Ujarlerit

Stednavnenævnet

Opgaver

Grønlands Stednavnenævn har til opgave at indsamle, registrere og autorisere stednavne i Grønland, bortset fra vej- og pladsnavne.

Det har ligeledes til opgave at vejlede de grønlandske myndigheder og offentligheden i spørgsmål vedrørende stednavne i Grønland.

Nævnet skal samarbejde med institutioner og personer, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandske stednavne.


Kriterier for autorisation af stednavne

 • Originale grønlandske stednavne skal autoriseres.
 • I tilfælde hvor et navn er blevet udskiftet med et andet over en generation og dette er blevet i almindelig brug, autoriseres dette.
 • Stednavneforslag, som ikke er grønlandsksprogede kan blive autoriseret kun hvis de er velbegrundede.
 • Nulevende personer kan blive navngivet efter, kun hvis der er ekstraordinære grunde for det.
 • Institutioner kan blive navngivet efter, kun hvis der er ekstraordinære grunde for det.
 • Stednavne i almindelig brug indenfor kommunegrænserne kan danne grundlag for autorisation.

Stednavneforslag kan ikke autoriseres efter følgende grunde

 • Hvis de kan forveksles med andre navne
 • Hvis den nøjagtige position ikke er angivet
 • Hvis de ikke har relevans for Grønland. Dog kan autorisation finde sted hvis de øvrige krav er efterfulgt.

BEMÆRK: Ved navngivning efter dialektale variationer følges de principper, som Sprognævnet har vedtaget. Kommunalbestyrelserne har jurisdiktion over navngivning af tekniske installationer i by-zoneområder.


Medlemmer

 • Aviaaja Rosing Jakobsen (formand)
 • Niels Lorentzen (næstformand)
 • Johannes Rosing
 • Eva Mätzler
 • Ono Fleischer

Nævnet har fem medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen.