Nunat Aqqinik Aalajangiisartut

Suliassat

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut suliassaraat Kalaallit Nunaanni nunat aqqinik katersineq, nalunaarsuineq atortussanngortitsinerlu, tamatumanili ilaanngillat aqquserngit sumiiffiilluunniit aqqi.

Aammattaaq suliassaraat pisortanik innuttaasunillu Kalaallit Nunaanniittunik nunat aqqi pillugit siunnersuisarnissaq.

Kiisalu ataatsimiititaliap suliassaanut ilaavoq suliffeqarfinnik inunnillu ataasiakkaanik, taaguutinik atortussanngortinneqarsimasunik nassitsisunik imaluunniit nunat aqqinik kalaallisuunik inassuteqartunik, suleqateqassalluni.

Nunat aqqisa ataasiinnarmik ateqartinneqartarnerannut aalajangiussaq

1.januar 1996 aallarnerfigalugu Kalaallit Nunaanni sumiiffiit aqqi arlariinnik oqaatsillu assigiinngitsut atorlugit ateqaraangata kalaallisut aqqa kisimi pisortatigoortumik akuerisaasassasoq Nunat Aqqinik Aalajangiisartut aalajangerpaat.

Sumiiffiit kalaallisut ateqanngitsut qallunaatut imaluunniit oqaatsit allat atorlugit aqqi kalaallisut ateqariinngippata pisortatigoortumik akuerisatut atorneqartassasut Nunat Aqqinik Aalajangiisartut aalajangerpaat.

 

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut sulinerminni toqqammavissaat

Nunat aqqinik atuuttussanngortitsinermi toqqammaviit atuuttut 03/03-2022-mi Nunat Aqqinik Aalajangiisartunit aalajangersarneqartut tassaapput:

 

 • Aqqit kalaallisut qangali aterititat akuerineqassapput
 • Nunat aqqi kinguaariinni nutaanik taarserneqarsimagaangata tamanit atorneqalersimaneri tunngavigalugit atortussanngortinneqartassapput
 • Inuit suli inuusut immikkut pissutissaqarluni aatsaat atsiunneqartassapput
 • Nunat aqqi kommuneqarfiit iluini atugaasut aalajangiinissami tunngaviussapput
 • Atsiinermi sumiorpaluutinut tunngasuni Oqaasiliortut aalajangigaat malinneqassapput
 • Inuit nunat aqqinik atuisut ilisimasaat ataqqineqassapput
 • Nunap ilusaa malillugu atserneqartassaaq imaluunniit nunap qanoq atorneqartarnera malillugu atserneqartassaaq
 • Nunat aqqi sumiiffiup nalaani pioreersut isumassarsiorfittut atorneqassapput
 • Inuit qimagutereersut Kalaallit Nunaanni sunniuteqarluarsimasut immikkut pissutissaqarluni aatsaat atsiunneqarsinnaapput
 • Inuit atsiunneqassappata Kalaallit Nunaanni sunniuteqarluarsimanerat inunnit ilisimannittunit (arnat 5, angutit 5) uppernarsarneqassaaq
 • Inuit aqqi atorlugit atsiisoqassappat piginnittorsiutitaqanngitsumik atsiisoqassaaq
 • Qinnuteqaatit siunnersuutit WSG-84, UTM 24N imaluunniit siunnersuusiap sumiiffiata UTM Zonea atorlugu sumiinnersut nalunaarlugit nassiunneqassapput. Sumiinnerinik nalunaarsuinermi koordinatit imaluunniit nunat assingi atorneqassapput
 • Nunatat Sermersuarmit nuiorartut pillugit najoqqutassatut aalajangersakkat:
  • Nunatat Sermersuarmit nuiorartut atissaannik siunnersuuteqartoqartillugu nunaqavissut paasiniaaffigineqassapput qulakkeerniarlugu sumiiffik pineqartoq ateqarnersoq ateqannginnersorluunniit, kiisalu nunaqavissunit tikinneqartarnersoq
  • Nunatat Sermersuarmit nuiorartut ateqartinneqanngitsut pillugit atsersuineq aatsaat pissaaq nunaqavissunit atorneqalersillugit
  • Nunatanut atissanik siunnersuuteqartussat tassaassapput nunaqavissut
 • Sermit, iigartartut il.il. marlunngorlutik avittut sermillu tiffarnerata kingunerisaanik suussutsit assigiinngitsut pilersut pillugit najoqqutassatut aalajangersakkat:
  • nunaqavissut ilisimasaat ataqqineqassapput atorneqarnissaallu pingaartinneqarlutik
  • sermit iigartartut assigisaallu marlunngoraangata sermeq ateqareermat nutaamik atsiisoqartassanngilaq
  • sermip tiffarneranit suussutsit allat nuiorartut, ass. qeqertat, ikerasaat il.il., sermip aqqa atuutereersoq atorlugu oqaatsimik immikkoortitsissummik ilallugit atserneqarsinnaapput
  • Sermersuup tiffariartorneranit suussutsit nutaat inunnit atuisunit ateqartinneqalereersimappata atuuttussatut akuerineqartassapput

Nunat aqqinik atsersuisarnermi siunnersuutinut akuerineqarsinnaanngitsunut tunngaviit aalajangersakkat:

 • nunap atissaatut siunnersuutip sumiiffia erseqqissumik nalunaarsimanngippat akuerineqarsinnaanngilaq
 • nunap atissaatut siunnersuut Kalaallit Nunaannut attuumassuteqanngippat akuerineqarsinnaanngilaq
 • nunap atissaatut siunnersuut kalaallisuujunngippat akuerineqarsinnaanngilaq
 • nunap atissaatut siunnersuut suliffeqarfiup aterippagu nunap aqqatut akuerineqarsinnaanngilaq
 • inuk Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnut sunniuteqarsimanngitsoq atsiunneqarsinnaanngilaq
 • nunaqavissut atugaat ilisimasaallu qalliinnarlugit atsiisoqarsinnaanngilaq
 
MALUGIUK: Illoqarfiit iluini inuit suliaannut atsersuutit atugaasut kommunalbestyrelsit oqartussaaffigaat.

 

Ilaasortat

 • Aviâja Rosing Jakobsen
 • Josephine Dagmar Munch
 • Emma Kristensen
 • Niels Lorentzen
 • Kelly Berthelsen

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut tallimanik ilaasortaqarput ukiuni sisamani atuuttussatut toqqarneqartartunik.