Oqaasiliortut 2023-8

OQAA – 160823

OQAASILIORTUT ATAATSIMIINNERAT (2023-8)

– pingasunngorneq 16/08-2023, nal. 13-16, Oqaasileriffimmi

PEQATAASUT

Oqaasiliortunit:

 • Mariia Simonsen (siulittasoq), Karen Ramsøe (siulittaasup tullia), Ono Fleischer, Abia Abelsen aamma Dorthe Kielsen (ilaasortat)

Oqaasileriffimmit:

 • Helle Hammeken-Holm (allatsi) & Beatrine Heilmann (pisortaq)

OQALUUSERISASSAT

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (07/06-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
 5. Suliat aalajangiiffigisassat suliarineqarnerat
  1. Taaguusersuuserineq
   1. Nunatta Atuagaateqarfiani oqaatsit ujartugassat aalajangersaaffigineqarnerat
 6. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Oqaasiliortut akuerisaannik nalileeqqinneq
   1. Qeerlutunut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinneq
   2. Nerlernut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinneq
   3. Mingutsaaliuineq (grøn omstilling) pillugu akuerisanik aalajangeersaaqqiinneq
  2. Tusagassiisarnermut periusissiassamik eqqartuineq
 7. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
 8. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
 9. Tamalaat

 

IMAQARNILIAQ

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
  • Akuerineqarput.
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (07/06-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
  • Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaq akuerineqarpoq.
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput.
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput.
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
  1. Niviarsiaqqat aqqattut akuerineqartut
   • Majjaat (15.06.23)
   • Ukalinnguaq (09.08.23)
  2. Nukappiaqqat aqqattut akuerineqartut
   • Kunoortalaat (29.06.23)
   • Juaatsi (29.06.23)
   • Kaalikkuluk (06.07.23)
   • Ukalinnguaq (09.08.23)
 5. Suliat aalajangiiffigisassat suliarineqarnerat
  1. Taaguusersuuserineq
   1. Nunatta Atuagaateqarfiani oqaatsit ujartugassat aalajangersaaffigineqarnerat
    • Aalajangersaaffigineqartut tulliuttumi nalunaarsorsimapput.
QALLUNAATUTKALAALLISUTULLOQ AKUERSIFFIK / OQAASEQAATIT
fotoudstillingerassinik saqqummersitsinerit16.08.2023
fremtidsfortællingersiunissalersaarutit16.08.2023
friluftslivsilamiinneq16.08.2023
funktionelle lidelsernappaatit suussusersiuminaatsut16.08.2023
færøsk kunstsavalimmiormiut eqqumiitsuliaat16.08.2023
generationsmodsætningerkinguaariinni immikkoorutit16.08.2023
geologiske kortnunap assingi geologiimut tunngasut16.08.2023
glaciologiserminik ilisimatusarneq16.08.2023
grafisk kunstassilialiat16.08.2023
graviditet og fødselnaartuneq erninerlu16.08.2023
grønlandsk brugskunstatortut kusanartuliat kalaalerpaluttut16.08.2023
grønlandsk designilusilersukkat kalaalerpaluttut16.08.2023
grønlandsk fotografiassilisat Kalaallit Nunaanneersut16.08.2023
grønlandsk grafikassilialiat kalaalerpaluttut16.08.2023
grønlandsk grammatikkalaallisut oqaasilerissutit16.08.2023
grønlandsk keramikmarriat kalaalerpaluttut16.08.2023
grønlandsk kulturkalaallit kulturiat16.08.2023
grønlandsk kunstkalaallit eqqumiitsuliaat16.08.2023
grønlandsk litteraturkalaallit atuakkiaataat16.08.2023
grønlandsk malerkunstkalaallit qalipagaat16.08.2023
grønlandsk skulpturqiperukkat Kalaallit Nunaanneersut16.08.2023
grønlandsk sprogkalaallit oqaasii16.08.2023
grønlandsk teaterisiginnaartitsissutit Kalaallit Nunaanneersut16.08.2023
grønlandsk tegnekunsttitartakkanik eqqumiitsuliat Kalaallit Nunaanneersut16.08.2023
grønlandsk-danskkalaallisut-qallunaatut16.08.2023
grønlandske børnkalaallit meerartaat16.08.2023
grønlandske myterkalaallit oqaluttuatoqaataat pinngortitsinilersaarutit16.08.2023
grønlandske sagnkalaallit oqaluttuatoqaataat16.08.2023
grønlandspolkakalattuut16.08.2023
guiderangallassisartut16.08.2023
guldudvindingkuultimik piiaaneq16.08.2023
gymnasietilinniarnertuunngorniarfik16.08.2023
gysannilaammisaarnartuliat16.08.2023
gyserhistorierersinartulersaarutit16.08.2023
gæsnerlerit16.08.2023
gå på opdagelseujagassartallit16.08.2023
handlingsplaneriliuusissanik pilersaarusiat16.08.2023
hashmisbrugerehashimik atornerluisut16.08.2023
havbiologiimmami uumassusilerineq16.08.2023
havnevæsenumiarsualiveqarfeqarneq16.08.2023
healinghealingi16.08.2023
heavy metalheavy metal16.08.2023
heavy rockheavy rock16.08.2023
hellige skrifterallakkat iluartut16.08.2023
heltesagnpissarsuarnik oqaluttuatoqqat16.08.2023
historiske kortnunat assitoqaat16.08.2023
hovedbrudsspilqarasarsorluni pinnguaatit16.08.2023
humorquiasaarutit16.08.2023
husbygningilluliorneq16.08.2023
høringertusarniaanerit16.08.2023
håndbøgeratuakkat najoqqutassat16.08.2023
håndhygiejneassaat eqqiluitsuutinnissaat16.08.2023
håndvaskerrortorneq16.08.2023
idrætshistorietimersornerup oqaluttuassartaa16.08.2023
idrætslegetimersuummik unammiuaarnerit16.08.2023
idrætsudøveretimersortartut16.08.2023
immateriel kulturarvkulturikkut kingornussarsiat tigussaanngitsut16.08.2023
industrifiskeriaalisakkanik nioqqutissiorneq16.08.2023
infektionertunillatsinnerit16.08.2023
infektionssygdommenappaatit aseruuttoorutaasut16.08.2023
informationssøgningpaasissutissanik ujarlerneq16.08.2023
installationskunsteqqumiitsuliat ataqatigiissunngortitat16.08.2023
internationalt samarbejdenunanik assigiinngitsunik suleqateqarneq16.08.2023
inuitiske myterinuit oqaluttuatoqaataat pinngortitsinilersaarutit16.08.2023
ioniserende strålingradioaktivinik qinngorfigitinneq16.08.2023
iskrystallerkaniaqqat ulloriaasat16.08.2023
jubilæumsskrifternalliuttorsiornermut atatillugu atuakkiat16.08.2023
juletraditionerjuullisiornermi ileqqut16.08.2023
jægerfolkinuit piniartut16.08.2023
jægersamfundinuiaqatigiit piniartut16.08.2023
kajakroereqajartortartut16.08.2023
kalenderhistorierjuullimut ammartakkani oqaluttuat16.08.2023
kildernajoqqutassat16.08.2023
kildesamlingernajoqqutassarsiorfissat16.08.2023
kirurgerpilattaasartut16.08.2023
klummerallaaserisaqarnikkut eqqarsaatissiissutit16.08.2023
kolonihistorienunasiaataanerup oqaluttuarisaanera16.08.2023
koloniseringnunasiaateqalerneq16.08.2023
