Ujarlerit

Oqaasiliortut 2020 – 2 (gl)

OQAA – 140520 (gl)

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat sisamanngornermi 14.05.2020 nal. 10.00-14.00.

Peqataasussat:
Oqaasiliortut: Mariia Simonsen, Juaaka Lyberth, Karen Ramsøe & Hans Kristian Olsen
Peqataanngitsoq: Knud Møller
Oqaasileriffimmit: Lisathe Møller & Katti Frederiksen

Oqaluuserisassat:
1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat.
2. Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliap akuerineqarnera.
3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit.
4. Siulittaasup tullissaanik qinersineq, suleriaaseq § 2.
5. Kalaallisut taaguusigassat:
     a. bæredygtig udvikling – mut? -mi?
     b. delfin
     c. isikkamik arsarnermi taaguusersuutit akuerineqarnissaat
6. Aalajangiivigisassat allat:
a. Naya pillugu saaffiginnissut
7. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
a. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
b. Tusagassiorfinnik suleqateqartarneq pillugu ilisimatitsissut
8. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera.
9. Tamalaat.

 

Imaqarniliaq
1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat.
Oqaluuserisassat akuerineqarput.
2. Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliap akuerineqarnera
Februaarip 26-anni 2020-mi ataatsimiinnermit imaqarniliaq akuerineqarpoq.
3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit allassimasut tusaatissatut tiguneqarput.
4. Siulittaasup tullissaanik qinersineq, suleriaaseq § 2
Oqaasiliortuni ilaasortaq Karen Ramsøe siulittaasup tulliatut qinerneqarpoq.
5. Aalajangiivigisassat:
     a. bæredygtig udvikling – mut? -mi?
Oqaasiliortut septembarip 19-anni 2019-imi ataatsimiinnerminni bæredygtig udvikling kalaallisut ima taaguuteqartussatut aalajangeraluarpaat: “piujuartitsilluni   ineriartorneq”, kingornali paasinarsivoq piujuartitsilluni ineriartortitsineq imarisarpiaanut naleqquttuusoq. Tamanna pillugu Oqaasiliortut bæredygtig udvikling ima allanngorlugu akuerisatut taaguuserpaat: “piujuartitsilluni ineriartortitsineq”.Piujuartitsilluni ineriartortitsineq sorlermik kingulleqqiuserneqartassanersoq        Oqaasiliortut misissuisitsereernerisa kingorna aalajangiuppaat sumiiffilerut -mi uiggiullugu atorneqartassasoq, taamaattumik uku Oqaasiliortunit akuerineqartutut    aalajangiunneqarput:
o verdensmål for bæredygtig udvikling
piujuartitsilluni ineriartortitsinermi nunarsuarmi anguniagaq
         (qass. piujuartitsilluni ineriartortitsinermi nunarsuarmi anguniakkat)
o FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
piujuartitsilluni ineriartortitsinermi FN-ip nunarsuarmi anguniagaa
      (qass. piujuartitsilluni ineriartortitsinermi FN-ip nunarsuarmi anguniagai)

b. Delfin
Delfininut tunngasut taaguutissatut akuerisassanngortinneqartut pingasut Oqaasiliortunit eqqartorneqareerlutik innersuussuteqarfigineqarput. Oqaasiliortut            taaguutissatut innersuussutigisaat KNAPK-mut Pinngortitaleriffimmullu tusarniaassutigineqareerunik aatsaat aalajangiivigineqarumaarput.
Oqaasiliortut kalaallisut taaguutissatut innersuussutigisaat ataani takuneqarsinnaapput:
hvidskæving (lagenorhynchus) (aarluarsunnut tamanut overbegrebi) aarluarsuk
hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris) aarluarsuk qaqortumik siggulik
 hvidskæving (lagenorhynchus acutus) aarluarsuk kajorujuttortalik

c. isikkamik arsarnermi taaguusersuutit akuerineqarnerat
Isikkamik arsarnermi taaguutitut akuerisassani 444-usuni maannamut 12-it
Oqaasiliortunit akuerineqartut ukuupput:
2. advarsel mianersoqqussutip aappaa
2. dommer dommerip aappaa
3. dommer dommerit pingajuat
4-sekundersregel sekundini sisamani malittarisassaq
åben færdighed periataarsinnaanermik piginnaasaq
åbningskamp ammaanersiorluni unammineq
advarsel mianersoqqussut
give advarsel mianersoqqusivoq
afbrudt kamp unammineq unitsinneqartoq
afgørelse aalajangiineq
aflevering tunniussineq
afleveringsskygge tunineqarsinnaanngikkallarfik

6. Kalaallisut taaguusigassat:
a. Naya pillugu saaffiginnissut
Niviarsiaqqat aqqat Nayaaraq Oqaasiliortunut qinnuteqaatigineqartoq allattaatsimut uniuummat itigartitsissutigineqarsimasoq pillugu Oqaasiliortut      eqqartuereernerminni siunniuppaat qinnuteqartoq ilisimatinneqassasoq allamiut aqqat Naya tunngavigalugu kalaallisullu -araq-mik uiguuserlugu      qinnuteqaqqissinnaasoq.

7. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
a. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit tusaatissatut tiguneqarput.

b. Tusagassiorfinnik kiffartuussineq pillugu ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.                                                                                                                   Siunnersuutigineqarpoq Danmarkip Radioani periaasiusimasoq, sulisunut sprogbrevinik nassiussisarneq, misilinneqarsinnaasoq.
8. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera.
Maajip 28-at 2020 nal. 10-14 tulliani ataatsimiiffiussaaq.
9. Tamalaat.

 

Ataatsimiinnermi peqataasut:

_____________________________            ______________________________
Mariia Simonsen                                                          Karen Ramsøe
siulittaasoq                                                                    siulittaasup tullia

______________________________         ______________________________
Hans Kristian Olsen                                                    Juaaka Lyberth
ilaasortaq                                                                       ilaasortaq

 

Ataatsimeeqataanngitsup imaqarniliaq atuarsimallugu uppernarsarpaa:
_________________________
Knud Møller
ilaasortaq