Stednavnenævnet

Opgaver

Grønlands Stednavnenævn har til opgave at indsamle, registrere og autorisere stednavne i Grønland, bortset fra vej- og pladsnavne.

Det har ligeledes til opgave at vejlede de grønlandske myndigheder og offentligheden i spørgsmål vedrørende stednavne i Grønland.

Nævnet skal samarbejde med institutioner og personer, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandske stednavne.


Kriterier for autorisation af stednavne

 • Originale grønlandske stednavne skal autoriseres.
 • I tilfælde hvor et navn er blevet udskiftet med et andet over en generation og dette er blevet i almindelig brug, autoriseres dette.
 • Stednavneforslag, som ikke er grønlandsksprogede kan blive autoriseret kun hvis de er velbegrundede.
 • Nulevende personer kan blive navngivet efter, kun hvis der er ekstraordinære grunde for det.
 • Institutioner kan blive navngivet efter, kun hvis der er ekstraordinære grunde for det.
 • Stednavne i almindelig brug indenfor kommunegrænserne kan danne grundlag for autorisation.

Stednavneforslag kan ikke autoriseres efter følgende grunde:

 • Hvis de kan forveksles med andre navne
 • Hvis den nøjagtige position ikke er angivet
 • Hvis de ikke har relevans for Grønland. Dog kan autorisation finde sted hvis de øvrige krav er efterfulgt.

Ved navngivning efter dialektale variationer følges de principper, som Sprognævnet har vedtaget. Kommunalbestyrelserne har jurisdiktion over navngivning af tekniske installationer i byzoneoråder.


Medlemmer

 • Kirstine Kreutzmann (Formand)
 • Karl-Elias Olsen (Næstformand)
 • Marianne Petersen
 • Niels-Henrik Lynge
 • Jens Danielsen

Nævnet har fem medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen. Tre af disse udpeges af Naalakkersuisut og to medlemmer udpeges af Sprognævnet blandt dettes medlemmer.