Grønlands Sprogsekretariat

Ordgenerator

Generere et partikel

Partikel der skal bygges videre
Enklitisk endelse
Det opbyggede partikel
Deraf følgende partikel
Velkommen til Oqaasileriffiks ordgenerator. Den kan generere ord med de rette informationer.
Husk:
  • numerus og kasus er obligatoriske i nominer
  • modus og subjektets person er obligatoriske i intransitive verber
  • modus, subjektets person, og objektets person er obligatoriske i transitive verber

Generatortype

Du kan bygge: