Grønlands Sprogsekretariat

Anne Mette Olsvig

Jeg hedder Anne Mette Olsvig
Jeg er fra København
Jeg er 63 år gammel

Jeg kom første gang til Grønland i 1972, da mine forældre flyttede til Nuuk.
Med mellemrum har jeg i 70’erne været  i DK under uddannelseaophold  og senere også under videregående uddannelsesforløb

Hvad var dine første tanker om grønlandsk?

Jeg syntes, det lød som om alle ord endte på mut, nut eller put og at der var mange danske ord ind imellem med sjov udtale

Hvad var din motivation for at lære grønlandsk?

Jeg ønskede at kunne kommunikere bedre bl.a med min datters dagplejemodert. Siden har det været naturligt for mig at søge at kommunikere på det sprog der føltes mest naturligt for situationen og udbyttet af samtalen

Hvad var det hårdeste ved at lære grønlandsk?

Det hårdeste har været at acceptere at jeg talte et ukorrekt, simpelt unuanceret sprog og at  mit sprog på ingen måde levede op til den grad af nuancering jeg forventede af mig selv i min kommunikation med andre

Hvilke fordele er der ved at kunne grønlandsk?

Jeg finder jeg gennem min kommunikation på grønlandsk har oplevet tillid og respekt for mine medborgere

Hvad er det vigtigste når man skal lære grønlandsk?

At have mod til at acceptere sine  mangler og fejl og bare klø på.