVERG Overgangssted Maqqaq
PAS Pas Itinneq/itilleq
Plantage Naatitsivik
PLATU Plateau Natsinnaq
POHYT Posthytte Paartut/allakkisartut illuaraat
PYNT Pynt Nuunnguaq
Ramsar (vådeland) Timmissat iffiat
RASTE Rasteplads Ikorsimmavik
RED Red Kisarfiusinnaasoq
RENOM Rensdyrområde Tuttoqarfik
ROVS Rovs, skred Nunap sisunera
RUIN Ruin Illukoq
RUINE Eskimoisk ruin Inuit illukuat
RUINK Kirkeruin Oqaluffikoq
RUINN Nordboruin Qallunaatsiaat illukuat
RUNDI Runding Qaarajunneq
RUTE Rute aqqut
RÆHU Rævehuler Sisit
SEJLL Sejlløb Imaatigut aqqut
SKISP Skisportssted Sisorariartarfik
SKOVA Skovareal Orpeqarfik
SKRÆNT Skrænt Ippik
SKRÆL Lerskrænt Kuimaneq marraasoq
SKRÅN Skråning Sivinganeq
SKYDE Skydeskjul Qammavik
SKÆR Skær Ikkarluk (ikkarluit)
SLET Slette Narsaq
SLETL lerslette Narsaamaneq marraasoq
SLETR Slette med ruiner Narsaq illukulik
SLUGT Slugt Qunneq
SLÆOP Slædeopkørsel Qimussimik majuariaq
SLÆVE Slædevej Qimussit aqqutaat
SNEFA Snefane Apusineq
SNEKL Sneklat Aputitaq
SNEKU Snekuppel Apussarinneq
SNÆVR Snævring, indsnævring Qoornoq
SOMPL Sommerplads Aasivik
STAMN Tidligere norsk vejrstation Norgimiut silasiorfikuat
STAT Station Station
STATF Forsøgstation Misileraavik
STATM Vejrstation, meteorologisk station Silasiorfik
STATN Nedlagt station Silasiorfikoq
STATR Radiostation Radioqarfik
STATV Videnskabelig station Ilisimatuutut sullivik
STEN Sten Ujarak/ujaqqat
STENO Obstablede sten Ujaqqat qaleriissaakkat
STENR Stenrovser, stenskred Sisuat
STRIB Stribe i fjeldet Nunngarut
Nedfaldne sten Qerrut
STRND Strand Sissaq
STRÆD Stræde Ikerasak
STRØM Strømsted Sarfaq
SUND Sund Ikerasak
SÆNKN Sænkning Naqinneq
Taseq
SØAFV Afvandingssø, smeltavandssø Sermip taseqqernera
SØBRA Brakvandssø Taseq tarajorniartoq
SØER Søer Tatsit
SØSAL Saltsø Taseq tarajornitsoq
SØUDL Udløber af sø Tatsip avaleqqua
SØÅR Årstidssø Taseq paqqertartoq
Udtømningssø Taseq qaartartoq
TANGE Tange, tunge Ipiutaq
TEGN Tegning af klippen Qaarsup allai
TELTP Teltplads Tupeqarfik
TELTR Teltringe Tupeqarfikoq
TERRA Terrasser Tininnerusat/illernat
TINDE Tinde Inngik
TOP Top Nooq
Tunnel Sulluliaq
TVL Tørt ved lavvande Tinuguttartoq
VANDA Vandareal, hav Imartaq
VANDF Vandfald Qorlortoq
VANDS Vandskel Kuuit aariaat
VARDE Varde Inussuk
Vardesystemer Naleqqat
VIG Vig Eqik
VRAG Vrag Umiiarneq
Ø Ø Qeqertaq
ØDEL Del af ø Qeqertap ilaa
ØER Øer Qeqertat
ØGR Øgruppe Qeqertat eqimattat
ØR Ø med ruin Qeqertaq illukulik