Grønlands Sprogsekretariat

Ordgenerator

Generere et nomen

Nomen der skal bygges videre
Kasusform
Numerusform
Genitivform
Enklitisk endelse
Det opbyggede nomen
Deraf følgende nomen
Velkommen til Oqaasileriffiks ordgenerator. Den kan generere ord med de rette informationer.
Husk:
  • numerus og kasus er obligatoriske i nominer
  • modus og subjektets person er obligatoriske i intransitive verber
  • modus, subjektets person, og objektets person er obligatoriske i transitive verber

Generatortype

Du kan bygge: