Ujarlerit

Nuklear ordbog er ikke godkendt af Sprognævnet

PRESSEMEDDELELSE

Nuklear ordbog er ikke godkendt af Sprognævnet

Nuuk, 2. maj 2016

Sermitsiaq.ag skrev d. 27.april, at der var kommet en ny ordbog over fagtermer in- denfor uran-, miljø- og sikkerhedspolitik. Oqaasiliortut (Grønlands Sprognævn) ta- ger afstand fra, at der er tale om en ordbog. Der er nemlig tale om en mindre ordli- ste med 20 ikke-godkendte termer, som Dansk Institut for Internationale Studier DIIS sammen med Naalakkersuisut selv har lavet, og har derfor ikke været behand- let hos Oqaasiliortut.

I 2015 har Oqaasiliortut indsamlet ord, termer og vendinger indenfor råstof-, olie og mineraludvinding, og en del af dem er blevet udarbejdet i samarbejde med Green- land Oil Industry Association (GOIA), og er snart klar til offentliggørelse. Oqaasiliortut er de eneste, der har bemyndigelse til at godkende nye grønlandske ord, termer, former og vendinger – herunder forkortelser, og de samarbejder med sagkyndige og anvender bestemte metoder forinden de godkender. Dette har ikke været tilfældet med nuklear-ordlisten.

Oqaasiliortut vil opfordre DIIS og Naalakkersuisoqarfik, og alle andre der arbejder dagligt med at udvikle nye termer, til at indgå samarbejde med Oqaasiliortut og på denne måde sikre både anvendelsen af de rigtige arbejdsmetoder og ensartet brug af termer, samtidigt med at være med til at styrke den centrale koordination af termi- nologiudvikling i Oqaasileriffik-Sprogsekretariatet.

Det skal også præciseres, at ifølge loven om Oqaasiliortut, kan Nævnets afgørelser ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
På vegne af Oqaasiliortut Bolatta Vahl, formand

Udgivet i Ikke-kategoriseret