The Language Secretariat of Greenland

Oqaasiliortut 2023-13 (gl)

OQAA – 261023

OQAASILIORTUT ATAATSIMIINNERAT (2023-13)

– sisamangorneq 26/10-2023, nal. 13-16, Oqaasileriffimmi

PEQATAASUT

Oqaasiliortunit:

 • Mariia Simonsen (siulittaasoq), Karen Ramsøe (siulittaasup tullia), Abia Abelsen, Ono Fleischer aamma Dorthe Kielsen (ilaasortat)

Oqaasileriffimmit:

 • Helle Hammeken-Holm (allatsi) & Beatrine Heilmann (pisortaq)

OQALUUSERISASSAT

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (12/10-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
 5. Suliat aalajangiiffigisassat 
  1. Naalakkersuisoqarfimmut allakkiassamut tunngasoq
   • Oqaatsit pillugit ataatsimeersuarnermit ingerlariaqqinnissaq pillugu paasiniaanissaq.
  2. Taaguusersuuserineq
   1. Kajumissutsimik ikiuuttarnermut (frivillighedsbegreber) taaguutit aalajangiiffigineqarneri.
   2. Tusagassiutilerinermi taaguusersuutinik aalajangersaaneq.
 6. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Oqaasiliortut akurisaannik nalileeqqinneq
   1. Mingutsaaliuineq (grøn omstilling) il.il. pillugit akuerisanik aalajangeersaaqqiineq.
 7. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
 8. Avammut nalunaarutit
 9. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
 10. Tamalaat
  1.  

