Oqaasiliortut 2007 – 5

OQAA – 101007(gl)

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat pingasunngorneq oktobarip 10-anni 2007 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani nal. 14.00

 

Oqaluuserisassatut siunnersuutit:

 1. Tikilluaqqusineq
 2. Ilisimatitsissutit
 3. Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaq
 4. Oqaatsit isummerfigisassat
  1. oqaatsit ordbogimi kalaallisuunngortinneqanngitsut/Nunatta atuagaateqarfianit.
  2. Oqaatsit ordbogimi kalallisunngortinneqanngitsut
  3. Dokumentarfilm (Karen Ramsøe)
  4. Arkæolog
  5. Nørd
  6. Nunap inoqqaavi (Jens-Ole Jensen)
  7. Daginstitution nutserneqarnissaa pillugu (Elisa Lynge)
  8. Qallunaat oqaasii taaguusigassat Simpel flertal i.i.
  9. Internet hjemmeside (Samuel Lyberth)
  10. Vejleder (Jakobine Leander)
  11. Artist
  12. Imernalaaq (Alex Andersen)
 5. Ilagiit sinnersaat/Sinniisaat Stephen Heilmann

1 pillugu

Puju tikilluaqqusivoq

2 pillugu

Dk-mi angalanerput iluatsitsinertut taaneqarsinnaavoq, Københavnimi Navne og forskningsintitutimiippugut, Matrikelsesstyrelsen ataatsimiinnerput suleqatigiinnissarput pingaatsinneqarpoq, nunat assingi pillugit suleqatiginnissaq iluatsippoq.

Oqaatsinik tunngasunik kukkuniiaat nr. 2 iluatsikkuni nittartakkami aaneqarsinnaalissaaq.

Polarråd qarasaasianut tapertaqarluni kukkuniiaat atorsinnaaneranut , Oqaasileriffik tassani ingerlatseqataassaq.

3 pillugu

4 pillugu

1.

Oqaatsit ordbogimi kalaallisuunngortinneqanngitsut

Oqaasiliortunit aalajangikkat

Adoptivforældre                                        [angajoqqaat] meerarsiavillit

Festtraditioner                                          nalliuttorsiornerni ileqqut

Aktivitetshuse                                            illut sulliviit/ataatsimoorfiit

Aldersdomsforsorg                                   utoqqalisunik isumaginninneq

Aleuter                                                         aleutit

Aleuterne                                                     Aleutit

Aleutisk litteraturhistorie                        Aleutinik allakkiat oqaluttuassartaat

Aleutisk skønlitteratur                             Aleutit atuakkiaat

Aleutisk sprog                                            Aleutit oqaasii

Kemi                                                            Akuutissat (uumaatsut)

Alkoholambulatorier                               Imerajuttut katsorsaaviit

– Afholdssagen                                          Iminngernaveersaartitsineq

Alkohollovgivning                                    Imigassaq pillugu inatsisiliorneq

Alkoholmisbrug                                        Imigassamik atornerluineq

Amnesty International                            Amnesty International

Andagtsbøger                                           Qinoqatigiinnermi atuagassat

-Boligbyggeri                                             Inissianik sanaartorneq

Anarktiske øer                                          Sikuiuitsumi Kujallermi qeqertat

Arktisk forskning                                      Issittumi ilisimatusarneq

Arktisk hygiejne                                       Issittumi eqqiluisaarneq

Arktiske forskningsrejser                         Isittumi ilisimatusarluni angalasarneq

– De arktiske øer                                       Qeqertat Issittumiittut

Asiatiske folk                                            Inuiaat Asiamiut

Baffins Land                                             Qiqertaaluk

Bahá’i                                                       Bahá’i

Bebyggelseshistorie                                  Sanaartortiternerup oqaluttuassartaa

Befolkningsflytninger                               Innuttaasut nuttarneri

Befolkningshygiejne                                 Inuutaasut eqqiluisaarnerat

Befolkningslære                                       Inuttaasunik nalunngisassat

Befolkningspolitik                                    Inuttaasunik pillugit politik

Begravelsesskikke                                    Ilisisarnermi ileqqut

Behandlingskollektiver                            Katsorsartittut najugaqatigiiffii

Benskæring                                              Saanermik qiperuineq

Beskyttede boliger                                    Inissiat isumannaallisakkat

Beskyttede værksteder                             Sulliviit isumannaallisakkat

Beskæftigelsesarbejder                            suliat suliffissaqartitsiniutit

Bestrålingssygdomme                              qinngorneqarnikkut nappaatit

– Aktieselskabsret                                    Aktianik piginneqatigiinneq pillugu inatsisit

Bevaringsplaner                                       allanngutsaaliuinermik pilersaarutit

– Bygningsfredning i alm.                         – Illuutinik allanngutsaaliunermut tunngasut

Billedsamlinger                                      Assilissanik katersaatit

Blyforurening                                           Aqerlumik mingutsitsineq

Blå Kors                                                    Blå Kors/Sanningasoq Tungujortoq

Boligbyggeri                                              Inissianik sanaartorneq

Boligforeninger                                         Najugaqartut peqatigiiffii

Boligforhold                                              Inissialiornermi pissutsit

-Offentlig forvaltning                                Pisortatigut aqutsineq

Byanlæg                                                   Illoqarfinni sanaartukkat

Byarkæologi                                              Itsarnitsat illoqarfinniittut

-Bebyggelseshistorie                                Sanaartortitsinerup oqaluttuassartaa

– byggekredit                                             sanaartornermut atasumik taarsigassarsiat

Byggeriplanlægning                                 Sanaartugassanik pilersaarusiorneq

Bygningsfredning                                     Illuutinik eqqissisimatitsineq

Bygningsreglementer                               Sanaartornermi maleruaqqusat

Byhistorie                                                 Illoqarfiup oqaluttuassartaa

– bebyggelseshistorie i alm                       Sanaartornerup oqaluttuassartaanut tunngasut

– bebyggelseshistorie, enkelte byer           sanaartornerup oqaluttuassartaa, illoqarfinni ataasiakkaani

Bynavne                                                   Illoqarfiit aqqi

Bæredygtig udvikling                                Piujuartitsisumik ineriartortitsineq

Børnekonvention                                      Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut

Bådebygning                                            Umiatsialiorneq

Bådmotorer                                              Angallatit motorii

CD’er                                                        CD-t, nuuteeqqat

– teknik                                                     teknik

-EDB-systemer                                         – Qarasaasiatigut periaatsit

Computernetværk                                    qarasaasiakkut attaveqatigiit

Daginstitutioner                                       Meeraaqqervik / Meeqqerivik

– Økonomiske forhold i alm.                     Aningaasaqarnermut tunngasut

Danmarks Geologiske Undersøgelse        Danmark Geologiske Undersøgelse

Danmarks Meteorologiske Institut           Danmarkimi Silasiorfeqarfik

Dialektordbøger                                        Sumiorpaluutinik ordbogit

– Racesociologi                                          – Inuiaat ilisarnaasersuutat malillugit inuiaqatigiilerineq

 

Drømmetydning                                        Sinnattunut nassuiaanerit

-Stuedyr                                                   Uumasut illumiutat

Dyreinternater                                         Uumasunik inissiigallartarfik

Dyrevandringer                                        Uumasut nuuttarneri

Dødsskikke                                               Toqusoqarnerani ileqqut

– Folklore                                                  Inuiaat ileqqumikkut immikkuullarissutaat

Døvetegnsprog                                          Tusilartut ussersuutaat

Eksporthandel                                          Tunisassianik avammut nioqquteqarneq

Elektricitetsforsyning                               Innaallagissamik pilersuineq

Erhvervsanalyser                                     Inuussutissarsiornermik misissuinerit

Erhvervspolitik                                         Inuussutissarsiornermik politikki

Erklæring om barnets rettigheder            Meeqqat pisinnaatitaafii pillugit Nalunaarut

Eskimoarkæologi                                      Inuit/eskimuut pillugit itsarnisarsiorneq

Eskimoisk kunst                                      Inuit eqqumiitsuliortaasiat

Etnografiens historie                                Etnografip/inuiannik ilisimatusarnerup oqaluttuassartaa

Familiebehandling                                   Ilaqutariinnik katsorsaaneq

Familiepolitik                                            Ilaqutariinnut politikki

Fedtstensarbejder                                    Ukkusissamik qiperukkat

Festtraditioner                                         Nalliuttornersiortarnermi ileqqut

Filtning                                                     qiviunik naqitsineq

Firmahistorie                                            Ingerlatsiviit oqaluttuassartaat

akvariefisk                                               aalisakkat akvariamiittut

Fiskeeksport                                             Aalisakkanik avammut tunisineq

Fiskehandel                                              aalisakkanik nioqquteqarneq

Fiskeindustri                                            Aalisakkanik suliffissuaq

Fiskeriundersøgelser                                Aalisakkanik misissuinerit

Flyvningens historie                                 Timmisartortarnerup oqaluttuassartaa

Folkesagn                                                 Inuiaat oqaluttuatoqaataat

