Taaguutit apummut sikumullu tunngasut


Taaguutini apummut sikumullu tunngasuni ujaasigit


Apummut sikumullu taaguutit

Kalaallisut

Qallunaatut

aajuitsoq sne som aldrig smelter
aakkarneq strømskåret is
alutsinneq fugtig is
alutsinneq snedrivens stejle side
annikitsumik nittaalleqattaarneq spredte snebyger
anorersuapilorujussuaq nittaalartalik en forrygende snestorm
anorersuaq nittaalartalik snestorm
anorersuarujussuaq nittaalartalik en ordentlig snestorm (voldsom)
aperlaat nyfalden sne
apusineq snedrive
apussarinneq dyb sne
apussuaq en mængde sne
aput sne (sne på jorden, som fælles betegnelse)
aput aqitsoq blød sne (løs sne)
aput manngertaq hård sne
aput masannartoq snesjap (våd sne)
aput quasartoq sneglat
aput qaasiinartoq snesjap (våd sne)
aput sisoortoq sneskred; lavine
aput aajuitsoq evig sne
aput aalersoq tøsne
aputinnguaq snekrystal
aputit niffat en dynge sne
aputitaq sneklat
aqilluttoq vandmættet sne
iigarneq kælvning af bræ
iigartartoq en producerende gletcher; isfjeldsproducerende bræ
iloq isblomst (på et vindue); rim (indvendig på vinduerne eller i et telt)
iluliamineq isskosse (afbrækket af isfjeld)
iluliaq isfjeld (et større størrelse)
iluliaq anarluk morænedækket isfjeld
iluliarsuaq isbjerg
iluliarujussuaq kæmpe isfjeld
ilulissat sikkussat indefrosne isfjelde
iluliusaq isfjeld (et mindre størrelse)
imaliliorneq slud; sjaskvejr
imarnersaq isvåge
ingunerit isskruning (sammenpresning af isflager)
issinnerit tidevandsis (isstykker på stranden)
itsineq isfjeld der er under vandlinien
kaneq rimfrost; rim (tyndt, hvidt lag af iskrystaller)
kanerneq rimfrost (frostvejr med rimdannelse)
kangerluup sikua fjordis
kassoq isskosse (et blåligt isstykke)
kikkuleq hul i isen, hvor sælen kryber op
kinnertat sammenfrosne isstykker
kitaata sikua vestisen
kusugaq istap
kaavalanerit isstykker (ved et isfjelds kalvning)
maniillat skrueis (fastfrosne isskruninger; ujævn eller sammenpakket is)
maniitsorsuaq isfjeld af sammenfrosne stykker
manngeqqak fast, sammenføget sne (hård eller kompakt sne)
manngertap qaava sneskorpe
manngertaq fast, sammenføget sne (hård eller kompakt sne)
masannartuliorneq slud; sjaskvejr
masannartuliortoq tøsne
meqqutaasat isnåle
maagaliornartoq dyb sne
naggutit isstykker (af havis der er brækket)
nakkaalaneq snedrys
napajungattak isspir (på isfjeld)
nataqqornaq hagl
nataqqornarneq halgbyge
nataqqornartoq halgvejr; haglstorm
naternaq snefygning langs med jorden
naternik fygende sne
naternaaq iståge
niffaq skovlet sne
nilak ferskvandsis til smeltning; flydende eller drivende isklump af ferskvandsis
nilakkarneq isslag, hvor regn er blevet til is, når den rammer jorden
nillorut isterning (is til afkøling af noget)
nittangeqattaarneq snebyge
nittaakkunnaarneq opholdsvejr
nittaalannguarneq lidt snevejr (udtrykt i en vejrudsigt)
nittaalaq snefnug; snetykning (tyk luft med sne)
nittaalaq nalliuteqattaartoq snebyge
nittaallat sneflokker, der daler ned
nittaallat mikisut fine snefnug
nittaalleqattaarneq (nittaallat kipisaqattaartut) snebyge
nittaalleruttorneq snetykning
nittaanneq snefald
nittaatsoq snevejr
nutarmeq nyis
nutarneq nyis i en revne
oqquisartorneq sne, der har samlet sig i læ
perseq snefog
perserneq snefygning
persoq snefog
persoralaaq let snefygning
piluusat tallerkenis
piliisat tallerkenis
puugutaasaq tallerkenis
puineq lamineret is
pujorak frostrøg; frosttåge
pujoraasak frostrøg; frosttåge
pujoraasaq iståge; rimtåge
pujuinnaq usigtbar snefygning
pukak isskorpe; sneskorpe (krystalliseret); islag
pulakkarneq sne blæst ind i hulheder
putsinneq opsvulmet is (på et vandløb); grødet sne på isen (der, hvor vandet er sivet op gennem denne)
puttaaq isflage; isflade (løs)
qaniit faldende sne i luften
qanik snefnug
qannersoq snefald; snevejr
qaqornak rimfrost
qaqunnak rimfrost
qerutit sammenfrosne isklumper
qilliliaq blank snebar is (blank is uden sne på)
qingartaq en sammenføget snekam (snebakke)
qingartaraq snekam (snebakke); snedrive
qinoq grødis (tung eller tyk snet)
quasak glatis
quasaliaq glidebane
quatsersimasoq iset
qussineq en plet af tis i sne eller på is
qaallorissoq snehvid
qaanngoq isfod eller iskant (på stranden)
qaatsinneq opsvulmet is
saggaq tyndt snelag
seersinneq opsvulmet is (på et vandløb)
sermeq fastlandis; bræ; gletscher; is faste genstande
sermeq iigartartoq en producerende gletcher
sermeq quasartoq isglat
sermersimasoq isbelagt
sermersooq et sted med mange bræer
sermersuaq indlandsis
sermimineq isklump af landis
sermip ningimanera gletscher
sermitaq lokalt bræ
sikoqannginnersaq isfrit farvand; åbent vand
sikoqanngitsoq isfri (uden is)
sikorluk råddent isflage
sikorsuit storis
siku havis; is på en sø eller hav; isdække (flade af is på have eller sø); islæg; vandis; ; is på vandet
siku quasartoq isglat
sikualuit en del isstykker
sikuaq tyndis; nyis
sikuarlaaq nydannet is
sikuersimasoq isfri, hvor isen er brudt op
sikuiarneq (sikut aseqqukut ingerlaarnerat) isgang, hvor isen er under brydning eller i bevægelse
sikuiuitsoq ishav
sikuliaq nyis; nyis; nylagt is; ikke bæredygtig tyndis
sikulaaq sprød is
sikumineq isskosse; isstykke; isklump
sikuneq islæg
sikup qaava isflade
sikup sinaava iskant
sikusiaq is man har observeret
sikusimasoq islagt
sikut akullarsimanerat isrende
sikutaq en lille drivende isflage
sinaaq (immap sikuata sinaava) havisens kant
sisoornerit neskredne masser af sne
sullarneq sne der er blæst ind i et rum; den indføgne sne
sullanneq sne der er blæst ind i et rum; den indføgne sne
sullorsaq en rørgang, der har dannet sig i sne eller is
saasimasoq tilføget med sne
saassaq noget sne at strø med
taqqalluk en vand- og isfyldt fordybning på isen
teqqiinngaq snedrive, der hænger over en skrænt
tiggunnerit sammenfrosne isstykker
tippuigutit isskosse ført af vind og strøm til stranden
tullut sammenfrosne isklumper sammenført af blæst eller strøm
tuaq fast is; landfast is
ujumik frostrøg
uukkarneq kalvis

Taaguutit