Naalagaaffiit Peqatigiit nunarsuarmi anguniagaannut tunngasut

Naalagaaffiit Peqatigiit nunarsuarmi anguniagaannut tunngasut taaguutit Oqaasiliortunit akuerineqartut:

Nunarsuarmi anguniakkanut tunngasut
DANSK KALAALLISUT ENGLISH ULLOQ
bæredygtig piujuartitsisoq sustainable 17.12.19
delmål anguniakkat immikkoortut ilaat target 17.12.19
FN’s verdensmål FN-ip nunarsuarmi anguniagaa (qass. FN-ip nunarsuarmi anguniagai) United Nations global goal 17.12.19
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling piujuartitsilluni ineriartortitsinermi FN-ip nunarsuarmi anguniagaa United Nations sustainable development goal 14.05.20
verdensmål nunarsuarmi anguniagaq (qass. nunarsuarmi anguniakkat) global goal 17.12.19
verdensmål for bæredygtig udvikling piujuartitsilluni ineriartortitsinermi nunarsuarmi anguniagaq global goal for sustainable development 17.12.19

Nunarsuarmi anguniakkat (verdensmål) 17-it kalaallisut qulequtaat Oqaasiliortunit akuerineqartut:                                                                                

afskaf fattigdom piitsuussuseq nungutillugu no poverty 07.11.19
stop sult kaattoqassanngilaq zero hunger 07.11.19
sundhed og trivsel peqqissuseq atugarissaarnerlu good health and well-being 07.11.19
kvalitetsuddannelse ilinniartitaaneq pitsaassusilik quality education 07.11.19
ligestilling mellem kønnene suiaassutsit naligiissitaanerat gender equality 07.11.19
rent vand og sanitet minguitsumik imeqarneq sukuluisaarnerlu clean water and sanitation 07.11.19
bæredygtig energi piujuartitsilluni nukissiorneq affordable and clean energy 07.11.19
anstændige jobs og økonomisk vækst suliffiit naapertuuttut aningaasarsiornikkullu siuariartorneq decent work and economic growth 07.11.19
industri, innovation og infrastruktur suliffissuit, nutaaliorneq attaveqaasersuutillu industry, innovation and infrastructure 07.11.19
mindre ulighed naligiinnginneq minnerusoq reduced inequalities 07.11.19
bæredygtige byer og lokalsamfund inoqarfiit piujuartitsiffiusut sustainable city and community 07.11.19
ansvarligt forbrug og produktion akisussaassuseqartumik atuineq tunisassiornerlu responsible consumption and production 07.11.19
klimaindsats silap pissusia suliniuteqarfigalugu climate action 07.11.19
livet i havet imaani uumassusillit life below water 07.11.19
livet på land nunami uumassusillit life on land 07.11.19
fred, retfærdighed og stærke institutioner eqqissineq, naapertuilluarneq sullissiviillu qajannaatsut peace and justice strong institutions 07.11.19
partnerskaber for handling suleqatigiinnikkut anguniagaqarneq partnerships for the goals 07.11.19
 

Taaguutit