Folkeskikke                                              Inuiaat ileqqui

Folkeundersøgelse                                    Inuutaasunik misissuineq

Foreningen Norden                                   Foreningen Norden

Forfatterafgifter                                        Atuakkiortunut akileraarutit

Fortidsminder                                           Qanganitsanik eqqaamasassat

Fødevareforsyning                                    Inuussutissanik pilersuineq

Første maj                                                Maajip Aallaqqaataa

Geografiske navne                                    Nunanut atsersuutit

Grønlands Tekniske Organisation           Grønlands Tekniske Organisation/GTO

Guldminedrift                                           Kuultisiorneq

Handelshistorie                                        Niuernerup oqaluttuassartaa

Handelsskoler                                          Niuernermik ilinniarfiit

Havforurening                                          Immamik mingutsitsineq

Havnevæsen                                           Umiarsualiveqarfiit

Healing                                                    Ajorunnaarsaaneq nassiuiaat (ilukkut pissaanerit atorlugit katsorsaaneq)

Hedningemission                                      Kuisimanngitsunut ajoqersuiartortitsineq

Hjemløse                                                   Angerlasimaffeqanngitsut

Hæderspriser                                            Nersonaatit

Håndskriftssamlinger                              Allagatoqaatit

Indfødte folk                                              Nunat inuii

Indfødte folks dragter                               Nunat inuiisa atisaat

Indfødte folks kunst                                 Nunat inuiisa eqqumiitsuliaat

Indfødte folks religion                               Nunat inuiisa upperisarsiornerat

Industrialisering                                      Suliffissuaqalerneq

Informationsteknologi                              Paasissutissiuinermi teknologi

Jagtvåben                                                 Piniarnermi sakkut

Julehæfter                                                Juullisiutit

Julemusik                                                Erinnat juullisiutit

Juleskikke                                                Juullisiornermi ileqqut

Jægerliv (fangerliv)                                    Piniarniatut inuuneq (piniartutut inuuneq)

Kajaksport                                                Qaannamik timersorneq

Katastrofehjælp                                        Ajunaarnersuaqarnerani ikiorsiineq

Klædedragt                                               atisat

Kolonisationshistorie                               Nunasiaqarnerup oqaluttuassartaa

Kommunalbestyrelsesforhandlinger        Kommunalbestyrelsit ataatsimiissutaat

Kommunalbudgetter                                Kommunit aningaasatigut missingersuusiaat

Kommunalpolitik                                      Kommunimi politikki

Kommunesammenlægninger                   Kommunit kattussuunneri

Kommunevåben                                       Kommunit ilisarnaataat

Kortsamlinger                                           Nunat assinginik katersat

Kostundersøgelser                                    Nerisaqarneq pillugu misissuinerit

Kryolit                                                       Orsugiak/kryolit

Kryolitbrydning                                        Orsugiassiorneq

Kulminedrift                                             Aamarsuasiorneq

Kultursociologi                                         Inuiaqatigiit kulturikkut pissusiinik ilisimatusaatit

Kunstnersammenslutninger                    Eqqumiitsuliortut suleqatigiiffii/kattuffii

Kødindustri                                              Neqinik suliffissuarnik tunisassiorneq

Køreprøve-teoribøger                                Biilersinnaanermut misilitsinnissamut atuagassat

Landsarkiverne                                        Nunap immikkoortuini allagaataasiviit

Lingvistik                                                  Oqaatsinik ilisimatusaatit

Litteraturanalyse                                     Atuakkialerinermik misissuineq

Lovsamlinger                                            Inatsisiliornermik katersat

Maritimhistorie                                        Imarsiornerup oqaluttuassartaa

Mediepolitik                                              Tusagassiuineq pillugu politik

Miljøpolitik                                                Avatangiisit pillugit politik

Minnesota-modellen                                 [katsorsaariaaseq] Minnesota-modellen

-afholdssagen                                           iminngernaveersaatitsineq

Minoriteter                                               Ikinnerussuteqartut

Mundtlig overlevering                               Oqaluttuatigut kingornussarsiat

Naturforurening                                       Pinngortitamik mingutsitsineq

 • qulequttat alla takukkit, s.i. imeq minguttoq 69.85. Silaannarmik mingutsitsineq 69.87

Naturrigdomme                                        Pisuussutit pinngortitameersut

Nordboarkæologi                                      Qallunaatsiaat pillugit itsarnisarsiorneq

Nordisk samarbejde                                 Avannamioqatigiinni suleqatigiinneq

Nordpolsforskning                                    Qalasersuup ilisimatusarfigineqarnera