kommuneinformationkommune pillugu paasissutissat16.08.2023
kongelige besøgkunngikkusiorneq16.08.2023
konventionen om barnets rettighedermeeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissut16.08.2023
kristen musikkristumiut nipilersugassiaat16.08.2023
kristendomsundervisningkristumiussusermik ilinniartitsineq16.08.2023
kulturantropologikulturimik ilisimatusarneq16.08.2023
kulturfestivalerkulturfestivaalit16.08.2023
kunstmotivereqqumiitsuliatut ilusilersukkat16.08.2023
kunstnersammenslutningereqqumiitsuliortut kattuffii16.08.2023
kunstoplevelsereqqumiitsuliatigut misigisat16.08.2023
kvalificeringpiginnaanngorsarneq16.08.2023
kvindekorarnat erinarsoqatigiit16.08.2023
kvindelige kunstnerearnat eqqumiitsuliortut16.08.2023
leverkræfttingukkut kræfteqarneq16.08.2023
ligebehandlingassigiimmik pinninneq16.08.2023
litteraturanmeldelseratuakkanik saqqummersunik eqqartuinerit16.08.2023
litteraturhenvisningertigusiffinnik innersuussineq16.08.2023
litterær kvalitetatuakkiat pitsaassusiinut tunngasut16.08.2023
liturginaalagiartitsinermi ileqqorisassat16.08.2023
liturgiske teksternaalagiartitsissutit16.08.2023
lovforslaginatsisissatut siunnersuutit16.08.2023
ludomanianingaasanoorajunneq16.08.2023
lydstudiernipileriffiit16.08.2023
læsebøgeratuffarissaatit16.08.2023
læsevanskelighederatuarniarnikkut ajornartorsiutinut tunngasut16.08.2023
løft og kigquppeqqillugit takusassartallit16.08.2023
manderollenangutitaaneq16.08.2023
mandskorangutit erinarsoqatigiit16.08.2023
maskinmesteruddannelsemaskiinalerisutut ilinniarneq16.08.2023
matematiske tabellermatematikkimi tabelit16.08.2023
materiel kulturarvkulturikkut kingornussarsiat tigussaasut16.08.2023
mellemkrigstidensorsunnersuit akornat16.08.2023
mindereqqaamasat16.08.2023
mor-barn-forholdetanaanaq meerarlu16.08.2023
musikforståelsenipilersornermik paasinninneq16.08.2023
musikoplevelsenipilersukkatigut misigisaqarneq16.08.2023
musikteaternipilersugassianik isiginnaagassiat16.08.2023
naturforholdpinngortitap pissusia16.08.2023
nordisk designilusilersukkat nunanit avannarlerneersut16.08.2023
nordisk kulturnunani avannarlerni kulturi16.08.2023
nordisk kunsteqqumiitsuliat avannaamioqatigiinneersut16.08.2023
nærrelationerqanigisat16.08.2023
nødhjælppinasuartumik ikiorsiineq16.08.2023
offentlig informationtamanut paasissutissat16.08.2023
offentlige arkiverpisortaqarfiit toqqorsivii16.08.2023
offentlige myndighederpisortat16.08.2023
officielle besøgpisortatigoortumik tikeraarneq16.08.2023
okkultismenassuiaruminaatsumik allaaserisat16.08.2023
opbyggelig litteraturatuakkiat anersaakkut nakussatsinnartut16.08.2023
opholdsstederisumaginninnikkut najugaqarfiit16.08.2023
opvækstperoriartorneq16.08.2023
opvækstvilkårperoriartornermi atukkat16.08.2023
ordblindenaqinnernik ilisarsisinnaanngitsut16.08.2023
overnaturlige væsenereqqumiitsumik piginnaanillit16.08.2023
pandemiernunarsuaq tamakkerlugu tunillaassuinerit16.08.2023
pegebøgeratuakkat tikkuartugassartallit16.08.2023
personlighedsudviklingkinaassutsip ineriartornera16.08.2023
ph.d.-afhandlingerph.d.-nngorniutit16.08.2023
plejehjemangerlarsimaffik paaqqutarinniffik16.08.2023
poesitaalliorneq16.08.2023
politisk adfærdpolitikkikkut pissutsit16.08.2023
politiske forholdpolitikkikkut pissutsit16.08.2023
politiske organisationerpolitikkikkut suliniaqatigiiffiit16.08.2023
politiske partierpartiit16.08.2023
 1. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Oqaasiliortut akuerisaannik nalileeqqinneq
   1. Qeerlutuunut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinneq
    • Qeerlutuut assigiinngitsut taaguutaat sukumiisumik eqqartorneqareermata misissuisoqareermallu aalajangersaasoqarpoq. Qeerlutoornarnarnaq (spidsand) 19.12.2013-imi akuerisaq atorunnaarsillugu taarserneqarpoq ima: qeerlutooq sigguttooq (spidsand).
   2. Nerlernut taaguutinik akuerisanik aalajangeersaaqqinneq
    • Nerlerit assigiinngitsut pillugit eqqartueqqinnermi sukumiisumik misissorneqareermallu aalajangersaasoqarpoq. Nerlernarnaq (bramgås) 19.12.2013-imi akuerisaq atorunnaarsillugu taarserneqarpoq ima: nerlernangasoq (bramgås).
   3. Mingutsaaliuineq (grøn omstilling) pillugu akuerisanik aalajangersaaqqinneq
    • Mingutsaaliuineq il.il. pillugit 07.06.2023-mi akuerisat Oqaasileriffimmit sukumiisumik misissoqinneqareerpata siunnersuusiortoqareerpallu eqqartoqqinneqassapput.
  2. Tusagassiisarnermut periusissiassamik eqqartuineq
   • Tulliani ataatsimiinnissamut Oqaasileriffik siunnersuusiussaaq.
 2. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput.
 3. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
  • Ataatsimiinnerup tullia pissaaq sisamanngorneq 24/08-2023 nal. 13-16, Oqaasileriffimmi.
 4. Tamalaat
  • Soqanngilaq.

 Ataatsimiinnermi peqataasut:

 • Mariia Simonsen (siulittaasoq)
 • Karen Ramsøe (siulittaasup tullia)
 • Ono Fleischer (ilaasortaq)
 • Abia Abelsen (ilaasortaq)
 • Dorthe Kielsen (ilaasortaq)