Grønlands Sprogsekretariat

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut 2022 – 1

NAA – 030322

GRØNLANDS STEDNAVNENÆVNS MØDE
Torsdag 03/03-2022, kl. 13-16
 
DELTAGERE
Grønlands Stednavnenævn:
Aviâja Rosing Jakobsen, Josephine Munch, Emma Kristensen.
Digitalt deltagere: Niels Lorentzen og Kelly Berthelsen
Fra Grønlands Sprogsekretariat:
Beatrine Heilmann (sekretariatschef) og Arnaq B. Johansen (sekretær)
 
DAGSORDEN

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Grønlands Stednavnenævns konstituering
  1. Valg af en formand og en næstformand
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde (02/12-2021)
 4. Orientering fra Grønlands Sprogsekretariatet
  1. Orientering fra Grønlands Sprogsekretariatet
  2. Orientering fra sekretær for nævnet – status på igangværende opgaver
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
 6. Behandling af øvrige beslutningssager
 7. Orientering om øvrige sager
 8. Fastsættelse af næste møde
 9. Eventuelt

Bilag 1 (referat fra 02/12-2022)
Bilag 2 (Orientering fra Grønlands Sprogsekretariat)
Bilag 3 (Orientering fra sekretær for nævnet)
 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Der blev besluttet i begyndelsen af mødet, at der fremover skal være en tolk til stede, der kan oversætte fra grønlandsk til dansk. Oqaasileriffik vil fremover sørger for at der er oversætter til møderne.
 

 1. Grønlands Stednavnenævns konstituering

a) Valg af en formand og en næstformand
Det samlede nævn i enighed besluttede om at konstituere Aviâja Rosing Jakobsen, som formand for nævnet og Kelly Berthelsen, som næstformand for nævnet.
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (02/12-2021)

Referatet blev godkendt.
 

 1. Orientering fra Grønlands Sprogsekretariatet

a) Orientering fra Grønlands Sprogsekretariatet
Orientering blev taget til efterretning.
 
b) Orientering fra sekretær for nævnet – status på arbejdsområdet
Orientering blev taget til efterretning.
 

 1. Behandlling af indkomne forslag fra medlemmer

Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.
 

 1. Behandling af øvrige sager

Der er ingen behandling af øvrige sager.
 

 1. Orientering om øvrige sager

Der er ingen orientering om øvrige sager.
 

 1. Fastsættelse af næste møde

Det samlede nævn besluttede at holde møder på torsdage. Det næste møde bliver holdt 21/04-2022, fra kl. 13.
 

 1. Eventuelt

a) Følgende skal rettes i godkendelseskriterierne for autorisering af stednavne: forslag skal sendes i WSG-84, med UTM Zone 24N, eller bruge lokalitetens lokale UTM Zone.
b) Følgende skal inkluderes i godkendelseskriterierne for autorisering af stednavne:
Nye stednavne som bruges af lokale i forbindelse med nye forhold, på grund af tilbagetrækning af Indlandsisen, skal autoriseres.
 
c) Nævnet kom med nogle ønsker og bemærkninger til mødet:
– der skal ske en ny stednavne registreringsarbejde, dette skal helst ske inden ældre med viden om lokale stednane, går bort. Der findes stednavne der er misplacerede.
– der er flere fåreavlere, og de bruger stednavne som endnu ikke er registreret.
– der er skær som er kommet op på overfladen på grund af Indlandsisens smeltning. Skærene har ingen stednavne.
– der bruges danske stednavne blandt folk inden for mineselskber.
– der er stednavne i grønlandske myter og sagn, som ikke er registrerede i stednavneregisteret.
 
Grønlands Stednavnenævn:
 
Aviâja Rosing Jakobsen                                            Kelly Berthelsen
(formand)                                                                    (næstformand)
 
Niels Lorentzen                                                         Josephine Munch
(medlem)                                                                    (medlem)
 
Emma Kristensen
(medlem)