Ujarlerit

Stednavnenævnet

Meddelelse

Grønlands Stednavnenævn har pr. 3. november 2020 godkendt det digitale stednavneregister, som det ser ud pr. nævnt dato. Grønlands Stednavnenævns sekretariat har påbegyndt datavasken. Størstedelen af datavaskens resultater vil være tilgængelige for offentligheden ultimo 2021.

Opgaver

Grønlands Stednavnenævn har til opgave at indsamle, registrere og autorisere stednavne i Grønland, bortset fra vej- og pladsnavne.

Det har ligeledes til opgave at vejlede de grønlandske myndigheder og offentligheden i spørgsmål vedrørende stednavne i Grønland.

Nævnet skal samarbejde med institutioner og personer, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandske stednavne.


Kriterier for autorisation af stednavne

 • Originale grønlandske stednavne skal autoriseres
 • I tilfælde hvor et navn er blevet udskiftet med et andet over en generation og dette er blevet almindelig brug, autoriseres dette
 • Kun hvis der er ekstraordinære grunde for det, kan navngivningen ske efter en nulevende person
 • Stednavne i almindelig brug indenfor kommunegrænserne kan danne grundlag for autorisation
 • Ved navngivning efter dialektale variationer følges de principper, som Sprognævnet har vedtaget

Stednavneforslag kan ikke autoriseres efter følgende grunde

 • Hvis den nøjagtige position ikke er angivet
 • Hvis de ikke har relevans for Grønland
 • Stednavneforslag, som ikke er grønlandsksprogede
 • Institutioner kan ikke blive autoriserede som stednavne

BEMÆRK: Ved navngivning efter dialektale variationer følges de principper, som Sprognævnet har vedtaget. Kommunalbestyrelserne har jurisdiktion over navngivning af tekniske installationer i by-zoneområder.


Medlemmer

 • Aviaaja Rosing Jakobsen (formand)
 • Niels Lorentzen (næstformand)
 • Johannes Rosing
 • Eva Mätzler
 • Ono Fleischer

Nævnet har fem medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen.