Grønlands Sprogsekretariat

Sprognævnet

Opgaver

Oqaasiliortut – Grønlands Sprognævn – har til opgave at følge det grønlandske sprogs udvikling, herunder indsamle og registrere nye grønlandske ord, former, vendinger og fremmedord.

Endvidere skal nævnet godkende fagterminologi, herunder enkelte fagudtryk og vendinger indenfor et bestemt fagområde samt godkende fornavne af grønlandsk oprindelse.

Nævnet skal tillige fastlægge den officielle grønlandske retskrivning og udgive en retskrivningsordbog.

Herudover har nævnet følgende opgaver, jævnfør Inatsisartutlov af 2017:

  • danne autoritative grønlandske betegnelser for importord (afløsningsord)
  • rådgive, vejlede og oplyse myndigheder og offentligheden om det grønlandske sprog og om brugen af nye udenlandske ord og navne.

Medlemmer af Oqaasiliortut udpeges af Nalakkersuisut efter indstilling fra:

Medlemmer (2022-2025)

  • Ono Fleischer
  • Karen Ramsøe
  • Abia Abelsen
  • Mariia Simonsen
  • Dorthe Kielsen

Medlemmerne af Sprognævnet udpeges af Naalakkersuisut og udpeges for perioder på 4 år ad gangen.