Grønlands Sprogsekretariat

Hvorfor er Oqaaserpassualeriffik nødvendig?

Sprogteknologi er en del af vores liv allerede, fx. i telefoner, på internettet, i nyheder, i ordbøger m.m.

Men bemærk at disse ressourcer er ofte på andre sprog end grønlandsk!
...

Hvert år forstummer flere sprog fra jordens overflade. Der er omkring 7000 sprog, der tales i verden i dag. Sprogforskerne skønner, at halvdelen af jordens sprog vil være uddøde inden år 2100.
Sprog konkurrerer med hinanden! Sprogforskerne er generelt enige i, at det mest effektive værn mod tidlig sprogdød er avanceret sprogteknologi. Sprog skal anvendes i alle henseender for at blive stærkere og for at udvikle, og sprogbrugere med muligheder for robuste og avancerede sproglige værktøjer og ressourcer vil altid udvikle sproget på grund af muligheder for at anvende sproget i alle situationer. Lad os sammen give det grønlandske sprog en fremtid ved at bruge sproget i alle henseender – også i computeren! Det grønlandske sprog vil være i stand til at konkurrere med de andre sprog – selv de store sprog – hvis vi sammen værner om og udvikler vort sprog.

Hvis det grønlandske sprog skal kunne anvendes i de forskellige brugerflader i computeren, må vi også gøre en indsats for at udvikle de grønlandske sprogteknologiske ressourcer og fokusere mere på det grønlandske sprogteknologiområde.

Brug dit grønlandske sprog dagligt - også i disse sammenhænge!