The Language Secretariat of Greenland

Oqaasiliortut 2023-8 (gl)

OQAA – 160823

OQAASILIORTUT ATAATSIMIINNERAT (2023-8)

– pingasunngorneq 16/08-2023, nal. 13-16, Oqaasileriffimmi

PEQATAASUT

Oqaasiliortunit:

 • Mariia Simonsen (siulittasoq), Karen Ramsøe (siulittaasup tullia), Ono Fleischer, Abia Abelsen aamma Dorthe Kielsen (ilaasortat)

Oqaasileriffimmit:

 • Helle Hammeken-Holm (allatsi) & Beatrine Heilmann (pisortaq)

OQALUUSERISASSAT

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (07/06-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
 5. Suliat aalajangiiffigisassat suliarineqarnerat
  1. Taaguusersuuserineq
   1. Nunatta Atuagaateqarfiani oqaatsit ujartugassat aalajangersaaffigineqarnerat
 6. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Oqaasiliortut akuerisaannik nalileeqqinneq
   1. Qeerlutunut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinneq
   2. Nerlernut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinneq
   3. Mingutsaaliuineq (grøn omstilling) pillugu akuerisanik aalajangeersaaqqiinneq
  2. Tusagassiisarnermut periusissiassamik eqqartuineq
 7. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
 8. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
 9. Tamalaat

 

