Oqaasiliortut 2023-13

OQAA – 261023

OQAASILIORTUT ATAATSIMIINNERAT (2023-13)

– sisamangorneq 26/10-2023, nal. 13-16, Oqaasileriffimmi

PEQATAASUT

Oqaasiliortunit:

 • Mariia Simonsen (siulittaasoq), Karen Ramsøe (siulittaasup tullia), Abia Abelsen, Ono Fleischer aamma Dorthe Kielsen (ilaasortat)

Oqaasileriffimmit:

 • Helle Hammeken-Holm (allatsi) & Beatrine Heilmann (pisortaq)

OQALUUSERISASSAT

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (12/10-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
 5. Suliat aalajangiiffigisassat 
  1. Naalakkersuisoqarfimmut allakkiassamut tunngasoq
   • Oqaatsit pillugit ataatsimeersuarnermit ingerlariaqqinnissaq pillugu paasiniaanissaq.
  2. Taaguusersuuserineq
   1. Kajumissutsimik ikiuuttarnermut (frivillighedsbegreber) taaguutit aalajangiiffigineqarneri.
   2. Tusagassiutilerinermi taaguusersuutinik aalajangersaaneq.
 6. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Oqaasiliortut akurisaannik nalileeqqinneq
   1. Mingutsaaliuineq (grøn omstilling) il.il. pillugit akuerisanik aalajangeersaaqqiineq.
 7. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
 8. Avammut nalunaarutit
 9. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
 10. Tamalaat
  1.  

IMAQARNILIAQ

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
  • Oqaaluuserisassani imm. 5 aamma 6 paarlaateriarlugit oqaluuserisassat akuerineqarput.
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (12/10-2023) imaqarniliap akuerineqarnera
  • Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaq akuerineqarpoq.
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput
  2. Siulittaasumit ilisimatitsissutit
   • Soqanngilaq.
 4. Kalaallit aqqinik siulequtaasunik akuereqquneqartunik suliaqarneq
  • Soqanngilaq.
 5. Ilaasortanit siunnersuutinik suliaqarneq
  1. Taaguutit mingutsaaliuineq (grøn omstilling) il.il. pillugit akuerisanik aalajangeersaaqqiineq.
   • Oqaasileriffimmit nassuiaatit tusaatissatut tiguneqarput, taamaasilluni Oqaasiliortut 7/6-2023-mi ataatsimiinnerminni aalajangersagaat allanngunngillat.
 6. Suliat aalajangiiffigisassat suliarineqarnerat
  1. Oqaatsit pillugit ataatsimeersuarnermit ingerlariaqqinnissaq pillugu Naalakkersuisoqarfimmut paasiniaanissaq
   • Oqaasileriffimmit siunnersuusiaq Oqaasiliortunit akuerineqarpoq. Allakkiaq piareersariarlugu Oqaasiliortut sinnerlugit Oqaasileriffimmit nassiunneqassaaq.
  2. Taaguusersuuserineq
   1. Kajumissutsimik ikiuuttarnermut (frivillighedsbegreber) taaguusersuutit aalajangersaaffigineqarnerat
    • Aalajangersaaffigineqartut tulliuttumi nalunaarsorsimapput.
Qallunaatut taaguutKalaallisut taaguutUlloq akuersiffik
frivillighed (det at gøre noget for andre, der har behov for hjælp (familier, venner og bekendte) uden at få noget til gengæld)ikiuunneq (ilaquttanik qanigisanik ilisarisimanilluunniit nammineq iluanaaruteqarfiginngikkaluarlugu pissarsiaqaatiginngikkaluarluguluunniit arlaatigut ikiuineq)26.10.2023
frivilligikiuuttoq26.10.2023
frivillighed (det at gøre noget alene af egen vilje for en god mening eller for at opnå et bedre tilværelse eller vilkår for sig selv eller andre)kajumissutsimik iliuuseqarneq (kajumissuseq aallaavigalugu imminerminut inunnulluunniit allanut ajunngitsussaq siunertaralugu, pitsaanerusumilluunniit inissisimalernissaq atugaqarnissarluunniit anguniarlugu iliorneq)26.10.2023
frivilligkajumissutsimik iliuuseqartoq26.10.2023
frivillighed (det at gøre noget frivilligt til foreninger uden at få noget til gengæld eller få noget profit, men for fællesskabets skyld)kajumissutsimik suliaqarneq (kajumissuseq aallaavigalugu arlaannillu pissarsiaqaatiginagu peqatigiiffiit sinnerlugit suliaqarneq ataatsimoornissaq pillugu)26.10.2023
frivilligkajumissutsimik suliaqartoq26.10.2023
frivillighed (det at dele sine personlige erfaringer frivilligt for at hjælpe andre i samme situation, som de er i eller har været i, uden at få noget retur)aqqusaakkanik kajumissutsimik avitseqateqartarneq (inuttut aqqusaakkanik misilittakkanillu inunnut taama aqqusaagaqartunut aqqusaagaqarsimasunulluunniit avitseqateqartarneq, nammineq arlaatigut pissarsiaqaatiginagu)26.10.2023
frivilligaqqusaakkanik kajumissutsimik avitseqateqartartoq26.10.2023
frivillighed (det at gøre en indsats for en sag af egen vilje med personlige motivationer)kajumissutsimik suliniuteqarneq (nammineq piumassuseq malillugu ilungersuuteqarneq inuttut atukkanik tunngaveqartoq)26.10.2023
frivilligkajumissutsimik suliniuteqartoq26.10.2023
frivillighed (det at gøre noget for andre inden for nogle faste rammer, hvor rammerne er bestemt af det arbejde, der skal udføres)kajumissutsimik sullissineq (sinaakkusiussat aalajangersimasut iluanni sulineq suliassap qanoq imaqarnera/suunera apeqqutaatillugu sulineq ingerlalluni)26.10.2023
frivilligkajumissutsimik sullissisoq26.10.2023
IN-KIND contributionsulisoqartitsinikkut tapiineq26.10.2023
IN-KIND contributorsulisoqartitsinikkut tapiisoq26.10.2023
frivillighed (generelt begreb)kajumissutsimik ikiuuttarneq26.10.2023
frivillig (generelt begreb)kajumissutsimik ikiuuttartut26.10.2023
nonprofitorganisationiluanaaruteqarniarfiunngitsumik suliniaqatigiiffik26.10.2023
 1. Tusagassiutilerinermi taaguusersuutit aalajangersaaffigineqarnerat
  • Aalajangersaaffigineqartut tulliuttumi nalunaarsorsimapput.
Qallunaatut taaguutKalaallisut taaguutUlloq akuersifik
journalistisk genretusagassiap suussusia26.10.2023
kampagnesunniiniarneq26.10.2023
aviskampagneaviisitigut sunniiniarneq26.10.2023
pressekampagnetusagassiuutitigut sunniiniarneq26.10.2023
klummeisummersorfik26.10.2023
kolumneisummersorfik26.10.2023
kommentageaalajangersimasumik aallaaveqarluni allaaserisaq26.10.2023
kommentar (bemærkning der udtrykker en holdning/forklaring til en aktuel begivenhed eller udtalelse)isummersuut26.10.2023
kommentar (indslag/artikel hvor nogen fremsætter sin mening om en sag)isummersorluni ilanngutassiaq26.10.2023
kronikisumaliutersuut26.10.2023
aviskronikaviisimi isumaliutersuut26.10.2023
lederpingaarnerutitaq26.10.2023
avislederpingaarnerutitaq26.10.2023
læserbrevatuartartup allagaa26.10.2023
magasinatuagassiaq26.10.2023
markedsføringpisinerulersitsiniarneq26.10.2023
medie (kommunikationsmiddel eller -vej for information, underholdning m.m.)tusagassiuut26.10.2023
medieattaveqaat26.10.2023
billedmedieassilisanik tusagassiuut26.10.2023
filmmedietusagassiuut filmiusoq26.10.2023
indymedieinuinnaat sunniiniarnerminni tusagassiutaat26.10.2023
internetmedieinternetsikkut tusagassiuut26.10.2023
massemedieinuppassuarnut tusagassiuut26.10.2023
multimedieassigiinngitsunik atuilluni tusagassiuut26.10.2023
netmedieinternetsikkut tusagassiuut26.10.2023
nyhedsmedienutaarsiassaleriffik26.10.2023
radiomedieradiukkut aallakaatitsivik26.10.2023
reklamemedieussassaarutileriffik26.10.2023
tv-medietv-kkut aallakaatitsivik26.10.2023
medietypetusagassiuutip suunera26.10.2023
mindeordeqqaaniut26.10.2023
montage (kunstnerisk eller journalistisk fremstilling der udgøres af en række mindre, ofte forskelligartede enheder) katitigaq26.10.2023
montagekilluineq26.10.2023
nekrologeqqaaniut26.10.2023
neutral ordoqaaseq kalluaanngitsoq26.10.2023
neutralitetkalluusimannginneq26.10.2023
notateqqaamassutissaq26.10.2023
notenassuiaat26.10.2023
noteallaaserisaq naatsukullak26.10.2023
notitsnalunaarutinnguaq26.10.2023
nyhednutaarsiassaq26.10.2023
falsk nyhed; fake newsnutaarsiassaq salluliuut26.10.2023
pseudonyhednutaarsiassaasaq26.10.2023
solonyhednutaarsiassaq kisermaassaq26.10.2023
udlandsnyhednunanit allanit nutaarsiassaq26.10.2023
nyhedsdækningnutaarsiassaleriffiit samminninnerat26.10.2023
nyhedstelegramnutaarsiassaq naatsoq26.10.2023
ophavsretpiginnittussaaneq26.10.2023
oplægoqallissaarut26.10.2023
debatoplægoqallissaarut26.10.2023
overskriftqulequtaq26.10.2023
pjecequppersagaaraq26.10.2023
platformsaqqummiussivik26.10.2023
portræt (et billede der gengiver en eller flere personer i form af foto, tegning eller maleri. Og et billede der gengiver en persons ansigt)inuup assinga; inuit assingat26.10.2023
portræt (tekst, film, udsendelse el.lign. som  giver et indtryk eller en fremhævelse af specielle træk)inummik ilisarititsineq26.10.2023
pressebilledetusagassiuummi assitaliussaq26.10.2023
pressecensurtusagassiutinik nakkutiginninneq26.10.2023
pressedækningtusagassiorfiit samminninnerat26.10.2023
pressefototusagassiuummi assitaliussaq26.10.2023
pressekonferencetusagassiortunik katersortitsineq26.10.2023
pressekontakttusagassiortunut attaveqarneq26.10.2023
pressemeddelelsetusagassiorfinnut nalunaarut26.10.2023
pressemødetusagassiortunik katersortitsineq26.10.2023
presseomtaletusagassiutini eqqartorneqartoq26.10.2023
programaallakaatitassiaq26.10.2023
nyhedsprogramnutaarsiassanik aallakaatitassiaq26.10.2023
programfladepiffissaq aallakaatitsiffiusoq26.10.2023
pseudobegivenhedsorsuakkiaq26.10.2023
radioradio26.10.2023
rapporttusagassiaq26.10.2023
realityshowpiviusunik aliikkutassiaq26.10.2023
referatimaqarniliaq26.10.2023
reportagetusagassiaq26.10.2023
billedreportageassit atorlugit tusagassiaq26.10.2023
rolleatuuffik26.10.2023
rubrik (artiklens overskrift)qulequtaq26.10.2023
rubrik (tekstafsnit eller samling af tekster under en fælles overskrift fx i en avis)immikkoortunut qulequtaq26.10.2023
underrubrikqulequtaaraq26.10.2023
rundspørgeisumasiuineq26.10.2023
satire (værk hvor en sådan udtryksform benyttes)quiassuaat26.10.2023
scoopnutaarsiassaq uissuumminartoq26.10.2023
sensation (begivenhed, genstand eller person som vækker stor opmærksomhed)uissuumminartoq26.10.2023
sensation (den opmærksomhed som fremkaldes herved)uissuummineq26.10.2023
servicesullissineq26.10.2023
læserserviceatuartartunik sullissineq26.10.2023
public servicestationtamanik kiffartuussiffik26.10.2023
public servicetamanik kiffartuussineq26.10.2023
sidequpperneq26.10.2023
annoncesidequpperneq ussassaarutilik26.10.2023
bagsidenaqitap tunua26.10.2023
forsidenaqitap saqqaa26.10.2023
spalteallaaserisap inissaa26.10.2023
annoncespalteussassaarutit inissaat26.10.2023
 1. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
   • Tusaatissatut tiguneqarput.
 2. Avammut nalunaarutit
  • Soqanngilaq.
 3. Ataatsimiinnissap tulliata ullelerneqarnera
  • Ataatsimiinnerup tullia pissaaq sisamanngorneq 08/11-2023, nal. 13-16, Oqaasileriffimmi.
 4. Tamalaat
  • Soqanngilaq.

Ataatsimiinnermi peqataasut:

 • Mariia Simonsen (siulittaasoq)
 • Karen Ramsøe (siulittaasup tullia)
 • Ono Fleischer (ilaasortaq)
 • Dorthe Kielsen (ilaasortaq)
 • Abia Abelsen (ilaasortaq)