Offentlig forvaltning                                 Pisortatigut ingerlatsineq

Ombudmandens beretning                      Ombudmandip nalunaarutaa

Organisation                                            Aaqqissugaaneq

Perlebroderi                                              Sapangaaqqerineq

Polarforskning                                          Issittumi ilisimatusarneq

Politisk historie                                        Naalakkersuikkut oqaluttuarisaaneq/ingerlaaseq

Politiske organisationer                           Politikikkut suliniaqatigiiffiit

Psykologisk rådgivning                             tarnikkut atukkanik siunnersuisarneq (Siunnersuisarfik)

Pædagogik                                                Perorsaaneq

Pædagogisk-psykologisk rådgivning         Perorsaanikkut tarnikkullu atukkatigut siunnersuisarneq

Pædofil                                                      ukiukitsunik atoqateqartartoq

Rejeindustri                                              kinguppannik nioqqutissiorfik/nioqqutissiorneq

Råstofudvinding                                       aatsitassanik piiaaneq

Samfundsforskning                                  Inuaiqatigiinnik ilisimatusarneq

Samfundshistorie                                     Inuiaqatigiit oqaluttuassartaat

Shamanisme                                            Angakkoqarneq

Skindsyning                                             Amminik mersorneq

Slædesport                                               Qimussimik timersuutit

Slægtshistorie                                          Ilagisariit oqaluttuassartaat

Solhvervsfester                                        Ullukinnersiornerit/Ullortunersiornerit

Spejderbevægelsen                                   Spejdereqarneq

Spiritusforbud                                          Imigassamik inerteqquteqarneq

Sprogets historie                                      Oqaatsit ingerlaasiat/Oqaluttuassartaat

Stenslibning                                             Ujaqqanik silisineq

Stuedyr                                                     Uumasut illumiutat

Sundhedsvæsen                                       Peqqinnissaamik suliaqarneq

Svalbard                                                   Inngikitsulik/Svalbard/Spitsbergen

Sydpolarlandene                                      Nunat Sikuiuitsoq Kujallermut attuumassutillit

Søfartshistorie                                          Immakkut angallannerup oqaluttuassartaa

Søværn                                                     Sakkutuut imarsiortut

Teoribøger                                                 Misilitsinnissamut atuagassat

Vejnavne                                                  Aqqusernit aqqi

2.

Oqaatsit ordbogimi kalaallisuunngortinneqanngitsut tullissaanut utaqqissunneqarput.

3.

Dokumtarfilm (Karen Ramsøe)

Dokumtarfilm /Filmi pisimanilersaarut Oqaasiliortut akuersissutigaat

Aappaattut/ Filmi pisimasumik tunngavilik

Autentisk drama/Filmi piviusulersaarut

Aappaattut /Filmi piviusumik tunngavilik

4.

Arkæolog /Itsarnisarsiooq

5.

Nørd/Imaannaanngitsoq

Assigiinngitsunut saatsinneqarsinnaavoq qarasaasialerinermut imaannaanngitsoq.

6.

Puju radiokkut aallakaatitsileruni eqqartussamaarpai Nunap inoqqaavinik taasarneranut nassuiaat.

Isumaqatigiissummi taamatut aalajangiunneqarnikuuvoq taaneqarnissaanut.

7.

Daginstitution /meeraaqqerivik – meeqqerivik – Paaqqinnittarfiit

Døgninstition / Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfik – meeraaqqerivik – meeqqerivik

8.

Simpel flertal/ [Naligiinnaasumik] amerlanerussuteqarneq

Kvalificeret flertal / piumasaqaatitalimmik amerlanerussuteqarneq

Det tavse flertal /qisuariartanngitsut

9.

Internet hjemmeside/Nittartakkami aalajangiusimaneqarpoq Oqaasiliortunit

10.

Vejleder/Ilitsersuussisoq aalajangiunneqarpoq taanissaanut

11.

Artisti/pissusilersornikkut takutitsisartoq

12.

Imernalaaq /

5 pillugu:

Ilagiit sinnersaat Oqaaseq pissusivia atorneqarnissaa kissaatigineqarpoq imak.:

Ilagiit sinniisaat KIIP-imiit maleruagassat atorneqassapput, Oqaasilerivimmiit allakkiortoqassaaq.

Ataatsimiititaliaq ordbog Abiakkut suliaat meeqqanut atuartunut atugassiaq, apeqqutigineqarpoq maanga akueritinneqassanersoq, nutaanik oqaasiliortoqarsimanngippat Oqaasiliortut isumaqarput pisariaqanngitsoq.