Stednavnenævnet

Opgaver

Grønlands Stednavnenævn har til opgave at indsamle, registrere og autorisere stednavne i Grønland, bortset fra vej- og pladsnavne. Det har ligeledes til opgave at vejlede de grønlandske myndigheder og offentligheden i spørgsmål vedrørende stednavne i Grønland. Nævnet skal samarbejde med institutioner og personer, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandske stednavne.

Kriterier for autorisation af stednavne
 • Originale grønlandske stednavne skal autoriseres
 • I tilfælde hvor et navn er blevet udskiftet med et andet over en generation og dette er blevet almindelig brug, autoriseres dette
 • Kun hvis der er ekstraordinære grunde for det, kan navngivningen ske efter en nulevende person
 • Stednavne i almindelig brug indenfor kommunegrænserne kan danne grundlag for autorisation
 • Ved navngivning efter dialektale variationer følges de principper, som Sprognævnet har vedtaget

Stednavneforslag kan ikke autoriseres efter følgende grunde
 • Hvis den nøjagtige position ikke er angivet
 • Hvis de ikke har relevans for Grønland
 • Stednavneforslag, som ikke er grønlandsksprogede
 • Institutioner kan ikke blive autoriserede som stednavne

BEMÆRK: Ved navngivning efter dialektale variationer følges de principper, som Sprognævnet har vedtaget. Kommunalbestyrelserne har jurisdiktion over navngivning af tekniske installationer i by-zoneområder.


Medlemmer

 • Aviaaja Rosing Jakobsen (formand)
 • Niels Lorentzen (næstformand)
 • Johannes Rosing
 • Eva Mätzler
 • Ono Fleischer
Nævnet har fem medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen.