Grønlands Sprogsekretariat

Ordgenerator

Generere et verbum

Verbet der skal bygges videre
eller et verbalstamme
Affiks/tilhæng der skal sættes på
Modusform
Personform
Objekt/genstandsled
Enklitisk endelse
Det opbyggede verbum
Deraf følgende verbum
Velkommen til Oqaasileriffiks ordgenerator. Den kan generere ord med de rette informationer.
Husk:
  • numerus og kasus er obligatoriske i nominer
  • modus og subjektets person er obligatoriske i intransitive verber
  • modus, subjektets person, og objektets person er obligatoriske i transitive verber

Generatortype

Du kan bygge: