Grønlands Sprogsekretariat

Stednavnenævnet

Opgaver

Grønlands Stednavnenævn har til opgave at indsamle, registrere og autorisere stednavne i Grønland, bortset fra vej- og pladsnavne. Det har ligeledes til opgave at vejlede de grønlandske myndigheder og offentligheden i spørgsmål vedrørende stednavne i Grønland. Nævnet skal samarbejde med institutioner og personer, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandske stednavne.   Grønlands Stednavnenævns bestemmelse på enkeltautorisation af grønlandske stednavne Enkeltautorisation af grønlandske stednavne blev taget i brug pr. 1.januar 1996. Dette betyder, at der i det tilfælde et sted har flere stednavne på flere sprog, er alene det grønlandske der er autoriseret til officielt brug. I det tilfælde et sted ikke har et grønlandsk navn, er det allerede eksisterende og registreret stednavn der er gældende, uanset hvilket sprog.   Arbejdsgrundlag for Stednavnenævnet De gældende grundlag for stadfæstelse af stednavne som Stednavnenævnet har besluttet d. 03/03-2022 er som følgende:
 • Originale grønlandske stednavne skal autoriseres
 • Når stednavne er ændret af nyere generationer, skal de være gældende med udgangspunkt i at, de nu bruges af alle
 • Der kan kun ved særlige tilfælde navngives efter nulevende personer
 • Gældende stednavne i kommunerne skal danne grundlag for autorisation
 • Ved navngivning efter dialektale variationer følges de principper, som Sprognævnet har vedtaget
 • Lokal viden og brug af stednavne skal respekteres
 • Det foreslåede stednavn skal passe til landskabet, eller måden landskabet bliver brugt traditionelt
 • Stednavne som allerede eksisterer i området, skal fungere som inspiration
 • Kun hvis der er ekstraordinære grunde til det, kan navngivningen ske efter en afdød person, der har haft indflydelse på Grønland
 • Såfremt der skal navngives efter folk, skal det attesteres af (kvinder 5, mænd 5) at vedkommende har haft stor indflydelse i Grønland
 • Såfremt der skal navngives efter personnavne, skal dette ske uden ejefald
 • Forslag sendes med stedangivelse ved brug af WSG-84 UTM 24N, eller ved at bruge lokalitetens lokale UTM Zone. Ved stedsangivelsen bruges koordinater eller landkort.
 • Følgende er grundlag for autorisation vedrørende nunatakker som kommer frem af Indlandsisen:
  • Når der foreligger forslag til navngivning af fremkomne nunatakker i Indlandsisen, skal lokalbefolkningen høres for, at sikre om det pågældende område allerede har en grønlandsk betegnelse eller endnu ikke er navngivet og om lokalbefolkningen har været på stedet.
  • Fremkomne nunatakker i Indlandsisen som endnu ikke er navngivet, skal først navngives når disse bruges af lokalbefolkningen.
  • Det er lokalbefolkningen som skal komme med forlag til navngivning af nunatakker
 • Følgende er grundlag for autorisation for når gletsjere og lignende deler sig og når der opstår forhold grundet ændring af gletsjere, Indlandsisen:
  • Lokalbefolkningens viden skal respekteres og prioriteres
  • Når gletsjere, bræer og lign. deler sig og isen allerede har et navn, skal der ikke navngives på ny.
  • Når nye forhold viser sig ved tilbagetrækningen af isen, som eksempel øer, sunde mv. skal isens eksisterende betegnelse bruges med tilføjeler af ord der kendetegner disse.
  • Nye stednavne som bruges af lokale i forbindelse med nye forhold på grund af tilbagetrækning af Indlandsisen, skal autoriseres
  Følgende er grundlag for at forkaste autorisation af stednavne:
 • Såfremt forslaget ikke er tydeligt afmærket på et kort, kan det ikke godkendes
 • Forslag til navngivning af et sted kan ikke godkendes såfremt det ikke har forbindelse til Grønland
 • Forslag til navngivning af et sted kan ikke godkendes såfremt navnet ikke er på grønlandsk
 • Forlag til en navngivning af et sted kan ikke godkendes såfremt forslaget er et navn for en virksomhed
 • Der kan ikke navngives efter en person som ikke har haft særlig betydning for det Grønlandske samfund
 • Der kan ikke navngives hen over hovedet på lokalbefolkningens viden og brug af stednavne

BEMÆRK: Ved navngivning efter dialektale variationer følges de principper, som Sprognævnet har vedtaget. Kommunalbestyrelserne har jurisdiktion over navngivning af tekniske installationer i by-zoneområder.

Medlemmer

 • Aviâja Rosing Jakobsen
 • Josephine Dagmar Munch
 • Emma Kristensen
 • Niels Lorentzen
 • Kelly Berthelsen
Nævnet har fem medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen.