Grønlands Sprogsekretariat

Oqaasiliortut 2007 – 5 (gl)

OQAA – 101007(gl)

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat pingasunngorneq oktobarip 10-anni 2007 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani nal. 14.00

 

Oqaluuserisassatut siunnersuutit:

 1. Tikilluaqqusineq
 2. Ilisimatitsissutit
 3. Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaq
 4. Oqaatsit isummerfigisassat
  1. oqaatsit ordbogimi kalaallisuunngortinneqanngitsut/Nunatta atuagaateqarfianit.
  2. Oqaatsit ordbogimi kalallisunngortinneqanngitsut
  3. Dokumentarfilm (Karen Ramsøe)
  4. Arkæolog
  5. Nørd
  6. Nunap inoqqaavi (Jens-Ole Jensen)
  7. Daginstitution nutserneqarnissaa pillugu (Elisa Lynge)
  8. Qallunaat oqaasii taaguusigassat Simpel flertal i.i.
  9. Internet hjemmeside (Samuel Lyberth)
  10. Vejleder (Jakobine Leander)
  11. Artist
  12. Imernalaaq (Alex Andersen)
 5. Ilagiit sinnersaat/Sinniisaat Stephen Heilmann

1 pillugu

Puju tikilluaqqusivoq

2 pillugu

Dk-mi angalanerput iluatsitsinertut taaneqarsinnaavoq, Københavnimi Navne og forskningsintitutimiippugut, Matrikelsesstyrelsen ataatsimiinnerput suleqatigiinnissarput pingaatsinneqarpoq, nunat assingi pillugit suleqatiginnissaq iluatsippoq.

Oqaatsinik tunngasunik kukkuniiaat nr. 2 iluatsikkuni nittartakkami aaneqarsinnaalissaaq.

Polarråd qarasaasianut tapertaqarluni kukkuniiaat atorsinnaaneranut , Oqaasileriffik tassani ingerlatseqataassaq.

3 pillugu

4 pillugu

1.

Oqaatsit ordbogimi kalaallisuunngortinneqanngitsut

Oqaasiliortunit aalajangikkat

Adoptivforældre [angajoqqaat] meerarsiavillit

Festtraditioner nalliuttorsiornerni ileqqut

Aktivitetshuse illut sulliviit/ataatsimoorfiit

Aldersdomsforsorg utoqqalisunik isumaginninneq

Aleuter aleutit

Aleuterne Aleutit

Aleutisk litteraturhistorie Aleutinik allakkiat oqaluttuassartaat

Aleutisk skønlitteratur Aleutit atuakkiaat

Aleutisk sprog Aleutit oqaasii

Kemi Akuutissat (uumaatsut)

Alkoholambulatorier Imerajuttut katsorsaaviit

– Afholdssagen Iminngernaveersaartitsineq

Alkohollovgivning Imigassaq pillugu inatsisiliorneq

Alkoholmisbrug Imigassamik atornerluineq

Amnesty International Amnesty International

Andagtsbøger Qinoqatigiinnermi atuagassat

-Boligbyggeri Inissianik sanaartorneq

Anarktiske øer Sikuiuitsumi Kujallermi qeqertat

Arktisk forskning Issittumi ilisimatusarneq

Arktisk hygiejne Issittumi eqqiluisaarneq

Arktiske forskningsrejser Isittumi ilisimatusarluni angalasarneq

– De arktiske øer Qeqertat Issittumiittut

Asiatiske folk Inuiaat Asiamiut

Baffins Land Qiqertaaluk

Bahá’i Bahá’i

Bebyggelseshistorie Sanaartortiternerup oqaluttuassartaa

Befolkningsflytninger Innuttaasut nuttarneri

Befolkningshygiejne Inuutaasut eqqiluisaarnerat

Befolkningslære Inuttaasunik nalunngisassat

Befolkningspolitik Inuttaasunik pillugit politik

Begravelsesskikke Ilisisarnermi ileqqut

Behandlingskollektiver Katsorsartittut najugaqatigiiffii

Benskæring Saanermik qiperuineq

Beskyttede boliger Inissiat isumannaallisakkat

Beskyttede værksteder Sulliviit isumannaallisakkat

Beskæftigelsesarbejder suliat suliffissaqartitsiniutit

Bestrålingssygdomme qinngorneqarnikkut nappaatit

– Aktieselskabsret Aktianik piginneqatigiinneq pillugu inatsisit

Bevaringsplaner allanngutsaaliuinermik pilersaarutit

– Bygningsfredning i alm. – Illuutinik allanngutsaaliunermut tunngasut

Billedsamlinger Assilissanik katersaatit

Blyforurening Aqerlumik mingutsitsineq

Blå Kors Blå Kors/Sanningasoq Tungujortoq

Boligbyggeri Inissianik sanaartorneq

Boligforeninger Najugaqartut peqatigiiffii

Boligforhold Inissialiornermi pissutsit

-Offentlig forvaltning Pisortatigut aqutsineq

Byanlæg Illoqarfinni sanaartukkat

Byarkæologi Itsarnitsat illoqarfinniittut

-Bebyggelseshistorie Sanaartortitsinerup oqaluttuassartaa

– byggekredit sanaartornermut atasumik taarsigassarsiat

Byggeriplanlægning Sanaartugassanik pilersaarusiorneq

Bygningsfredning Illuutinik eqqissisimatitsineq

Bygningsreglementer Sanaartornermi maleruaqqusat

Byhistorie Illoqarfiup oqaluttuassartaa

– bebyggelseshistorie i alm Sanaartornerup oqaluttuassartaanut tunngasut

– bebyggelseshistorie, enkelte byer sanaartornerup oqaluttuassartaa, illoqarfinni ataasiakkaani

Bynavne Illoqarfiit aqqi

Bæredygtig udvikling Piujuartitsisumik ineriartortitsineq

Børnekonvention Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut

Bådebygning Umiatsialiorneq

Bådmotorer Angallatit motorii

CD’er CD-t, nuuteeqqat

– teknik teknik

-EDB-systemer – Qarasaasiatigut periaatsit

Computernetværk qarasaasiakkut attaveqatigiit

Daginstitutioner Meeraaqqervik / Meeqqerivik

– Økonomiske forhold i alm. Aningaasaqarnermut tunngasut

Danmarks Geologiske Undersøgelse Danmark Geologiske Undersøgelse

Danmarks Meteorologiske Institut Danmarkimi Silasiorfeqarfik

Dialektordbøger Sumiorpaluutinik ordbogit

– Racesociologi – Inuiaat ilisarnaasersuutat malillugit inuiaqatigiilerineq

 

Drømmetydning Sinnattunut nassuiaanerit

-Stuedyr Uumasut illumiutat

Dyreinternater Uumasunik inissiigallartarfik

Dyrevandringer Uumasut nuuttarneri

Dødsskikke Toqusoqarnerani ileqqut

– Folklore Inuiaat ileqqumikkut immikkuullarissutaat

Døvetegnsprog Tusilartut ussersuutaat

Eksporthandel Tunisassianik avammut nioqquteqarneq

Elektricitetsforsyning Innaallagissamik pilersuineq

Erhvervsanalyser Inuussutissarsiornermik misissuinerit

Erhvervspolitik Inuussutissarsiornermik politikki

Erklæring om barnets rettigheder Meeqqat pisinnaatitaafii pillugit Nalunaarut

Eskimoarkæologi Inuit/eskimuut pillugit itsarnisarsiorneq

Eskimoisk kunst Inuit eqqumiitsuliortaasiat

Etnografiens historie Etnografip/inuiannik ilisimatusarnerup oqaluttuassartaa

Familiebehandling Ilaqutariinnik katsorsaaneq

Familiepolitik Ilaqutariinnut politikki

Fedtstensarbejder Ukkusissamik qiperukkat

Festtraditioner Nalliuttornersiortarnermi ileqqut

Filtning qiviunik naqitsineq

Firmahistorie Ingerlatsiviit oqaluttuassartaat

akvariefisk aalisakkat akvariamiittut

Fiskeeksport Aalisakkanik avammut tunisineq

Fiskehandel aalisakkanik nioqquteqarneq

Fiskeindustri Aalisakkanik suliffissuaq

Fiskeriundersøgelser Aalisakkanik misissuinerit

Flyvningens historie Timmisartortarnerup oqaluttuassartaa

Folkesagn Inuiaat oqaluttuatoqaataat

Folkeskikke Inuiaat ileqqui

Folkeundersøgelse Inuutaasunik misissuineq

Foreningen Norden Foreningen Norden

Forfatterafgifter Atuakkiortunut akileraarutit

Fortidsminder Qanganitsanik eqqaamasassat

Fødevareforsyning Inuussutissanik pilersuineq

Første maj Maajip Aallaqqaataa

Geografiske navne Nunanut atsersuutit

Grønlands Tekniske Organisation Grønlands Tekniske Organisation/GTO

Guldminedrift Kuultisiorneq

Handelshistorie Niuernerup oqaluttuassartaa

Handelsskoler Niuernermik ilinniarfiit

Havforurening Immamik mingutsitsineq

Havnevæsen Umiarsualiveqarfiit

Healing Ajorunnaarsaaneq nassiuiaat (ilukkut pissaanerit atorlugit katsorsaaneq)

Hedningemission Kuisimanngitsunut ajoqersuiartortitsineq

Hjemløse Angerlasimaffeqanngitsut

Hæderspriser Nersonaatit

Håndskriftssamlinger Allagatoqaatit

Indfødte folk Nunat inuii

Indfødte folks dragter Nunat inuiisa atisaat

Indfødte folks kunst Nunat inuiisa eqqumiitsuliaat

Indfødte folks religion Nunat inuiisa upperisarsiornerat

Industrialisering Suliffissuaqalerneq

Informationsteknologi Paasissutissiuinermi teknologi

Jagtvåben Piniarnermi sakkut

Julehæfter Juullisiutit

Julemusik Erinnat juullisiutit

Juleskikke Juullisiornermi ileqqut

Jægerliv (fangerliv) Piniarniatut inuuneq (piniartutut inuuneq)

Kajaksport Qaannamik timersorneq

Katastrofehjælp Ajunaarnersuaqarnerani ikiorsiineq

Klædedragt atisat

Kolonisationshistorie Nunasiaqarnerup oqaluttuassartaa

Kommunalbestyrelsesforhandlinger Kommunalbestyrelsit ataatsimiissutaat

Kommunalbudgetter Kommunit aningaasatigut missingersuusiaat

Kommunalpolitik Kommunimi politikki

Kommunesammenlægninger Kommunit kattussuunneri

Kommunevåben Kommunit ilisarnaataat

Kortsamlinger Nunat assinginik katersat

Kostundersøgelser Nerisaqarneq pillugu misissuinerit

Kryolit Orsugiak/kryolit

Kryolitbrydning Orsugiassiorneq

Kulminedrift Aamarsuasiorneq

Kultursociologi Inuiaqatigiit kulturikkut pissusiinik ilisimatusaatit

Kunstnersammenslutninger Eqqumiitsuliortut suleqatigiiffii/kattuffii

Kødindustri Neqinik suliffissuarnik tunisassiorneq

Køreprøve-teoribøger Biilersinnaanermut misilitsinnissamut atuagassat

Landsarkiverne Nunap immikkoortuini allagaataasiviit

Lingvistik Oqaatsinik ilisimatusaatit

Litteraturanalyse Atuakkialerinermik misissuineq

Lovsamlinger Inatsisiliornermik katersat

Maritimhistorie Imarsiornerup oqaluttuassartaa

Mediepolitik Tusagassiuineq pillugu politik

Miljøpolitik Avatangiisit pillugit politik

Minnesota-modellen [katsorsaariaaseq] Minnesota-modellen

-afholdssagen iminngernaveersaatitsineq

Minoriteter Ikinnerussuteqartut

Mundtlig overlevering Oqaluttuatigut kingornussarsiat

Naturforurening Pinngortitamik mingutsitsineq

 • qulequttat alla takukkit, s.i. imeq minguttoq 69.85. Silaannarmik mingutsitsineq 69.87

Naturrigdomme Pisuussutit pinngortitameersut

Nordboarkæologi Qallunaatsiaat pillugit itsarnisarsiorneq

Nordisk samarbejde Avannamioqatigiinni suleqatigiinneq

Nordpolsforskning Qalasersuup ilisimatusarfigineqarnera

Offentlig forvaltning Pisortatigut ingerlatsineq

Ombudmandens beretning Ombudmandip nalunaarutaa

Organisation Aaqqissugaaneq

Perlebroderi Sapangaaqqerineq

Polarforskning Issittumi ilisimatusarneq

Politisk historie Naalakkersuikkut oqaluttuarisaaneq/ingerlaaseq

Politiske organisationer Politikikkut suliniaqatigiiffiit

Psykologisk rådgivning tarnikkut atukkanik siunnersuisarneq (Siunnersuisarfik)

Pædagogik Perorsaaneq

Pædagogisk-psykologisk rådgivning Perorsaanikkut tarnikkullu atukkatigut siunnersuisarneq

Pædofil ukiukitsunik atoqateqartartoq

Rejeindustri kinguppannik nioqqutissiorfik/nioqqutissiorneq

Råstofudvinding aatsitassanik piiaaneq

Samfundsforskning Inuaiqatigiinnik ilisimatusarneq

Samfundshistorie Inuiaqatigiit oqaluttuassartaat

Shamanisme Angakkoqarneq

Skindsyning Amminik mersorneq

Slædesport Qimussimik timersuutit

Slægtshistorie Ilagisariit oqaluttuassartaat

Solhvervsfester Ullukinnersiornerit/Ullortunersiornerit

Spejderbevægelsen Spejdereqarneq

Spiritusforbud Imigassamik inerteqquteqarneq

Sprogets historie Oqaatsit ingerlaasiat/Oqaluttuassartaat

Stenslibning Ujaqqanik silisineq

Stuedyr Uumasut illumiutat

Sundhedsvæsen Peqqinnissaamik suliaqarneq

Svalbard Inngikitsulik/Svalbard/Spitsbergen

Sydpolarlandene Nunat Sikuiuitsoq Kujallermut attuumassutillit

Søfartshistorie Immakkut angallannerup oqaluttuassartaa

Søværn Sakkutuut imarsiortut

Teoribøger Misilitsinnissamut atuagassat

Vejnavne Aqqusernit aqqi

2.

Oqaatsit ordbogimi kalaallisuunngortinneqanngitsut tullissaanut utaqqissunneqarput.

3.

Dokumtarfilm (Karen Ramsøe)

Dokumtarfilm /Filmi pisimanilersaarut Oqaasiliortut akuersissutigaat

Aappaattut/ Filmi pisimasumik tunngavilik

Autentisk drama/Filmi piviusulersaarut

Aappaattut /Filmi piviusumik tunngavilik

4.

Arkæolog /Itsarnisarsiooq

5.

Nørd/Imaannaanngitsoq

Assigiinngitsunut saatsinneqarsinnaavoq qarasaasialerinermut imaannaanngitsoq.

6.

Puju radiokkut aallakaatitsileruni eqqartussamaarpai Nunap inoqqaavinik taasarneranut nassuiaat.

Isumaqatigiissummi taamatut aalajangiunneqarnikuuvoq taaneqarnissaanut.

7.

Daginstitution /meeraaqqerivik – meeqqerivik – Paaqqinnittarfiit

Døgninstition / Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfik – meeraaqqerivik – meeqqerivik

8.

Simpel flertal/ [Naligiinnaasumik] amerlanerussuteqarneq

Kvalificeret flertal / piumasaqaatitalimmik amerlanerussuteqarneq

Det tavse flertal /qisuariartanngitsut

9.

Internet hjemmeside/Nittartakkami aalajangiusimaneqarpoq Oqaasiliortunit

10.

Vejleder/Ilitsersuussisoq aalajangiunneqarpoq taanissaanut

11.

Artisti/pissusilersornikkut takutitsisartoq

12.

Imernalaaq /

5 pillugu:

Ilagiit sinnersaat Oqaaseq pissusivia atorneqarnissaa kissaatigineqarpoq imak.:

Ilagiit sinniisaat KIIP-imiit maleruagassat atorneqassapput, Oqaasilerivimmiit allakkiortoqassaaq.

Ataatsimiititaliaq ordbog Abiakkut suliaat meeqqanut atuartunut atugassiaq, apeqqutigineqarpoq maanga akueritinneqassanersoq, nutaanik oqaasiliortoqarsimanngippat Oqaasiliortut isumaqarput pisariaqanngitsoq.