IMAQARNILIAQ

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
  • Akuerineqarput.
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (07/06-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
  • Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaq akuerineqarpoq.
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput.
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput.
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
  1. Niviarsiaqqat aqqattut akuerineqartut
   • Majjaat (15.06.23)
   • Ukalinnguaq (09.08.23)
  2. Nukappiaqqat aqqattut akuerineqartut
   • Kunoortalaat (29.06.23)
   • Juaatsi (29.06.23)
   • Kaalikkuluk (06.07.23)
   • Ukalinnguaq (09.08.23)
 5. Suliat aalajangiiffigisassat suliarineqarnerat
  1. Taaguusersuuserineq
   1. Nunatta Atuagaateqarfiani oqaatsit ujartugassat aalajangersaaffigineqarnerat
    • Aalajangersaaffigineqartut tulliuttumi nalunaarsorsimapput.
QALLUNAATUT KALAALLISUT ULLOQ AKUERSIFFIK / OQAASEQAATIT
fotoudstillinger assinik saqqummersitsinerit 16.08.2023
fremtidsfortællinger siunissalersaarutit 16.08.2023
friluftsliv silamiinneq 16.08.2023
funktionelle lidelser nappaatit suussusersiuminaatsut 16.08.2023
færøsk kunst savalimmiormiut eqqumiitsuliaat 16.08.2023
generationsmodsætninger kinguaariinni immikkoorutit 16.08.2023
geologiske kort nunap assingi geologiimut tunngasut 16.08.2023
glaciologi serminik ilisimatusarneq 16.08.2023
grafisk kunst assilialiat 16.08.2023
graviditet og fødsel naartuneq erninerlu 16.08.2023
grønlandsk brugskunst atortut kusanartuliat kalaalerpaluttut 16.08.2023
grønlandsk design ilusilersukkat kalaalerpaluttut 16.08.2023
grønlandsk fotografi assilisat Kalaallit Nunaanneersut 16.08.2023
grønlandsk grafik assilialiat kalaalerpaluttut 16.08.2023
grønlandsk grammatik kalaallisut oqaasilerissutit 16.08.2023
grønlandsk keramik marriat kalaalerpaluttut 16.08.2023
grønlandsk kultur kalaallit kulturiat 16.08.2023
grønlandsk kunst kalaallit eqqumiitsuliaat 16.08.2023
grønlandsk litteratur kalaallit atuakkiaataat 16.08.2023
grønlandsk malerkunst kalaallit qalipagaat 16.08.2023
grønlandsk skulptur qiperukkat Kalaallit Nunaanneersut 16.08.2023
grønlandsk sprog kalaallit oqaasii 16.08.2023
grønlandsk teater isiginnaartitsissutit Kalaallit Nunaanneersut 16.08.2023
grønlandsk tegnekunst titartakkanik eqqumiitsuliat Kalaallit Nunaanneersut 16.08.2023
grønlandsk-dansk kalaallisut-qallunaatut 16.08.2023
grønlandske børn kalaallit meerartaat 16.08.2023
grønlandske myter kalaallit oqaluttuatoqaataat pinngortitsinilersaarutit 16.08.2023
grønlandske sagn kalaallit oqaluttuatoqaataat 16.08.2023
grønlandspolka kalattuut 16.08.2023
guider angallassisartut 16.08.2023
guldudvinding kuultimik piiaaneq 16.08.2023
gymnasiet ilinniarnertuunngorniarfik 16.08.2023
gys annilaammisaarnartuliat 16.08.2023
gyserhistorier ersinartulersaarutit 16.08.2023
gæs nerlerit 16.08.2023
gå på opdagelse ujagassartallit 16.08.2023
handlingsplaner iliuusissanik pilersaarusiat 16.08.2023
hashmisbrugere hashimik atornerluisut 16.08.2023
havbiologi immami uumassusilerineq 16.08.2023
havnevæsen umiarsualiveqarfeqarneq 16.08.2023
healing healingi 16.08.2023
heavy metal heavy metal 16.08.2023
heavy rock heavy rock 16.08.2023
hellige skrifter allakkat iluartut 16.08.2023
heltesagn pissarsuarnik oqaluttuatoqqat 16.08.2023
historiske kort nunat assitoqaat 16.08.2023
hovedbrudsspil qarasarsorluni pinnguaatit 16.08.2023
humor quiasaarutit 16.08.2023
husbygning illuliorneq 16.08.2023
høringer tusarniaanerit 16.08.2023
håndbøger atuakkat najoqqutassat 16.08.2023
håndhygiejne assaat eqqiluitsuutinnissaat 16.08.2023
håndvask errortorneq 16.08.2023
idrætshistorie timersornerup oqaluttuassartaa 16.08.2023
idrætslege timersuummik unammiuaarnerit 16.08.2023
idrætsudøvere timersortartut 16.08.2023
immateriel kulturarv kulturikkut kingornussarsiat tigussaanngitsut 16.08.2023
industrifiskeri aalisakkanik nioqqutissiorneq 16.08.2023
infektioner tunillatsinnerit 16.08.2023
infektionssygdomme nappaatit aseruuttoorutaasut 16.08.2023
informationssøgning paasissutissanik ujarlerneq 16.08.2023
installationskunst eqqumiitsuliat ataqatigiissunngortitat 16.08.2023
internationalt samarbejde nunanik assigiinngitsunik suleqateqarneq 16.08.2023
inuitiske myter inuit oqaluttuatoqaataat pinngortitsinilersaarutit 16.08.2023
ioniserende stråling radioaktivinik qinngorfigitinneq 16.08.2023
iskrystaller kaniaqqat ulloriaasat 16.08.2023
jubilæumsskrifter nalliuttorsiornermut atatillugu atuakkiat 16.08.2023
juletraditioner juullisiornermi ileqqut 16.08.2023
jægerfolk inuit piniartut 16.08.2023
jægersamfund inuiaqatigiit piniartut 16.08.2023
kajakroere qajartortartut 16.08.2023
kalenderhistorier juullimut ammartakkani oqaluttuat 16.08.2023
kilder najoqqutassat 16.08.2023
kildesamlinger najoqqutassarsiorfissat 16.08.2023
kirurger pilattaasartut 16.08.2023
klummer allaaserisaqarnikkut eqqarsaatissiissutit 16.08.2023
kolonihistorie nunasiaataanerup oqaluttuarisaanera 16.08.2023
kolonisering nunasiaateqalerneq 16.08.2023
kommuneinformation kommune pillugu paasissutissat 16.08.2023
kongelige besøg kunngikkusiorneq 16.08.2023
konventionen om barnets rettigheder meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissut 16.08.2023
kristen musik kristumiut nipilersugassiaat 16.08.2023
kristendomsundervisning kristumiussusermik ilinniartitsineq 16.08.2023
kulturantropologi kulturimik ilisimatusarneq 16.08.2023
kulturfestivaler kulturfestivaalit 16.08.2023
kunstmotiver eqqumiitsuliatut ilusilersukkat 16.08.2023
kunstnersammenslutninger eqqumiitsuliortut kattuffii 16.08.2023
kunstoplevelser eqqumiitsuliatigut misigisat 16.08.2023
kvalificering piginnaanngorsarneq 16.08.2023
kvindekor arnat erinarsoqatigiit 16.08.2023
kvindelige kunstnere arnat eqqumiitsuliortut 16.08.2023
leverkræft tingukkut kræfteqarneq 16.08.2023
ligebehandling assigiimmik pinninneq 16.08.2023
litteraturanmeldelser atuakkanik saqqummersunik eqqartuinerit 16.08.2023
litteraturhenvisninger tigusiffinnik innersuussineq 16.08.2023
litterær kvalitet atuakkiat pitsaassusiinut tunngasut 16.08.2023
liturgi naalagiartitsinermi ileqqorisassat 16.08.2023
liturgiske tekster naalagiartitsissutit 16.08.2023
lovforslag inatsisissatut siunnersuutit 16.08.2023
ludomani aningaasanoorajunneq 16.08.2023
lydstudier nipileriffiit 16.08.2023
læsebøger atuffarissaatit 16.08.2023
læsevanskeligheder atuarniarnikkut ajornartorsiutinut tunngasut 16.08.2023
løft og kig quppeqqillugit takusassartallit 16.08.2023
manderollen angutitaaneq 16.08.2023
mandskor angutit erinarsoqatigiit 16.08.2023
maskinmesteruddannelse maskiinalerisutut ilinniarneq 16.08.2023
matematiske tabeller matematikkimi tabelit 16.08.2023
materiel kulturarv kulturikkut kingornussarsiat tigussaasut 16.08.2023
mellemkrigstiden sorsunnersuit akornat 16.08.2023
minder eqqaamasat 16.08.2023
mor-barn-forholdet anaanaq meerarlu 16.08.2023
musikforståelse nipilersornermik paasinninneq 16.08.2023
musikoplevelse nipilersukkatigut misigisaqarneq 16.08.2023
musikteater nipilersugassianik isiginnaagassiat 16.08.2023
naturforhold pinngortitap pissusia 16.08.2023
nordisk design ilusilersukkat nunanit avannarlerneersut 16.08.2023
nordisk kultur nunani avannarlerni kulturi 16.08.2023
nordisk kunst eqqumiitsuliat avannaamioqatigiinneersut 16.08.2023
nærrelationer qanigisat 16.08.2023
nødhjælp pinasuartumik ikiorsiineq 16.08.2023
offentlig information tamanut paasissutissat 16.08.2023
offentlige arkiver pisortaqarfiit toqqorsivii 16.08.2023
offentlige myndigheder pisortat 16.08.2023
officielle besøg pisortatigoortumik tikeraarneq 16.08.2023
okkultisme nassuiaruminaatsumik allaaserisat 16.08.2023
opbyggelig litteratur atuakkiat anersaakkut nakussatsinnartut 16.08.2023
opholdssteder isumaginninnikkut najugaqarfiit 16.08.2023
opvækst peroriartorneq 16.08.2023
opvækstvilkår peroriartornermi atukkat 16.08.2023
ordblinde naqinnernik ilisarsisinnaanngitsut 16.08.2023
overnaturlige væsener eqqumiitsumik piginnaanillit 16.08.2023
pandemier nunarsuaq tamakkerlugu tunillaassuinerit 16.08.2023
pegebøger atuakkat tikkuartugassartallit 16.08.2023
personlighedsudvikling kinaassutsip ineriartornera 16.08.2023
ph.d.-afhandlinger ph.d.-nngorniutit 16.08.2023
plejehjem angerlarsimaffik paaqqutarinniffik 16.08.2023
poesi taalliorneq 16.08.2023
politisk adfærd politikkikkut pissutsit 16.08.2023
politiske forhold politikkikkut pissutsit 16.08.2023
politiske organisationer politikkikkut suliniaqatigiiffiit 16.08.2023
politiske partier partiit 16.08.2023
 1. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Oqaasiliortut akuerisaannik nalileeqqinneq
   1. Qeerlutuunut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinneq
    • Qeerlutuut assigiinngitsut taaguutaat sukumiisumik eqqartorneqareermata misissuisoqareermallu aalajangersaasoqarpoq. Qeerlutoornarnarnaq (spidsand) 19.12.2013-imi akuerisaq atorunnaarsillugu taarserneqarpoq ima: qeerlutooq sigguttooq (spidsand).
   2. Nerlernut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinneq
    • Nerlerit assigiinngitsut pillugit eqqartueqqinnermi sukumiisumik misissorneqareermallu aalajangersaasoqarpoq. Nerlernarnaq (bramgås) 19.12.2013-imi akuerisaq atorunnaarsillugu taarserneqarpoq ima: nerlernangasoq (bramgås).
   3. Mingutsaaliuineq (grøn omstilling) pillugu akuerisanik aalajangersaaqqinneq
    • Mingutsaaliuineq il.il. pillugit 07.06.2023-mi akuerisat Oqaasileriffimmit sukumiisumik misissoqinneqareerpata siunnersuusiortoqareerpallu eqqartoqqinneqassapput.
  2. Tusagassiisarnermut periusissiassamik eqqartuineq
   • Tulliani ataatsimiinnissamut Oqaasileriffik siunnersuusiussaaq.
 2. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput.
 3. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
  • Ataatsimiinnerup tullia pissaaq sisamanngorneq 24/08-2023 nal. 13-16, Oqaasileriffimmi.
 4. Tamalaat
  • Soqanngilaq.

 Ataatsimiinnermi peqataasut:

 • Mariia Simonsen (siulittaasoq)
 • Karen Ramsøe (siulittaasup tullia)
 • Ono Fleischer (ilaasortaq)
 • Abia Abelsen (ilaasortaq)
 • Dorthe Kielsen (ilaasortaq)