Grønlands Sprogsekretariat

DAKA

Grønlandsk - Engelsk

Online ordbog

Ordbøger m.m.