IMAQARNILIAQ

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
  • Oqaaluuserisassani imm. 5 aamma 6 paarlaateriarlugit oqaluuserisassat akuerineqarput.
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (12/10-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
  • Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaq akuerineqarpoq.
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
   • Soqanngilaq.
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
  • Soqanngilaq.
 5. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Taaguutit mingutsaaliuineq (grøn omstilling) il.il. pillugit akuerisanik aalajangeersaaqqiineq.
   • Oqaasileriffimmit nassuiaatit tusaatissatut tiguneqarput, taamaasilluni Oqaasiliortut 7/6-2023-mi ataatsimiinnerminni aalajangersagaat allanngunngillat.
 6. Suliat aalajangiiffigisassat suliarineqarnerat
  1. Oqaatsit pillugit ataatsimeersuarnermit ingerlariaqqinnissaq pillugu Naalakkersuisoqarfimmut paasiniaanissaq
   • Oqaasileriffimmit siunnersuusiaq Oqaasiliortunit akuerineqarpoq. Allakkiaq piareersariarlugu Oqaasiliortut sinnerlugit Oqaasileriffimmit nassiunneqassaaq.
  2. Taaguusersuuserineq
   1. Kajumissutsimik ikiuuttarnermut (frivillighedsbegreber) taaguusersuutit aalajangersaaffigineqarnerat
    • Aalajangersaaffigineqartut tulliuttumi nalunaarsorsimapput.
Qallunaatut taaguut Kalaallisut taaguut Ulloq akuersiffik
frivillighed (det at gøre noget for andre, der har behov for hjælp (familier, venner og bekendte) uden at få noget til gengæld) ikiuunneq (ilaquttanik qanigisanik ilisarisimanilluunniit nammineq iluanaaruteqarfiginngikkaluarlugu pissarsiaqaatiginngikkaluarluguluunniit arlaatigut ikiuineq) 26.10.2023
frivillig ikiuuttoq 26.10.2023
frivillighed (det at gøre noget alene af egen vilje for en god mening eller for at opnå et bedre tilværelse eller vilkår for sig selv eller andre) kajumissutsimik iliuuseqarneq (kajumissuseq aallaavigalugu imminerminut inunnulluunniit allanut ajunngitsussaq siunertaralugu, pitsaanerusumilluunniit inissisimalernissaq atugaqarnissarluunniit anguniarlugu iliorneq) 26.10.2023
frivillig kajumissutsimik iliuuseqartoq 26.10.2023
frivillighed (det at gøre noget frivilligt til foreninger uden at få noget til gengæld eller få noget profit, men for fællesskabets skyld) kajumissutsimik suliaqarneq (kajumissuseq aallaavigalugu arlaannillu pissarsiaqaatiginagu peqatigiiffiit sinnerlugit suliaqarneq ataatsimoornissaq pillugu) 26.10.2023
frivillig kajumissutsimik suliaqartoq 26.10.2023
frivillighed (det at dele sine personlige erfaringer frivilligt for at hjælpe andre i samme situation, som de er i eller har været i, uden at få noget retur) aqqusaakkanik kajumissutsimik avitseqateqartarneq (inuttut aqqusaakkanik misilittakkanillu inunnut taama aqqusaagaqartunut aqqusaagaqarsimasunulluunniit avitseqateqartarneq, nammineq arlaatigut pissarsiaqaatiginagu) 26.10.2023
frivillig aqqusaakkanik kajumissutsimik avitseqateqartartoq 26.10.2023
frivillighed (det at gøre en indsats for en sag af egen vilje med personlige motivationer) kajumissutsimik suliniuteqarneq (nammineq piumassuseq malillugu ilungersuuteqarneq inuttut atukkanik tunngaveqartoq) 26.10.2023
frivillig kajumissutsimik suliniuteqartoq 26.10.2023
frivillighed (det at gøre noget for andre inden for nogle faste rammer, hvor rammerne er bestemt af det arbejde, der skal udføres) kajumissutsimik sullissineq (sinaakkusiussat aalajangersimasut iluanni sulineq suliassap qanoq imaqarnera/suunera apeqqutaatillugu sulineq ingerlalluni) 26.10.2023
frivillig kajumissutsimik sullissisoq 26.10.2023
IN-KIND contribution sulisoqartitsinikkut tapiineq 26.10.2023
IN-KIND contributor sulisoqartitsinikkut tapiisoq 26.10.2023
frivillighed (generelt begreb) kajumissutsimik ikiuuttarneq 26.10.2023
frivillig (generelt begreb) kajumissutsimik ikiuuttartut 26.10.2023
nonprofitorganisation iluanaaruteqarniarfiunngitsumik suliniaqatigiiffik 26.10.2023
 1. Tusagassiutilerinermi taaguusersuutit aalajangersaaffigineqarnerat
  • Aalajangersaaffigineqartut tulliuttumi nalunaarsorsimapput.
Qallunaatut taaguut Kalaallisut taaguut Ulloq akuersifik
journalistisk genre tusagassiap suussusia 26.10.2023
kampagne sunniiniarneq 26.10.2023
aviskampagne aviisitigut sunniiniarneq 26.10.2023
pressekampagne tusagassiuutitigut sunniiniarneq 26.10.2023
klumme isummersorfik 26.10.2023
kolumne isummersorfik 26.10.2023
kommentage aalajangersimasumik aallaaveqarluni allaaserisaq 26.10.2023
kommentar (bemærkning der udtrykker en holdning/forklaring til en aktuel begivenhed eller udtalelse) isummersuut 26.10.2023
kommentar (indslag/artikel hvor nogen fremsætter sin mening om en sag) isummersorluni ilanngutassiaq 26.10.2023
kronik isumaliutersuut 26.10.2023
aviskronik aviisimi isumaliutersuut 26.10.2023
leder pingaarnerutitaq 26.10.2023
avisleder pingaarnerutitaq 26.10.2023
læserbrev atuartartup allagaa 26.10.2023
magasin atuagassiaq 26.10.2023
markedsføring pisinerulersitsiniarneq 26.10.2023
medie (kommunikationsmiddel eller -vej for information, underholdning m.m.) tusagassiuut 26.10.2023
medie attaveqaat 26.10.2023
billedmedie assilisanik tusagassiuut 26.10.2023
filmmedie tusagassiuut filmiusoq 26.10.2023
indymedie inuinnaat sunniiniarnerminni tusagassiutaat 26.10.2023
internetmedie internetsikkut tusagassiuut 26.10.2023
massemedie inuppassuarnut tusagassiuut 26.10.2023
multimedie assigiinngitsunik atuilluni tusagassiuut 26.10.2023
netmedie internetsikkut tusagassiuut 26.10.2023
nyhedsmedie nutaarsiassaleriffik 26.10.2023
radiomedie radiukkut aallakaatitsivik 26.10.2023
reklamemedie ussassaarutileriffik 26.10.2023
tv-medie tv-kkut aallakaatitsivik 26.10.2023
medietype tusagassiuutip suunera 26.10.2023
mindeord eqqaaniut 26.10.2023
montage (kunstnerisk eller journalistisk fremstilling der udgøres af en række mindre, ofte forskelligartede enheder)  katitigaq 26.10.2023
montage killuineq 26.10.2023
nekrolog eqqaaniut 26.10.2023
neutral ord oqaaseq kalluaanngitsoq 26.10.2023
neutralitet kalluusimannginneq 26.10.2023
notat eqqaamassutissaq 26.10.2023
note nassuiaat 26.10.2023
note allaaserisaq naatsukullak 26.10.2023
notits nalunaarutinnguaq 26.10.2023
nyhed nutaarsiassaq 26.10.2023
falsk nyhed; fake news nutaarsiassaq salluliuut 26.10.2023
pseudonyhed nutaarsiassaasaq 26.10.2023
solonyhed nutaarsiassaq kisermaassaq 26.10.2023
udlandsnyhed nunanit allanit nutaarsiassaq 26.10.2023
nyhedsdækning nutaarsiassaleriffiit samminninnerat 26.10.2023
nyhedstelegram nutaarsiassaq naatsoq 26.10.2023
ophavsret piginnittussaaneq 26.10.2023
oplæg oqallissaarut 26.10.2023
debatoplæg oqallissaarut 26.10.2023
overskrift qulequtaq 26.10.2023
pjece quppersagaaraq 26.10.2023
platform saqqummiussivik 26.10.2023
portræt (et billede der gengiver en eller flere personer i form af foto, tegning eller maleri. Og et billede der gengiver en persons ansigt) inuup assinga; inuit assingat 26.10.2023
portræt (tekst, film, udsendelse el.lign. som  giver et indtryk eller en fremhævelse af specielle træk) inummik ilisarititsineq 26.10.2023
pressebillede tusagassiuummi assitaliussaq 26.10.2023
pressecensur tusagassiutinik nakkutiginninneq 26.10.2023
pressedækning tusagassiorfiit samminninnerat 26.10.2023
pressefoto tusagassiuummi assitaliussaq 26.10.2023
pressekonference tusagassiortunik katersortitsineq 26.10.2023
pressekontakt tusagassiortunut attaveqarneq 26.10.2023
pressemeddelelse tusagassiorfinnut nalunaarut 26.10.2023
pressemøde tusagassiortunik katersortitsineq 26.10.2023
presseomtale tusagassiutini eqqartorneqartoq 26.10.2023
program aallakaatitassiaq 26.10.2023
nyhedsprogram nutaarsiassanik aallakaatitassiaq 26.10.2023
programflade piffissaq aallakaatitsiffiusoq 26.10.2023
pseudobegivenhed sorsuakkiaq 26.10.2023
radio radio 26.10.2023
rapport tusagassiaq 26.10.2023
realityshow piviusunik aliikkutassiaq 26.10.2023
referat imaqarniliaq 26.10.2023
reportage tusagassiaq 26.10.2023
billedreportage assit atorlugit tusagassiaq 26.10.2023
rolle atuuffik 26.10.2023
rubrik (artiklens overskrift) qulequtaq 26.10.2023
rubrik (tekstafsnit eller samling af tekster under en fælles overskrift fx i en avis) immikkoortunut qulequtaq 26.10.2023
underrubrik qulequtaaraq 26.10.2023
rundspørge isumasiuineq 26.10.2023
satire (værk hvor en sådan udtryksform benyttes) quiassuaat 26.10.2023
scoop nutaarsiassaq uissuumminartoq 26.10.2023
sensation (begivenhed, genstand eller person som vækker stor opmærksomhed) uissuumminartoq 26.10.2023
sensation (den opmærksomhed som fremkaldes herved) uissuummineq 26.10.2023
service sullissineq 26.10.2023
læserservice atuartartunik sullissineq 26.10.2023
public servicestation tamanik kiffartuussiffik 26.10.2023
public service tamanik kiffartuussineq 26.10.2023
side qupperneq 26.10.2023
annonceside qupperneq ussassaarutilik 26.10.2023
bagside naqitap tunua 26.10.2023
forside naqitap saqqaa 26.10.2023
spalte allaaserisap inissaa 26.10.2023
annoncespalte ussassaarutit inissaat 26.10.2023
 1. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput.
 2. Avammut nalunaarutit
  • Soqanngilaq.
 3. Ataatsimiinnissap tulliata ullelerneqarnera
  • Ataatsimiinnerup tullia pissaaq sisamanngorneq 08/11-2023, nal. 13-16, Oqaasileriffimmi.
 4. Tamalaat
  • Soqanngilaq.

Ataatsimiinnermi peqataasut:

 • Mariia Simonsen (siulittaasoq)
 • Karen Ramsøe (siulittaasup tullia)
 • Ono Fleischer (ilaasortaq)
 • Dorthe Kielsen (ilaasortaq)
 • Abia Abelsen (ilaasortaq)